Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

3124 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Jesteśmy cynicznymi romantykami skazanymi na żywot w XXI wiecznej Polsce. Przybyliśmy na Patronite podzielić się z wami naszymi cierpieniami. Heheszki!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Mecenasi

Mecenasi Cynicznego Romantyzmu

Pragniemy szczerze podziękować z głębi naszych czarnych serc wszystkim tym, którzy wsparli nasze starania w wydaniu książki pod autorstwem Cynicznego Romantyzmu. Szczególne podziękowania nalezą się Aleksandrze Ignaczak, Dominice Górski, Michałowi Klasie, Anii Tereszko, Mateuszowi Pragerowi, Julii Gwóźdź, Marcie Kowalskiej, Paulinie Roszkowskiej, Bartłomiej owi Gogółowi, Świnioklubie Schizerstwa Polskiego, Piotrowi Kalickiemu, Igorowi Herbutowi, Siostrze Faustynie, Magdalenie Michcie, Zuzie Szczepanowskiej, Sebastianowi Stępniewskiemu, Adamowi Maciaszkowi, Annie Lubowińskiej i Alicji Wrycz.

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 20 zł miesięcznie
brakuje 20 zł
Kawa
Uważam, że dobrym początkiem każdej znajomości jest zapamiętanie, jaką kawę lubi ta druga osoba. Ciężko tworzyć nowe memy i posty bez kubka porannej kawy. Dziękujemy!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 120 zł miesięcznie
brakuje 120 zł
Godność i rozum artysty
Mając 100 złotych miesięcznie można poczuć się i żyć jak na prawdziwego artystę przystało. Znaczy biedne, bo w bogactwie cierpią tylko ludzie bez wyobraźni. Dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli nam na swobodne przemieszczanie się w okolicy naszej siedziby w celu uwiecznienia dla Was cynicznej poezji ze ścian budynków.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2120 zł miesięcznie
brakuje 2120 zł
Nowy wzór na cynicznych torbach
Dostajemy od Was wiele wiadomości i listów z prośbami o nowe wzory na torbach. Dziękujemy za pochlebne komentarze na temat jakości i wytrzymałości naszych wyrobów. Staramy się aby nasze torby pozostały z Wami na lata. Chcemy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom zwracając się z prośbą o dofinansowanie na poszerzenie naszej oferty. Od razu uspokajamy! To nie jest tak, że nowych toreb nigdy nie będzie. Potrzebujemy na to czasu. Możecie jednak przyśpieszyć ten proces dorzucając się do naszej skarbonki.

Koszta jakie musimy ponieść przy wprowadzeniu nowego wzoru oscylują w okolicy 2000 zł. Wliczone są w to koszta nowej matrycy, uszycia toreb, wykonania druku, przygotowanie paczek, oraz to na co wpływu nie mamy, czyli podatki. Mając takie pieniądze jesteśmy w stanie przygotować dla Was nowy wzór z nakładem 100 toreb w tydzień.

Przygotowaliśmy ponad tuzin nowych wzorów spośród naszych memów. Co trafi do druku? To Wy o tym zadecydujecie w ankiecie utworzonej dla Patronów. Jak tylko uzbieramy potrzebną kwotę, wszyscy patroni którzy przyczynią się do realizacji projektu otrzymają torby przedpremierowo w specjalnej przesyłce.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5120 zł miesięcznie
brakuje 5120 zł
Książka
Słowo "książka" w wiadomościach od Was pada częściej niż śmierć z ust Wertera. Od jakiegoś czasu zaczynamy przelewać nasze myśli na papier. Zebraliśmy pokaźny zbiór zdjęć cynicznego romantyzmu ze ścian Polskich aglomeracji. Szkoda, żeby się zmarnował. Podobno z budżetem do 3000 złotych można spłodzić skromny nakład. Takie 500+ dla poezji.

Jeśli uda się nam osiągnąć ten próg, wszyscy Cyniczni Patroni otrzymają bezpłatny dostęp do wersji ebook naszej pierwszej książki. My zaś przystąpimy do natychmiastowego druku.

Pięknie piszesz. Wnętrze Twojego umysłu musi być przerażającym miejscem...


* Cyniczni Patroni ze wszystkich progów zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki.

