Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych

W Patronite od 27.02.2020

„Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” to ogólnopolska akcja propagowania wiedzy i tradycji Żołnierzy Wyklętych organizowana od 2014 roku. Wspieramy kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego. Więcej informacji na: https://fkw.edu.pl/art/zbiorka-dla-zolnierzy-wykletych

O Autorze

Prosimy o wsparcie inicjatyw ku czci Żołnierzy Wyklętych. Od wielu lat Fundacja im. Kazimierza Wieleckiego wspólnie ze związkami kombatanckimi NSZ i WiN, zrzeszającymi żyjących Żołnierzy Wyklętych, organizuje inicjatywy propagujące tradycje i ideały Żołnierzy Wyklętych.

 

W 2019 roku stworzyliśmy już czwarty mural ku czci Żołnierzy Wyklętych, tym razem we Włodawie. W 2020 roku stworzymy kolejne 4 murale ku czci naszych Bohaterów w: Lublinie, Chełmie, Zamościu i Opolu Lubelskim. Raczej nic nas od tego nie odwiedzie.

https://fkw.edu.pl/fundacja-im-kazimierza-wielkiego-stworzyla-mural-patriotyczny-we-wlodawie

mural

Od 9 lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” dla dzieci i młodzieży. Jest to największy pod względem liczby uczestników i najdłużej istniejący konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych w Polsce.

https://konkurswykleci.pl

Od 5 lat organizujemy akcję „Pomóżmy Bohaterom” na rzecz Kombatantów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz ich rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej.

https://fkw.edu.pl/art/pomozmy-bohaterom-2

Od 6 lat organizujemy międzynarodowe uroczystości rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez polskich żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Wmurowaliśmy pierwszą polską tablicę na murze byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, upamiętniającą wyzwolenie go przez Polaków. Fakt wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez polskich żołnierzy obrazuje faktyczny stosunek Polskiego Państwa Podziemnego do niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckiej polityki holokaustu.

https://fkw.edu.pl/1280-2

Stworzyliśmy pierwszy w Polsce i jak do tej pory jedyny „Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie” wraz z wydanym drukiem przewodnikiem po tym szlaku i 11 tablicami informacyjnymi wmurowanymi w miejscach pamięci w Lublinie. Szlak upamiętnia wydarzenia, osoby i opisuje 48 miejsc pamięci związanych z Żołnierzami Wyklętymi i komunistycznym aparatem represji w Lublinie. Do tej pory oprowadziliśmy ponad 8000 osób po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na nasz wniosek elementy 3 byłych katowni, gdzie przetrzymywano i torturowano Żołnierzy Wyklętych zostały udokumentowane i objęte ochroną konserwatora zabytków.

https://fkw.edu.pl/przewodnik-po-szlaku-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-lublinie

https://fkw.edu.pl/oznaczono-miejsca-kazni-zolnierzy-wykletych-w-lublinie

Wydaliśmy 11 publikacji o Żołnierzach Wyklętych, w tym archiwalne dokumenty i nigdy wcześniej nieopublikowane wspomnienia, zdjęcia, listy i relacje z archiwów rodzinnych kombatantów.

https://fkw.edu.pl/art/wydawnictwa

Zorganizowaliśmy 5 edycji Rajdu Pieszego im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” w Janowie Lubelskim, propagujących postać zapomnianego Bohatera z Narodowej Organizacji Wojskowej, który wytrzymał tortury komunistycznych oprawców i nikogo nie wydał z konspiracji, którą wcześniej sam założył i nią kierował. Wielu ludzi z Janowa Lubelskiego miało w ogóle szansę się urodzić, bo „Vis” 70 lat temu wytrzymał tortury.

https://fkw.edu.pl/iv-rajd-pieszy-im-kpt-wincentego-sowy-ps-vis-relacja

Organizujemy od 2 lat Memoriał pamięci sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” na strzelnicy sportowej, łączy propagowanie historii Żołnierzy Wyklętych z propagowaniem sportu strzeleckiego, szkoleniami z survivalu i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykładami historycznymi, pokazami sprzętu Wojska Polskiego i pokazami Grup Rekonstrukcji Historycznych.

https://fkw.edu.pl/ii-memorial-im-sierz-jozefa-franczaka-ps-lalus-relacja

Realizujemy nasz autorski program „Resocjalizacja przez patriotyzm”, którego celem jest propagowanie wśród osadzonych w zakładach karnych wzorców postaw obywatelskich i patriotycznych na podstawie tradycji polskiego podziemia niepodległościowego. W inicjatywach w ramach tego programu wzięło już udział blisko 1500 osadzonych. Wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś będzie na zakręcie życiowym i będzie potrzebował wartości i ideałów, do których mógłby się odnieść, to odniesie się do takich, które zdążył w życiu poznać. Dlatego propagujemy postawy służby i pracy dla dobra całego społeczeństwa we wszystkich możliwych środowiskach.

https://fkw.edu.pl/realizujemy-autorski-program-resocjalizacja-przez-patriotyzm

Organizujemy od 5 lat ogólnopolską zbiórkę publiczną „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, z której do tej pory zrealizowaliśmy już ponad 160 inicjatyw na terenie całej Polski, m.in.:

– odsłoniliśmy tablice pamiątkowe i pomniki poświęcone polskiemu podziemiu niepodległościowemu w Lewinie Brzeskim (woj. opolskie), w Szczecinie, Olsztynie, Bystrej Podhalańskiej, Bychawie, Rogowie. Ufundowaliśmy pomnik nagrobny dla płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” oraz pomnik nagrobny dla 9 żołnierzy NSZ w Borowie k. Annopola.

