Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Jesteśmy Fundacją Wspierania i Rozwoju Kreatywności i jednocześnie jedynym polskim partnerem najbardziej kreatywnego programu edukacyjnego na świecie Destination Imagination. W marcu we Wrocławiu organizujemy ogromną Olimpiadę Kreatywności dla 2500 uczestników naszego Programu DI z całej Polski - w tej grupie są uczniowie, Trenerzy, Eksperci

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł
brakuje 3000 zł
Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Hania chce mieć pomalowaną twarz w motyle, a Kuba chce nauczyć się robić kolorowe glutki do straszenia kolegów. Emilia pragnie poznać właściwości witaminy C w laboratorium, a Matiego zainteresowało zjawisko adhezji. Liczą na to, że na Olimpiadzie będą dla nich darmowe warsztaty i wszyscy będą mogli z nich skorzystać. Dzieciaki od wielu tygodni pracują bardzo ciężko, są super zmotywowane, żeby zakończyć projekt i pojechać do Wrocławia. W piątkowe popołudnie oglądali z Trenerką Elą filmy o życiu na dnie oceanu jedząc popcorn i projektując elementy scenografii. A następnie całą sobotę przyklejali tysiące foremek od muffinek, żeby stworzyć potwora z morskich głębin.

Potrzebujemy wsparcia finansowego, aby Kuba i 1500 dzieciaków z całej Polski mogło wziąć udział w darmowych warsztatach podczas Olimpiady.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6000 zł
brakuje 6000 zł
Wyzwanie Trenerskie
Ela jest Trenerem od kilku lat i ma świetną nową drużynę z którą pracuje kilka godzin w tygodniu od kilku miesięcy. Ela wie, że dzięki niej i Programowi Destination Imagination dzieciaki mają nie tylko wiele radości, ale także uczą się samodzielności i mają szansę na lepszy start w życie. Ela uwielbia jeździć na Olimpiady Kreatywności do Wrocławia, bo tam poznaje Trenerów z całej Polski i z zagranicy z którymi może wymieniać cenne doświadczenia. Na ostatniej Olimpiadzie udało się jej grupie Trenerów wydostać z Escape Roomu w najkrótszym czasie i dostała nagrodę w blasku fleszy. Chciałaby w tym roku znowu wziąć udział w Wyzwaniu Trenerskim z przyjaciółmi.

Potrzebujemy wsparcia finansowego, aby Ela i kilkuset innych Trenerów wzięło udział w Wyzwaniu Trenerskim i znowu stanęło w blasku fleszy w nagrodę za ich ciężką całoroczną pracę!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 21000 zł
brakuje 21000 zł
Poczęstunek i "Słodkie co nie co" dla drużyn i Trenerów
Ela opowiadała drużynie, że na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności jest taki czas, kiedy przyjeżdżają całe tony pizzy i tysiące muffinek przed Ceremonią Zamknięcia Olimpiady. Ani Hania, ani Kuba nie umieli wyobrazić sobie jak mogą wyglądać pudełka pizz poukładane od podłogi do sufitu. To musi być dopiero frajda! A muffinki postawione w linii, która nie ma końca? Ela nie wyobraża sobie Olimpiady bez Słodkiego co nieco dla dzieciaków! To już przecież tradycja!

Potrzebujemy wsparcia finansowego, aby napełnić głodne brzuchy Hani i Kuby oraz dwóch tysięcy innych dzieci!

O Autorze

Jesteśmy Fundacją Wspierania i Rozwoju Kreatywności i jednocześnie jedynym polskim partnerem najbardziej kreatywnego programu edukacyjnego na świecie Destination Imagination. W marcu we Wrocławiu organizujemy ogromną Olimpiadę Kreatywności dla 2500 uczestników naszego Programu DI z całej Polski - w tej grupie są uczniowie, Trenerzy, Eksperci oceniający drużyny i Wolontariusze.

 

Przez cały rok dzięki naszym Trenerom, a zarazem najlepszym nauczycielom na świecie, uczymy małe i duże dzieciaki krok po kroku samodzielności w realizowaniu wielkich projektów zespołowych jak i rozwiązywania problemów na gorąco. Dajemy nauczycielom nowe narzędzia, techniki, pomysły jak rozwijać samych siebie i swoich uczniów. Naszym celem jest podniesienie jakości edukacji we wszystkich szkołach w Polsce z którymi współpracujemy. Dzięki nam dzieciaki zdobywają umiejętności potrzebne im na co dzień nie tylko na wszystkich przedmiotach, ale przede wszystkim w życiu. Pomagamy im odnaleźć pasje, uzdolnienia, odkrywamy talenty. Przygotowujemy uczniów do wyzwań zawodowych czekających na nich w XXI wieku. A poza tym chcemy, aby dzieci wreszcie kochały swoje szkoły!

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Za 5 zł dostaniesz od nas maila z podziękowaniem i kreatywny cytat na dobry dzień. :-)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Za tę kwotę dostaniesz od nas podziękowanie na fejsie w formie posta. Będziesz także mógł kogoś pozdrowić na naszej ścianie.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Za tyle dostaniesz od nas kreatywną pocztówkę, którą będziesz mógł skolekcjonować lub podarować, ewentualnie wysłać komuś bliskiemu. Wyślemy Ci także w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca pół tony dobrej energii.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Na Olimpiadzie najbardziej chodliwym towarem są pinsy. W każdym roku tworzymy nowe. Za tę kwotę otrzymasz zestaw, który na Olimpiadzie możesz wymieniać na pinsy z całego świata!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Za wsparcie w tym progu otrzymasz od nas jeden z naszych wspaniałych gadżetów Destination Imagination. Są wśród nich np. kreatywne koszulki, kubki termiczne, torby.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Dziękujemy, że jesteś tak hojnym patronem! Chcielibyśmy, abyś dołączył do grona najważniejszych gości podczas Olimpiady Kreatywności we Wrocławiu. Otrzymasz od nas zaproszenie VIP uprawniające do zajęcia miejsca na płycie, przed sceną. Dodatkowo otrzymasz wyjątkowego Pina-odznakę. Przyznawany jest on przez naszą Fundację, jako podziękowanie osobom, które znacząco przyczyniły się do rozwoju Programu w Polsce.
Zostań patronem

Polecani Autorzy