O Autorze

Kim jestem? Cynicznym Romantykiem; i Twoim ojcem, Twoją matką, Twoim bratem, Twoim przyjacielem. Jestem Tobą i mną. Każdym z nas. Na imię mi Legion, bo nas jest wielu. Wyznajemy idee Cynicznego Romantyzmu. Człowiek może zawieść, zdradzić lub zostać zapomniany. Ale jego idee wciąż mogą zmieniać świat. Byliśmy tu przed Tobą i zostaniemy po Tobie. Byliśmy bezpośrednimi świadkami mocy idei. Widzieliśmy jak ludzie zabijają w ich imieniu. I giną w ich obronie. Ale idei nie możesz pocałować. Nie możesz jej dotknąć czy potrzymać. Idee nie krwawią, nie odczuwają bólu. Nie poddają się i nie ulegają pokusom. Idee nie kochają. To co dzisiaj myślimy, czujemy, będzie nieuniknionym głupstwem dla prawnuków. Lepiej tedy, abyśmy już dzisiaj uznali w tym porcję głupstwa, którą przyniesie czas i ta siła, która was zmusza do przedwczesnej definicji, nie jest, jak sądzicie, siłą całkowicie ludzką. Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najważniejsze: umierać za idee, style, tezy, hasła, wiary; i nie to także: utwierdzać się w nich i zamykać; ale co innego, ale to: wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza się z nami. Otóż wszelki humor wyższego rzędu zaczyna się od tego, że nie bierze się już poważnie własnej osoby. Dystans i humor, bo inaczej wszyscy umrzemy.

Wernisaż 2017Wernisaż 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wernisaż 2017

Wernisaż 2017Wernisaż 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wernisaż 2017

Wernisaż 2017Wernisaż 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wernisaż 2017

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Przy tworzeniu treści pochłaniamy hektolitry kawy. Nie bądź obojętny. Przecież nie możemy zasnąć.

Cyniczni Patroni z tego progu i progów wyższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
W zasadzie to nic się tu nie zmienia poza tym, że zaspokajamy konsumpcyjne potrzeby rozrzutnych hedonistów. Nie dziękujcie. Kochamy was! Ponadto otrzymacie dostęp do grupy dla Patronów – ostatniego bastionu poezji walczącej.

Cyniczni Patroni z tego progu i progów niższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.

* Do grupy dostęp otrzymają wyłącznie nasi Patroni. Zobaczycie tam naszą pracę od kuchni, porozmawiamy, poznamy się lepiej. Podzielimy poezją w formie mini biuletynów Cynicznego Romantyzmu, które obejmują krótki felieton na temat przeczytanej przez nas literatury. Poznasz nasz punkt widzenia, zorientujesz się, co zawiera w sobie dane dzieło i być może uda Ci się je wygrać w comiesięcznym konkursie. Mem też będzie. Ale nie mówcie o tym Internetom, bo będą zazdrosne!
Zostań patronem
44 zł / miesiąc
patroni: 0
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery. A imię jego będzie czterdzieści i cztery. Panie! Czy przyjścia jego nie raczysz przyśpieszyć? Przyśpieszając nadejście książki otrzymasz od nas wybrane dzieło cynicznej sztuki w formie spersonalizowanych pocztówek odnoszących się do mema i postu w jego tematyce.

Na każdy miesiąc przygotowaliśmy dla Was nowy wzór pocztówki. Tylko nasi Patroni otrzymają ten upominek przedpremierowo, z miesięcznym wyprzedzeniem. Do każdej paczki dorzucimy również kilka wlep!

Cyniczni Patroni z tego progu i progów niższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.

* Przedpremierowy wzór nowej pocztówki będziemy publikować w grupie dla Patronów na Facebooku i dla wszystkich obserwujących nas na Patronite.
Zostań patronem
49 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Próg przygotowany dla fanów naszych toreb. Jeśli chcesz przyśpieszyć proces dodania nowego wzoru na torby dorzucając się do naszej skarbonki - zapraszamy.

Przygotowaliśmy ponad tuzin nowych wzorów spośród naszych memów. Co trafi do druku? To Wy o tym zadecydujecie w ankiecie utworzonej dla Patronów. Jak tylko uzbieramy potrzebną kwotę opisaną w celu, wszyscy patroni którzy przyczynią się do realizacji projektu otrzymają torby przedpremierowo w specjalnej przesyłce.

Cyniczni Patroni z tego progu i progów niższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Taki budżet pozwoli nam udać się do wskazanego przez Ciebie miejsca. Poruszamy się w granicach absurdu, znaczy tylko Polska. Bierzemy ze sobą aparat i fotografujemy każdy przejaw sztuki ulicznej od okresu autyzmu na cynicznym romantyzmie skończywszy.

