Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

25 zł

miesięcznie

445 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
920
miesięczne wsparcie
1178
liczba patronów

  Jestem astronomem z zamiłowania i z zawodu. Pracuję przy teleskopach, jeżdżę po świecie i obserwuję niebo. Prezentuję tu moje Notaty, czyli artykuły popularnonaukowe, niusy z kuluarów astronomicznego półświatka oraz Dziennik Obserwatora: czyli postępy moich badań naukowych.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 575 zł
Astronom w wielkim mieście
Tytuł, choć nieco ironiczny, oddaje istotę celu. Ten próg, po odliczeniu prowizji, wyznacza symboliczną kwotę, która odciąży moje życie w Krakowie. To, w połączeniu z absolutnym minimum wypłacanym z tytułu pracy naukowej, pozwoli mi na regularne prowadzenie bloga oraz jednoczesne kontynuowanie pracy.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1475 zł
Popularyzacja słowem i... słowem. Podcast?!
Blog w formie pisanej ma najwyraźniej wielu wiernych czytelników, ale co by było, gdybym rozpoczął regularny podcast? Będę musiał zainwestować odpowiednio dużo czasu w przygotowanie dobrego materiału oraz pieniędzy w dobre instrumenty pracy.

Kwota powyżej pozwoli mi na poświęcenie większej ilości czasu na prowadzenie strony oraz na dodawanie materiału częściej, regularnie.

O Autorze

Nazywam się Bartłomiej Dębski i jestem astronomem

Prowadzę badania w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie. W ciągu ostatnich lat obserwowałem i badałem całą gamę obiektów gwiazdowych i gwiazdopodobnych. Czarne dziury, kwazary, blazary, białe karły, brązowe karły orbitujące układy gwiazd, w których widać było odbicie światła jednej gwiazdy od drugiej oraz gwiazdy pulsujące i układy wielokrotnie gwiazd. Moją uwagę skupiłem na układach kontaktowych gwiazd, które stały się moim oczkiem w głowie i to właśnie one są przedmiotem mojej pracy doktorskiej. W telegraficznym skrócie, ukłąd kontaktowy skłąda się z dwóch gwiazd pozostających w fizycznym kontakcie. Wymieniają się materią i energią, a na ich wspólnej powierzchni znajdują się potężne plamy gwiazdowe (coś jak plamy słoneczne, ale znacznie większe). Najbardziej interesuje mnie to, jaka jest struktura gwiazd w takim układzie oraz jak przemieszczają się plamy na ich powierzchni. Na zdjęciu poniżej znajduje się mój główny instrument służący w obserwacjach.

Teleskop Cassegrain w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Zdjęcie wykonał dla mnie Ryszard Warchoł

Od początku mojej pracy i mojego kształtowania się jako astronoma, czułem wielką potrzebę dzielenia się tym co robię z całym światem. „Przez to jest takie wspaniałe! jak to możliwe, że nie mówi się o takich cudach codziennie w radio i telewizji?” Zaślepiony pasją gadałem wszędzie i przy każdej okazji o astronomii. Szybko zobaczyłem, że moje umiejętności przekazywania wiedzy pozostawiają wiele do życzenia, więc od pierwszych lat studiów zacząłem ćwiczyć. Po długim procesie szlifowania i żmudnego poprawiania swojego warsztatu doszedłem do miejsca, w którym jestem obecnie. Piszę artykuły popularnonaukowe, udzielam wykładów popularnonaukowych na uczelni oraz komercyjnie, a także oprowadzam wycieczki. Odnoszę wrażenie, że jest to wspaniałe uzupełnienie mojej pracy naukowej. Poza tym uważam, że skoro moje badania są finansowane (mniej lub bardziej pośrednio) z budżetu Państwa, to winien jestem przedstawiać postępy i wyniki moich prac w sposób przystępny ogółowi społeczeństwa.

Obserwatorium Astronomiczne na Przełęczy Kolonickiej na Słowacji, miejsce mojej pracy zamiejscowej, gdzie uczę licealistów oraz studentów

Założyłem blog aby agregować swoje materiały, które stworzyłem kiedyś oraz będę tworzył w przyszłości. Przez ostatnie lata pisałem w przeróżnych miejscach w Internecie. Czas skonsolidować materiały mojego autorstwa w jednym miejscu. Zamieszczam na nim moje Notaty: artykuły popularnonaukowe, relacje z wyjazdów zawodowych, komentarze do bieżących wiadomości astronomicznych, niusy z kuluarów astronomicznego półświatka oraz zamieszczać będę, mam nadzieję w nieodległej przyszłości, również pliki multimedialne: zdjęcia i podcast. Centralną częścią bloga jest Dziennik Obserwatora, w którym publikuję bieżące postępy prac.

Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie, miejsce mojej ciedziennej pracy

Być może część z Was spotkała się z moimi tekstami, które publikowałem w Internecie pod pseudonimem Al Ganonim lub pod tagiem #astronomiaodkuchni. Możliwe, że spotkaliście się ze mną w czasopiśmie Urania, Orion lub w innych źródłach pisanych oraz internetowych. Najwyższy czas na jedno, autorskie miejsce w Internecie! Kto wie, może uda się znów zorganizować pokazy nieba pod Wawelem lub spotkania obserwacyjne z grillem w OA UJ?

Życzę czystego nieba!
Bartłomiej Dębski

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Pięć złotych to trzy obwarzanki od Lewandowskiego, mała czarna na Sławkowskiej lub sowita porcja pierogów w barze mlecznym przy Hali Targowej :). Będę wdzięczny za każde pięć złotych przekazane mi przez serwis! Twój nick (lub imię i nazwisko, możesz wybrać!) będzie przeze mnie wyświetlony na stronie w sekcji z podziękowaniami za pomoc w prowadzeniu bloga.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Taka konkretna kwota zasługuje na więcej niż tylko podziękowanie na stronie. Gwarantuję, że przy wpłacie 10 zł na miesiąc, będziesz miał pierwszeństwo w sugerowaniu tematu kolejnego wpisu na moim blogu. Innymi słowy, w kolejce tematów do opisania, Twój będzie jednym z pierwszych.

Ponadto będziesz figurować na mojej stronie w sekcji z podziękowaniami.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Wkraczamy w konkretne kwoty! Za taką dotację zobowiązuję się wysłać Patronowi zaprojektowaną przeze mnie pocztówkę z Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie!

Oprócz tego, będę w pierwszeństwie brał pod uwagę zaproponowany przez Ciebie temat przy kolejnym wpisie na blogu oraz Twój nick lub imię znajdzie się na stronie w sekcji z podziękowaniami. Dla długodystansowych Patronów wyślę w przyszłości kolejne pocztówki :).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
WOW, OK, dla Ciebie pocztówka z pracy to za mało. Skoro jak bardzo podoba Ci się moja praca, to w ramach wdzięczności wyślę Ci pocztówkę z KAŻDEJ podróży na konferencję naukową LUB ekspedycję obserwacyjną.Co najmniej raz do roku jadę poza Europę, a dwa-trzy razy do roku za granicę, więc możesz spodziewać się wieści specjalnie dla Ciebie :).

Oprócz tego, dostaniesz pocztówkę z Krakowa z przygotowaną przeze mnie pocztówką, otrzymasz preferencyjne traktowanie przy wyborze tematów wpisów oraz zamieszczę podziękowanie dla Ciebie w wydzielonej sekcji na mojej stronie internetowej!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo Ci dziękuję, jeśli w ogóle rozważasz taką dotację. Jeśli jednak się zdecydujesz, to mogę zaproponować Ci honorowy patronat nad jedną z gwiazd, którą badam. Możesz wybrać, która to będzie gwiazda! Będę informował Cię każdorazowo, jak wykonam badania tego obiektu, a jak opublikuję artykuł o tym obiekcie w recenzowanym czasopiśmie naukowym, możesz liczyć na swoje nazwisko w specjalnej części z podziękowaniami.

Oprócz powyższego, możesz liczyć na wszystkie inne rzeczy zapewnione w poprzednich progach: pocztówkę z Obserwatorium, pocztówki z podróży, preferencje w wyborze tematów oraz podziękowania mojej stronie www.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Powiedzmy sobie szczerze: jeśli decydujesz się na taką dotację, to znaczy, że naprawdę cenisz sobie moją pracę. Jestem Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Wszystkie rzeczy, które proponowałem w poprzednich progach są dla Ciebie mało znaczące w porównaniu z satysfakcją, jaką widzisz w rozwoju mojej działalności. Mogę Ci zaproponować wszystko to, co we wcześniejszych progach finansowania PLUS drobny bibelot, który wyślę Ci po powrocie z podróży. Masz specjalne preferencje? Filiżanka? Figurka? Symbol kraju lub miasta? Daj mi znać, a odwdzięczę Ci się ze wszystkich sił!

PS: Oprowadzał Cię ktoś kiedyś po obserwatorium astronomicznym?
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy