Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

25 zł

miesięcznie

50 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
921
miesięczne wsparcie
841
liczba patronów

  Vlog z materiałami w 100% poświęconymi muzyce, od lekcji gry na harmonijce, przez teorię muzyki, po luźne przemyślenia.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 475 zł
Dobry start!
Kwota ta pójdzie na sprzęt dla Manfrediego. Dzięki temu będą mogły powstać w pełni obiektywne recenzje harmonijkowych gratów. Raz w miesiącu będzie pojawiać się nowa recenzja!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2975 zł
Vloger na pół etatu!
Dzięki tej kwocie jesteśmy w stanie zmienić dysproporcję między czasem przeznaczonym na pracę na etacie, a tym w którym tworzymy vloga.
Pojawi się więcej materiałów (2 filmy w tygodniu, staną się standardem, a nie wyjątkiem).
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9975 zł
Wyższy poziom!
Kwota ta pozwoli na utrzymanie naszego trzyosobowego zespołu! W 100% poświęcamy się działalności muzycznej
i związanej z vlogiem.
Będziemy w stanie wynieść Brodate Dźwięki na zupełnie inny poziom :)

O Autorze

Brodate dźwięki, a na co to komu?


Brodate dźwięki to rozwijający się YouTubowy vlog  poświęcony przede wszystkim diatonicznej harmonijce ustnej. Znajdziecie tu materiały pomagające nauczyć się grać od zera jak i takie dla bardziej zaawansowanych muzyków.
Głównym celem regularnej harmonijkowej serii jest rozpropagowanie jak najszerzej tego pięknego i często niedocenianego instrumentu.
 


Kim są Brodate Dźwięki?

Nasz zespół składa się z trzech jednostek:

Mieszko "Manfredi" Służewski - ten co gada do Was zza ekranu. Zajmuje się przygotowaniem merytorycznym oraz montażem audio i video. Można go też spotkać na różnych scenach u boku Freelements lub gościnnie z innymi wykonawcami.

Weronika "Luźna" Luźna - na ekranie niewidoczna, co nie znaczy, że niewidzialna :) Najczęściej stoi po drugiej stronie kamery. Zajmuje się też stroną graficzną całego przedsięwzięcia. To dzięki niej wszystko wygląda tak ładnie.

Django - nosi zaszczytne miano "pierwszego widza" każdego odcinka. Czasem go widać, częściej słychać. Jako najbardziej zaangażowany członek naszego zespołu, najwięcej czasu spędza
w studio (choć najczęściej nikt nie wie, co tam robi). 


Po co nam Patronite?

Przede wszystkim chcemy dać Wam realny wpływ na rozwój naszego kanału. Dzięki zebranym funduszom będziemy mogli zainwestować w lepszy sprzęt (kamery, mikrofony), co znacznie poprawi jakość naszych materiałów. 

Vlog zrodził się z pasji do muzyki i jest tworzony po godzinach. Na tę chwilę czas jest naszym najbardziej deficytowym zasobem. A jak wiadomo, czas to pieniądz (pieniądz to czas z drugiej strony patrząc). Dzięki dodatkowym środkom, będziemy mogli więcej czasu poświęcić na tworzenie nowych treści.


Co udało się stworzyć do tej pory?
 

Na tę chwilę centralnym elementem naszej działalności jest kurs Harmonijka od Podstaw:

 

Ponadto możecie liczyć na dokładnie rozpracowane lub zreinterpretowane klasyki bluesowe
i jazzowe, ale też dużo niekonwencjonalnych utworów i zagrywek.
Na przykład dlaczego by nie zagrać na harmonijce jazzowego sola trąbki?

 

Oprócz tego pojawiają się i nadal będą się pojawiać materiały edukacyjne z zakresu teorii muzyki, dla harmonijkarzy, czyli dla każdego ;)


Nie zabraknie też w ramach Brodatych Dźwięków  rozmów z ciekawymi ludźmi związanymi z muzyką.


 

Oprócz materiałów czysto edukacyjnych, czasem pojawiają się (i pojawiać się będą) różniste  nagrania.


 

A wszystko to okraszone dozą specyficznego humoru :)


Co dalej?

W dalszym stopniu centralnym punktem vloga będzie harmonijka ustna. Nie wykluczamy jednak innych muzycznych tematów. Możliwe, że pojawią się materiały związane z gitarą basową, realizacją dźwięku oraz muzyczne wywiady z ciekawymi ludźmi.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki za wsparcie! W cenie symboliczna piątka za piątkę (jeśli spotkam Cię na ulicy, przybiję piątkę). Ponadto będziesz mógł zrobić sobie ze mną zdjęcie, a jeśli czas pozwoli, pójdziemy razem na kawę lub piwo.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki, że jesteś! W podziękowaniu za wsparcie staniesz się członkiem tajnej grupy na FB. Będziesz miał realny wpływ na rozwój kanału. Będziesz mógł uczestniczyć w głosowaniach na tematy kolejnych filmów oraz zadawać mi bezpośrednio pytania na nurtujące Cię tematy!
W tym progu zawierają się też nagrody z niższych progów!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki! W nagrodę za wsparcie zostaniesz wymieniony w końcowych napisach moich filmów.
W tym progu zawierają się też nagrody z niższych progów!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
Wielkie dzięki, że jesteś! W podziękowaniu dostaniesz zaproszenie na warsztaty online. Temat spotkania będzie każdorazowo ustalany z patronami.
W tym progu zawierają się też nagrody z niższych progów!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Ogromne dzięki! Zostajesz współtwórcą kanału. Raz w miesiącu możesz ustalić ze mną temat jednego z filmów (oczywiście temat musi być w jakiś sposób związany z moją działalnością).
Ponadto Twoje nazwisko zostaje umieszczone na końcu tego filmu.
W tym progu zawierają się też nagrody z niższych progów!
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Dzięki, dzięki i jeszcze raz dzięki! Dołączasz do grona patronów VIP. W ramach nagrody dostajesz zaproszenie do studia Brodatych Dźwięków. Będziesz mógł lepiej poznać nasz zespół, posłuchać z nami muzyki. zobaczyć od kuchni, jak powstają nasze materiały czy porozmawiać na szerokorozumiane harmonijkowe tematy. Jeśli przyjedziesz z daleka zapewnimy Ci nocleg!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy