Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

115 zł

miesięcznie

1515 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
564
miesięczne wsparcie
487
liczba patronów

  Magazyn „Filozofuj!” jest jedynym na świecie czasopismem filozoficznym do poczekalni u fryzjera.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 885 zł
„Filozofuj!” – dzięki Wam i dla Was

Drodzy Patroni, kochamy filozofię. Dla Was od 4 lat niestrudzenie wydajemy magazyn „Filozofuj!” – ilustrowany dwumiesięcznik popularyzujący filozofię – oraz prowadzimy serwis filozofuj.eu. Robimy to pasjonacko, oprócz normalnej, zawodowej pracy. Dzięki Wam i Waszemu wsparciu możemy rozwijać i profesjonalizować nasze inicjatywy, w szczególności poprzez opłacenie profesjonalnej redakcji, korekty i oprawy graficznej tekstów naszych Autorów. Zaowocuje to dla Was częstszymi i lepiej przygotowanymi publikacjami.

O Autorze

„Filozofuj!” to inicjatywa Fundacji Academicon mająca na celu popularyzację filozofii i krytycznego myślenia. W jej ramach wydajemy ilustrowany dwumiesięcznik popularnofilozoficzny, skierowany do wszystkich inteligentnych i ciekawych świata ludzi, a także prowadzimy portal popularyzujący filozofię – filozofuj.eu.

Mamy zaszczyt współpracować z uznanymi autorytetami naukowymi z kraju i ze świata, którzy obdarzyli nas dużym zaufaniem i życzliwością. Wśród naszych stałych współpracowników znajdują się m.in. prof.  Jan Woleński, prof. Adam Grobler, prof. Krzysztof Wieczorek, prof. Jacek Jaśtal, prof. Wojciech Żełaniec, dr Marta Soniewicka, prof. Jacek Wojtysiak i wielu innych.

Naszą pracą kieruje poczucie misji. Chcemy, aby każda osoba podejmująca się refleksji nad światem osób i rzeczy miała dostęp do publikacji o wysokim poziomie merytorycznym i napisanych przystępnym językiem. Nie chcemy jednocześnie, by bariery finansowe zamykały możliwość korzystania z publikowanych przez nas treści, dlatego dostęp do nich na naszym portalu jest i pozostanie bezpłatny: dostępne TU.

Organizujemy też cykliczne spotkania Klubu „Filozofuj!”, które odbywają się w kawiarniach wielu miast w Polsce (Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu) i cieszą się rosnącą popularnością, także wśród młodzieży szkolnej. Zawsze też towarzyszy im promocja medialna w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

Co roku organizujemy „Letnią Szkołę Filozofuj” w górach – połączenie aktywnego wypoczynku z filozofowaniem – dla młodzieży licealnej.

Patronujemy medialnie Olimpiadzie Filozoficznej i wielu innym wydarzeniom filozoficznym w kraju. Krótko mówiąc, tworzymy chyba największą społeczność filozoficzną w Polsce, liczącą wiele tysięcy czytelników i sympatyków. Nasz profil na Facebooku śledzi prawie 17 tysięcy osób.

Nasze wysiłki zostały również docenione – byliśmy finalistami konkursu Popularyzator Nauki 2016 organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podsumowanie naszych działań w 2018 roku:

Nasze plany na 2019 rok:

 • kolejne 6 numerów czasopisma o tematach: filozofia humoru i śmiechu, wiedza a priori, przyczynowość, relatywizm, spory bioetyczne, filozofia śmierci i nieśmiertelności,
 • kolejne audycje, spotkania i teksty w serwisie,
 • recenzje książek filozoficznych w ramach współpracy z wydawnictwem Copernicus Center Press,
 • patronowanie inicjatywom i wydarzeniom filozoficznym, m.in. Olimpiadzie Filozoficznej i 11. Polskiemu Zjazdowi Filozoficznemu,
 • warsztaty filozoficzne dla dzieci FilozofujMY,
 • patronat nad filozoficzną bajką dla dzieci Moniki Trypuz „Jeżozwierze”,
 • i wiele innych.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0

Próg realistyczny


Zostaniesz patronem „Filozofuj!”. Serdecznie Ci dziękujemy i witamy w naszej społeczności. Jest to sygnał, że doceniasz nasz wysiłek i zdecydowałeś się dołożyć swoją cegiełkę do dzieła popularyzacji filozofii. Mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś i podziękujemy Ci osobiście. W nagrodę otrzymasz:
→ comiesięczny newsletter, w którym opiszemy dla Ciebie, co zrobiliśmy w danym miesiącu;
→ jako nasz patron zasiądziesz również w galerii patronów filozofii, którą umieścimy w naszym serwisie.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4