– wydaliśmy 9 publikacji o polskim podziemiu niepodległościowym, zawierających nigdy wcześniej niepublikowane dokumenty, zdjęcia, relacje świadków i wspomnienia kombatantów.

– zorganizowaliśmy uroczystości rocznicowe (16), koncerty patriotyczne (10), rajdy pamięci (7), turnieje sportowe (8), pokazy filmowe (2), murale ku czci żołnierzy podziemia niepodległościowego (4).

– zorganizowaliśmy ponad 60 spotkań otwartych oraz spotkań w szkołach z historykami i kombatantami o tematyce Żołnierzy Wyklętych na terenie całej Polski.

https://fkw.edu.pl/ogolnopolska-zbiorka-publiczna-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych

Państwa darowizny zostaną przeznaczone na:

organizację IX edycji i kolejnych Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, w tym uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów i nagród dla dzieci i młodzieży oraz dwudniowe zgrupowanie laureatów na Lubelszczyźnie, połączone z odwiedzeniem z przewodnikami miejsc pamięci na Lubelszczyźnie i w Lublinie, spotkaniami z kombatantami, pokazem Grupy Rekonstrukcji Historycznych, prelekcjami historyków. Strona Konkursu:  https://konkurswykleci.pl

organizację I Turnieju piłkarskiego „Twardzi jak stal” w Lublinie w dniach 7-8.03.2020 oraz kolejnych jego edycji. W turnieju weźmie udział blisko 300 zawodników, w tym kluby piłkarskie z Lubelszczyzny oraz młodzież szkolna i akademicka.

https://fkw.edu.pl/i-turniej-pilkarski-twardzi-jak-stal-7-8-marca-2020-r-w-lublinie

organizację spotkania promocyjnego już jedenastej publikacji, którą Fundacja im. Kazimierza Wielkiego wydała o polskim podziemiu niepodległościowym. „Wywiadowca Związku Jaszczurczego. Wspomnienie o Bernardzie Hofmańskim” ukazuje losy żołnierza Organizacji Wojskowej „Związek Jaszczurczy”, który został skazany na śmierć w niemieckim więzieniu Alt Moabit w Berlinie za walkę o oderwanie Śląska i Pomorza od państwa niemieckiego i przyłączenie do niepodległego państwa polskiego. Cudem ocalał, a jego nazwisko jest uwidocznione na tablicy pamiątkowej na murze więzienia Alt Moabit.

https://fkw.edu.pl/wydalismy-publikacje-wywiadowca-zwiazku-jaszczurczego-wspomnienie-o-bernardzie-hofmanskim

organizację kolejnych edycji Rajdu Pieszego im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” w Janowie Lubelskim, propagujących postać zapomnianego Bohatera z Narodowej Organizacji Wojskowej, który wytrzymał tortury komunistycznych oprawców i nikogo nie wydał z konspiracji, którą wcześniej sam założył i nią kierował. Rajd przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Elementami Rajdu są: wykłady historyków, zajęcia w parku linowym, prezentacja wystawy o kpt. Wincentym Sowie, szkolenie z survivalu, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia proobronne, ognisko partyzanckie.

https://fkw.edu.pl/iv-rajd-pieszy-im-kpt-wincentego-sowy-ps-vis-relacja

- organizację kolejnych edycji naszych cyklicznych inicjatyw oraz organizację nowych inicjatyw, promujących polski podziemie niepodległościowe. Od Państwa hojności zależy ich zasięg i ilość uczestników, do jakich dotrzemy. Czym więcej środków uzyskamy, tym więcej zrealizujemy dla społeczeństwa. Pomysłów i chęci do pracy nam nie brakuje.

 

Można wesprzeć nasze działania także przez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego. Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać nr KRS: 0000320750 Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego.

https://fkw.edu.pl/1-na-opp

W poprzednich latach właśnie z odpisów z 1% Państwa podatku mogliśmy zorganizować największą akcję przekazywania bożonarodzeniowych paczek świątecznych z życzeniami dla kombatantów z NSZ, AK, WiN w całej Polsce. Dostarczyliśmy w sumie ponad 500 paczek świątecznych do domów 500 kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego na terenie całej Polski. W akcję włączyło się Wojsko Polskie, związki kombatanckie, organizacje pozarządowe i akademickie.

https://fkw.edu.pl/akcja-pomozmy-bohaterom-swiateczna-paczka-dla-kombatantow-relacja

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

Zespół Fundacji im. Kazimierza Wielkiego

https://fkw.edu.pl


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)