Wyprawę zaplanujemy z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli zechcesz możesz zostać naszym przewodnikiem. :) Wszystkie szczegóły dogadamy kontaktując się z Tobą prywatnie.

Cyniczni Patroni z tego progu i progów niższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.

p.s.
Wlepy też weźmiemy!

* Próg obejmuje wyłącznie wyprawę do wskazanego przez Patrona miejsca w granicach do 250km od Wrocławia.

Zostań patronem
144 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Taki budżet pozwoli nam udać się do wskazanego przez Ciebie miejsca. Poruszamy się w granicach absurdu, znaczy tylko Polska. Bierzemy ze sobą aparat i fotografujemy każdy przejaw sztuki ulicznej od okresu autyzmu na cynicznym romantyzmie skończywszy.

Wyprawę zaplanujemy z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli zechcesz możesz zostać naszym przewodnikiem. :) Wszystkie szczegóły dogadamy kontaktując się z Tobą prywatnie.

Przyśpieszając nadejście książki otrzymasz od nas wybrane dzieło cynicznej sztuki w formie spersonalizowanych pocztówek odnoszących się do mema i postu w jego tematyce.

Na każdy miesiąc przygotowaliśmy dla Was nowy wzór pocztówki. Tylko nasi Patroni otrzymają ten upominek przedpremierowo, z miesięcznym wyprzedzeniem. Do każdej paczki dorzucimy również kilka wlep!

Cyniczni Patroni z tego progu i progów niższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.

p.s.
Wlepy też weźmiemy!

* Próg obejmuje wyprawę do wskazanego przez Patrona miejsca w granicach do 250km od Wrocławia.
* Przedpremierowy wzór nowej pocztówki będziemy publikować w grupie dla Patronów na Facebooku i dla wszystkich obserwujących nas na Patronite.
Zostań patronem
240 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Taki budżet pozwoli nam udać się do wskazanego przez Ciebie miejsca. Poruszamy się w granicach absurdu, znaczy tylko Polska. Bierzemy ze sobą aparat i fotografujemy każdy przejaw sztuki ulicznej od okresu autyzmu na cynicznym romantyzmie skończywszy.

Wyprawę zaplanujemy z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli zechcesz możesz zostać naszym przewodnikiem. :) Wszystkie szczegóły dogadamy kontaktując się z Tobą prywatnie.

Cyniczni Patroni z tego progu i progów niższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.

p.s.
Wlepy też weźmiemy!

* Próg obejmuje wyłącznie wyprawę do wskazanego przez Patrona miejsca w Polsce.
Zostań patronem
284 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Taki budżet pozwoli nam udać się do wskazanego przez Ciebie miejsca. Poruszamy się w granicach absurdu, znaczy tylko Polska. Bierzemy ze sobą aparat i fotografujemy każdy przejaw sztuki ulicznej od okresu autyzmu na cynicznym romantyzmie skończywszy.

Wyprawę zaplanujemy z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli zechcesz możesz zostać naszym przewodnikiem. :) Wszystkie szczegóły dogadamy kontaktując się z Tobą prywatnie.

Przyśpieszając nadejście książki otrzymasz od nas wybrane dzieło cynicznej sztuki w formie spersonalizowanych pocztówek odnoszących się do mema i postu w jego tematyce.

Na każdy miesiąc przygotowaliśmy dla Was nowy wzór pocztówki. Tylko nasi Patroni otrzymają ten upominek przedpremierowo, z miesięcznym wyprzedzeniem. Do każdej paczki dorzucimy również kilka wlep!

Cyniczni Patroni z tego progu i progów niższych zostaną wymienieni jako mecenasi naszej pierwszej książki. Sam Horacy by pozazdrościł.

p.s.
Wlepy też weźmiemy!

* Próg obejmuje wyprawę do wskazanego przez Patrona miejsca w Polsce.
* Przedpremierowy wzór nowej pocztówki będziemy publikować w grupie dla Patronów na Facebooku i dla wszystkich obserwujących nas na Patronite.
Zostań patronem
333 zł / miesiąc
patroni: 0
Trzysta trzydzieści trzy, bo jesteśmy tylko w połowie źli. Mecenasi tego znamienitego gestu otrzymają od nas wszystko co oferują progi 49 i 284 na zasadach opisanych we wspomnianych. Ponadto bez przybicia sobie piątki się nie obędzie. Bądźcie na to gotowi!
Zostań patronem

Polecani Autorzy