Próg stoicki


Twoje wsparcie jest dla nas naprawdę cenne. Cieszymy się, że jesteś z nami i wspierasz dzieło popularyzacji filozofii. Twoja dotacja jest dla nas istotna, więc składamy gorące podziękowania, w ramach których – poza nagrodami z poprzednich progów – otrzymasz:
→ podziękowania, które wyślemy Ci pocztą tradycyjną w formie specjalnie zaprojektowanej pocztówki z motywem filozoficznym;
→ otrzymasz także elektroniczną wersję naszego czasopisma od razu po jego publikacji.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1

Próg epikurejski


Twoje wsparcie jest dla nas wielką motywacją do rozwoju oraz jednocześnie zobowiązaniem. Dziękujemy, że nam zaufałeś. Jako podziękowanie za wsparcie chcemy zaoferować Ci:
→ comiesięczny newsletter;
→ jako nasz patron zasiądziesz w galerii patronów filozofii w naszym serwisie;
→ podziękowania, które wyślemy Ci pocztą tradycyjną w formie specjalnie zaprojektowanej pocztówki z motywem filozoficznym;
→ dostęp do elektronicznej wersji naszego czasopisma od razu po jego publikacji;
→ 5 wybranych przez siebie archiwalnych numerów naszego czasopisma z 2017 bądź 2018 roku;
→ po pół roku wsparcia wybraną przez siebie filozoficzną książkę z oferty Wydawnictwa Academicon.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1

Próg sokratejski


Jesteśmy zaszczyceni Twoim poświęceniem na rzecz popularyzacji filozofii. Otrzymujesz od nas wszystko, co w poprzednich progach, oraz:
→ po trzech miesiącach wsparcia otrzymasz roczną prenumeratę naszego czasopisma.
Zostań patronem
77 zł / miesiąc
patroni: 0

Próg platoński


A więc wyszedłszy z jaskini cieni na światło wielkich idei postanowiłeś okazać swe bezinteresowne poświęcenie sprawie! Wiedz, że niezmiernie nas to cieszy. Ten próg nie zawiera żadnych nagród. Jest przeznaczony dla osób, które nie oczekują niczego w zamian od naszej redakcji, a chciałyby ją wspomóc radykalnie bezinteresownie.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0

Próg perypatetycki


To naprawdę wspaniałe i budujące, że są takie osoby jak Ty, które chcą wspierać popularyzację filozofii. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Twój wkład. Jako podziękowanie oferujemy Ci:
→ comiesięczny newsletter;
→ zostaniesz wpisany na listę honorowych patronów w naszym serwisie;
→ podziękowania, które wyślemy Ci pocztą tradycyjną w formie specjalnie zaprojektowanej pocztówki z motywem filozoficznym;
→ dostęp do elektronicznej wersji naszego czasopisma od razu po jego publikacji;
→ roczną prenumeratę naszego czasopisma;
→ po roku wsparcia otrzymasz 5 książek filozoficznych Wydawnictwa Academicon;
→ otrzymasz 1 głos w Radzie Patronów, która wraz z redakcją proponuje i wybiera 1 spośród 6 tematów numerów magazynu „Filozofuj!” na następny rok.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0

Próg hermeneutyczny


Tak szczodra osoba budzi nasz ogromny podziw. Razem z serdecznymi podziękowaniami za patronowanie popularyzacji filozofii przekażemy następujące prezenty:
→ comiesięczny newsletter;
→ zostaniesz wpisany na listę honorowych patronów w naszym serwisie;
→ podziękowania, które wyślemy Ci pocztą tradycyjną w formie specjalnie zaprojektowanej pocztówki z motywem filozoficznym;
→ dostęp do elektronicznej wersji naszego czasopisma od razu po jego publikacji;
→ roczną prenumeratę naszego czasopisma;
→ po 6 miesiącach wsparcia trzymasz 5 książek filozoficznych Wydawnictwa Academicon;
→ po roku wsparcia informacja o Twoim honorowym patronacie zostanie umieszczona we wstępniaku;
→ prześlemy na wskazany przez Ciebie adres komplet magazynów „Filozofuj!” z 2017 i 2018 roku;
→ w Radzie Patronów otrzymasz 2 głosy.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0

Próg transcendentalny


Dziękujemy! Po stokroć dziękujemy! Brakuje już słów, by wyrazić naszą wdzięczność. Oprócz nagród z progu hermeneutycznego otrzymasz:
→ pakiet 5 książek filozoficznych Wydawnictwa Academicon już po 3 miesiącach wsparcia;
→ możliwość udziału w weekendzie redakcyjnym (w jego programie m.in. wspólny udział w imprezach kulturalnych, warsztaty redakcyjne, wspólna kolacja i wyjście do pubu);
→ w Radzie Patronów otrzymasz 3 głosy.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy