W Patronite od 30.06.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 264

Liczba Patronów: 459

Zostań Patronem
Kup na prezent
42 patronów
2 360 miesięcznie
26 760 łącznie
Dajemy nowe życie tym, którzy nie mogą normalnie funkcjonować. Umożliwia to nam technologia i druk 3D - to nasza pasja. Wykonujemy bezpłatnie urządzenia wspomagające i ręce 3D dla dzieci i dorosłych. Brak kończyn lub ich niedowład u osób niepełnosprawnych to dla uczniów wyzwanie edukacyjne.

O Autorze

Jestem nauczycielem w szkole średniej w Jarosławiu. Razem z uczniami wykorzystujemy najnowsze technologie, głównie druk 3D do realizacji projektów społecznych zlecanych przez lokalnych mieszkańców. Sami również zauważamy problemy i próbujemy je rozwiązywać. Pomagamy bezpłatnie dzieciom i dorosłym z niedowładem kończyn lub ich brakiem, na kilka sposobów. (I’m a highschool teacher in a Polish town, Jarosław. Together with my students, we make use of the latest technologies, including CAD modelling and 3D printing, to work on social projects commissioned by local residents. Whenever we see a problem -we try to think of a solution to it. Additionally, we help disabled people for free in several ways.)


Oto najważniejsze projekty, które zrealizowałem z moimi Żuczkami (These are the most important projects that me and my students have worked on.)

Pomoc osobom niepełnosprawnym; projekt Szczęście z plastiku (Help for people with disabilities; project Happiness made of plastic)

Materiał poniżej pokazuje historię naszej Kingi, która stała się Ambasadorem rąk 3D. Tak to się wszystko zaczęło. Dzięki Niej inne dzieci decydują się iść taką samą drogą. Ręka bioniczna to koszt około 180 000 zł, dziecku trzeba zmieniać ją co dwa lata. My potrafimy dać szczęście dziecku za darmo. (The video below showcases the story of one of my students, Kinga, who became the ambassador of 3D printed hands. This shows how it all began.A bionic hand can cost from $8,000 up to $100,000, and for children it has to be changed every 2 years. We can provide a 3D printed hand for absolutely free.)

Druk 3D to moc, ogranicza nas tylko wyobraźnia. (3D printing is power.We are only limited by our imagination.)

 

Nieocenioną pomoc merytoryczną otrzymujemy od Fundacji e_Nable Polska i jej Prezesa doktora Krzysztofa Grandysa i Anny Ślusarczyk. Rezem z uczniami jesteśmy wolontariuszami Fundacji z czego jesteśmy bardzo dumni. Projekt Szczęście z plastiku to nasza duma. (We receive invaluable substantive assistance from the e_Nable Polska Foundation and its President, Dr. Krzysztof Grandys and Anna Ślusarczyk. Together with the students, we are volunteers for the foundation, which we are very proud of. The Happiness made of plastic project is our pride.)

Tak powstaje ręka 3D, tak pracują nad nią moje Żuczki (This is how a 3D printed hand is created, and how my students work on it.)


Tak pierwszy raz dziecko ubiera rękę, nie umie jeszcze łapać przedmiotów. Rękę wykonał już sam uczeń, który przypadkowo spotkał kolegę z wadą kończyny. (And this is how a child uses a 3D printed hand for the first time. The hand was created by one of my students, who happened to meet a friend who needed one.)


 

 

 

 

 

Pomagamy również osobom niepełnosprawnym z brakiem lub niedowładem kończyn dolnych i górnych. Przedstawiam kolejnego Żuczka, to Filip Piękoś, uczeń który ma dopiero 15 lat, a wymyślił urządzenie, które może pomóc milionom ludzi na całym świecie. Uczeń złożył wniosek o patent i będzie prawdopodobnie najmłodszym Polakiem z patentem.
To klawiatura bezdotykowa, programowalna i mechaniczna, którą cały czas udoskonalamy. Na razie dzieje się to dzięki Pani Agacie, osobie chorej na SLA, naszej ambasador ZheltaK6, bo tak się nazywa ta klawiatura (We also help disabled people with the lack of or paresis of their limbs. This is my student, Filip Piękoś, who at the age of 15 made a device that can help millions of people all around the world. The student has applied for a patent and will probably be the youngest Pole with a patent.He is constantly working on hisinnovation - touchless, programmable keyboards. Ms. Agata, who’s suffering from PLS, is the first person to test ZHELTA K40 and ZHELTA K6 (which are the names of the aforementioned keyboards) by using them on a daily basis.)

