Przyjaciele 4 Łap

W Patronite od 27.10.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 2844

Liczba Patronów: 2860

Zostań Patronem
Kup na prezent
1 patron
25 miesięcznie
125 łącznie
„Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy...”
Wspieramy działania przyczyniające się do zmniejszenia skali bezdomności zwierząt.

O Autorze

Niesiemy pomoc porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

Wspieramy wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt – program kastracji i sterylizacji.

Prowadzimy działalność adopcyjną oraz punkt leczenia zwierząt.

Udzielamy pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

Organizujemy akcje propagandowe i edukacyjne.

Aktywizujemy społeczność lokalną przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.

Chcemy wybudować i prowadzić schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz stworzyć Gospodarstwo Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów.

Współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Mrs English  Ewa Kubczak-Dowejko
Mrs English Ewa Kubczak-Dowejko
Próg: 25 zł