Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

150 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  DarkModders Team – grupa modderska, założona w 2012 z inicjatywy dwóch modderów DarkModders'a i Sili0n'a. Wspólnie zrzeszamy ludzi, dla których Gothic to coś więcej niż gra. Do tej pory opublikowaliśmy Prolog naszego finalnego projektu - Zagadka Orków, który oprócz autorskiego świata i nowych bohaterów, posiada profesjonalny polski dubbing.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 50 zł miesięcznie
brakuje 50 zł
Poszerzenie grupy, opłaty projektowe
Dzięki tej kwocie możemy zaangażować więcej osób do projektu. Dodatkowo możemy opłacić niewielkie prace wykonane przez grafików, a także pokryć koszty związane ze stroną internetową. Niech Innos ma was w swojej opiece!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 90 zł miesięcznie
brakuje 90 zł
Koszty modelowania i prac graficznych
Istnieje wiele etapów na drodze projektowania modyfikacji, których nie możemy zrealizować samodzielnie. Poważniejsze modele zlecamy grafikom, z których nie wszyscy mogą nam pomóc charytatywnie. Dzięki tej kwocie będziemy mogli opłacić większe projekty do naszej modyfikacji.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 200 zł miesięcznie
brakuje 200 zł
Wdrożenie nowych pomysłów
Dzięki tej ogromnej kwocie będziemy mogli zrealizować zdecydowanie więcej pomysłów (a mamy ich sporo) , angażując do projektu bardziej doświadczonych grafików i modderów, których praca często zasługuje na wynagrodzenie. Pomoże nam to również w dużym stopniu przyśpieszyć prace nad modyfikacją. Planujemy również nagrania kilku filmów ukazujących więcej szczegółów z projektu.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 400 zł miesięcznie
brakuje 400 zł
Więcej czasu
Taka kwota zapewni nam bezpieczeństwo finansowe na czas realizacji projektu. Będziemy mogli z wyprzedzeniem zaplanować więcej prac, zlecić testy i dopracować modyfikację pod kątem technicznym i fabularnym. Mamy również zamiar przetłumaczyć finalną wersję Zagadki Orków na kilka języków w tym: angielski, niemiecki i rosyjski. Chcemy również dokonać zakupu lepszego serwera na stronę www oraz pliki modyfikacji, a także zapewnić graczom lepsze wsparcie techniczne i umożliwić ingerencje w przyszłe aktualizacje. Opłacimy również większe projekty graficzne jak m.in modelowanie zamków, budynków czy pancerzy dla postaci. Chcemy również odwdzięczyć się tym, którzy przyczynili się do opublikowania Prologu.

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 600 zł
Kolejne modyfikacje
Jest to cel niemal nierealny i wygórowany. Jednakże nie urywamy iż po premierze aktualnie tworzonej modyfikacji, mamy zamiar jej ciągłą rozbudowę, a także stworzenie nowych, kolejnych historii. Jest to dla nas pewnego rodzaju doświadczenie, dzięki któremu uczymy się wciąż nowych rzeczy i możemy dążyć do jak największej satysfakcji graczy.
Wiedzę te planujemy również przekazać nowym osobom, które zdecydują się na dołączenie do naszej grupy.

O Autorze

Kim jesteśmy

Wiajcie! Jesteśmy Szymon i Grzegorz. Członkowie grupy DarkModders Team, przygotowującej projekt Zagadka Orków.

Wspólnie zdecydowaliśmy o rozpoczęciu działalności w serwisie Patronite. 


Ekipa DarkModders i projekt Zagadka Orków

Grupa DarkModders powstała w 2012 roku. Poprzez 5 kolejnych lat sumiennie zdobywaliśmy doświadczenie, które 1 sierpnia 2017 roku przerodziło się w opublikowany prolog naszej finalnej modyfikacji jaką będzie Zagadka Orków.
 

Prolog, pomimo iż zdajemy sobie sprawę, że nie jest jeszcze idealny, zawiera zupełnie nową historię, nawiązującą do oryginalnej fabuły gry Gothic 2. Skupiliśmy się szczególnie nad historią orków, która naszym zdaniem w oryginale została niezwykle pominięta.

Prolog przedstawia zupełnie nową część wyspy Khorinis jaką jest Thorgard, nowych bohaterów, nowe pancerze i przeciwników, a także profesjonalny polski dubbing.

 

Do tej pory Prolog uzyskał głosy uznania od znanych youtuberów jak m.in Majes, Archi, Galajus, Zegier, Fayors czy Simon Said.