 

 

Poniżej link do artykułu Wydawnictwa Altea, które opisało wynalazek Filipa (w DDTVN nie zdążyliśmy powiedzieć o najważniejszej klawiaturze). (Below is a link to an article that describes Filip’s invention (we didn’t get to say everything about the latest ZHELTA K40 on TV).

https://pl.aleteia.org/2022/05/27/jeden-przycisk-moze-zmienic-zycie-15-latek-z-jaroslawia-udowadnia-ze-tak/?fbclid=IwAR3BsSZla3HeBFcIFUD8BlF4W-cQG6xdN3jKDEMHzYHIAcSMiKCi6GCWFhU&utm_medium=aleteiapl&utm_source=facebook


Dbamy o środowisko: (We help the environment:)

 • o powietrze, dron smogowy wykonany przez Żuczków na potrzeby badań powietrza w naszym mieście (a smog drone, made by my students for the purpose of testing the air pollution in our local area)

 

 • o wodę, to projekt GreenWhale - łódź, która usuwa plamy olejowe i plastik w zbiornikach wodnych. Przyjaciel ekosystemu wodnego, zabójca odpadów. (GreenWhale – a boat which removes oil stains and plastic debris in water tanks. A friend of the aquatic ecosystem, and a killer of waste.)
 • o zwierzęta, ile podczas realizacji nauczyliśmy się o pszczołach... Ten projekt to BeeApp - inteligentny ul dla pszczół. Taka pasieka na miarę XXI wieku (BeeApp – a smart beehive. The true 21st century apiary.)

 

Historia i kultura (History and culture)

Aleja czystych serc to projekt ponadczasowy, jeszcze chyba nie rozumiany przez nasze pokolenie. To wirtualny spacer po najstarszym cmentarzu w Polsce, jednym z najpiękniejszych cmentarzy, to bank dusz, to wykorzystanie sztucznej inteligencji. (The Avenue of Pure Hearts is a timeless project, probably not yet understood by our generation. It is a virtual walk around the oldest and one of the most beautiful cemeteries in Poland. It is a soul bank, created with the use of artificial intelligence.)

Czar kamienic Jarosławia, to film, przedstawiający piękno kamienic naszego miasta. Kamienic, które codziennie są zamknięte, a moje Żuczki otworzyły do nich drzwi. (The Charm of the Tenement Houses of Jarosław is a short film presenting the beauty of tenement houses in our city. For the most part, tenement houses are closed, but my amazing students have opened the doors to them.) 

Dlaczego jesteśmy na Patronite? (Why are we on Patronite?)

To tylko część projektów, które odniosły sukces na arenie ogólnopolskiej. To wielka praca naszych uczniów i rodziców. Projekty, które wsparliśmy własnymi środkami, mieszkańców miasta Jarosławia i okolic. Nie jesteśmy w stanie jednak już teraz odpowiedzieć na prośby i pomóc wszystkim potrzebującym, szczególnie osobom niepełnosprawnym.
Jeśli ktoś z Państwa widzi sens w tym co robimy prosimy o wsparcie naszych działań. Będzie nam łatwiej. Wydaje się, że tylko oddolnie możemy zmieniać edukację i rozdawać małe dobra światu. 
Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Nazwano mnie edu-partyzantem, coś w tym jest. Moim celem nie jest walka z systemem, wręcz przeciwnie, chciałbym pokazać innym, że można. Jest ciężko, to prawda ale banan na twarzy dziecka rekompensuje wszystkie rozterki edukacyjne, za wszystko inne można zapłacić kartą MasterCard. Chcę nauczyć moje Żuczki aby rozdawały małe dobra światu. (This is just a small part of our projects, that were successful on the national area. My students and I work hard and we are not stopping any time soon. However, we are already unable to respond to all the requests and help all those in need, especially those with disabilities. If you appreciate what we do, feel free to support our mission by donating. Therefore, it will be a lot easier for us to help even more people. I am a teacher in the Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha high school in Jarosław. I’ve been named an edu-partisan, so I guess there is something about it. My goal is not to fight the education system.On the contrary, I would like to show everyone what we can accomplish by our efforts. It isn’t easy, but the smile on a child’s face compensates for all educational dilemmas, everything else can be paid for with a MasterCard. I want to teach my students to bring good to the world.)


Uczeń + Szkoła + Rodzic + Media = Sukces (Success = Student + School + Parents + Media)

To między innymi z Tych Żuczków jestem bardzo dumny, co roku dołączają nowi; (Pride)

 

Filip Piękoś, zwycięzca konkursu naukowego Explory 2022,

będzie reprezentował swoim projektem ZheltaK6 Polskę w Dallas w USA

Olimpiada Innowacji i Wiedzy Technicznej (Olympiad of Innovation and Technical Knowledge)


Olimpiada Zwolnieni z Teorii (Olympiad “Zwolnieni z Teorii)


Konkurs Naukowy Explory (Explory Science Competition)


Więcej o pracy z uczniami znajdziecie na moich mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku: (You can find out more about what we do on my social media, especially on Facebook:)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010984057019


Strona na FB https://www.facebook.com/Edu-Partyzant-100445849392380 


Działania moich uczniów wspiera dr Maciej Kawecki, Wielki Przyjaciel technologii i innowacji (The actions of my students are supported by Dr. Maciej Kawecki, a great friend of technology and innovation.)

Post na FB (Facebook post:)
https://www.facebook.com/kawecki.maciej/posts/pfbid02LVWKTSG6ewkA1zG9nAaXjtA7xZCxmSHrMxv6U62k3iidYRRacqXpY1TgifUKEhYtl


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Wojciech Gnoiński
Wojciech Gnoiński
Próg: 200 zł
Monika
Monika
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 25 zł
Paweł Dzioch
Paweł Dzioch
Próg: 25 zł
Joanna Baldy
Joanna Baldy
Próg: 25 zł