 

Pobierz modyfikację Prolog Zagadka Orków

 

Plany

W finalnym projekcie chcemy wam m.in ukazać miasto Khorinis, które pochłonęła zagłada spowodowana przez inwazję orków, a także jej wszechobecne skutki. Przedstawimy wam zupełnie nową, samodzielną historię, która zapewni wiele intrygujących przygód, opartą na kanwie oryginalnego Gothica. 

Obecnie trwają już intensywne prace nad tworzeniem modyfikacji. Mamy już w pewnej części przygotowany świat, również częściowo przygotowany scenariusz, do którego trwają też prace dubbingowe.


Dlaczego Patronite?
Jako grupa zrzeszamy wiele osób, które pomagają nam m.in w modelowaniu, tworzeniu scenariusza czy choćby w opiece społecznościowej. Wspierają nas również charytatywnie osoby, które użyczają głosu naszym bohaterom. Niestety nierzadko potrzebujemy pomocy bardziej zaawanasowanych grafików czy skrypterów, których opłacamy we własnym zakresie.  Kwestia materialna często jest czynnikiem, który bardzo spowalnia nasza pracę. Jesteśmy bowiem organizacją non-profit i nie czerpiemy absolutnie żadnych zysków z modyfikacji. 

 

Niezależnie od tego czy zechcesz nas wesprzeć, chcemy Ci życzyć samych wspaniałych chwil spędzonych z naszą modyfikacją. 

Zapraszamy Cię na naszą stronę internetową www.darkmodders.pl , skąd pobierzesz Prolog, a także dowiesz się wielu szczegółów na temat jej rozwoju. Dziękujemy również wszystkim tym, kórzy zdecydowali się nas już wesprzeć. 

 

Pozdrawiamy

Ekipa DarkModders Team

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

1 zł / miesiąc
patroni: 0
– "Zdarzyło się tu ostatnio coś niezwykłego?
– Tak. Wpuszczono tu kogoś takiego jak ty. To prawdziwy ewenement."

Nie inaczej! Dziękujemy Ci za Twoje wsparcie.
Jak wiesz 1 sztuka złota czasem potrafi zdziałać cuda.
Niech Innos będzie z Tobą.
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
- "Hej ty!
- Kto, ja?
- Nie, twoja babcia. Jasne że ty!"
Dziękujemy Ci wędrowcze!
Niech Adanos błogosławi Cię za Twoją ofiarę!

Chcemy Ci osobiście podziękować, zostaw nam swój adres mailowy!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Niech łaska Adanosa będzie z Tobą !
Dzięki tej tej kwocie przetrwamy zimę, a później zobaczymy!
Prace wreszcie nabiorą tempa.
Nagrody z poprzednich progów + unikalna ranga na naszym forum
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Drogi Mecenasie !
"Jedno jest pewne, wszystko będzie w porządku..."
Dzięki tej kwocie, możemy zacząć realizować nowe pomysły projektowe.
Usprawnimy rozgrywkę i dodamy kilka niespotykanych wcześniej możliwości.

Nagrody z poprzednich progów + możliwość wybrania imienia dla jednej z postaci w grze (ilość ograniczona!)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Ahoj!
50 sztuk złota, to kwota którą mógłbyś opłacić daninę dla Króla.
Za 50 sztuk złota mógłbyś się udać do Czerwonej latarni.
50 sztuk złota to wreszcie kilka mikstur na targu w Khorinis.
Albo ogromne wsparcie dla grupy DarkModders Team!
Niech Adanos wspiera Cię swoją łaską!
Nagrody z poprzednich progów + możliwość napisania linii dialogowej dla jednej z postaci (ilość ograniczona) w konsultacji z grupą modderską
Zostań patronem
80 zł / miesiąc
patroni: 0
– "Nazywam się...
– Nie interesuje mnie twoje imię."

A nas wręcz przeciwnie. Twoje imię będzie wymienione w czołówce końcowych napisów. Dodatkowo otrzymasz od nas możliwość zagarnia w wersje Alpha i zasugerowanie nam odpowiednich według Ciebie zmian. Jako mecenat największego stopnia masz możliwość wyboru imienia dla jednej z głównych postaci oraz przygotowanie linii dialogowej do czasu zakończenia prac dubbingowych. Obowiązują Cię również nagrody z poprzednich progów.

Zostań patronem

Polecani Autorzy