Fundacja Pomocy Prawnej "Temida"

W Patronite od 23.03.2020

Sprawa prawa - edukacja prawna w szkołach ponadgimnazjalnych

350 zł

0%

osiągnięto

350 zł

brakuje

Po osiągnięciu kwoty 350,00 zł lub jej wielokrotności współpracujący z Fundacją profesjonalni prawnicy przeprowadzą w wybranej przez Ciebie klasie w znajdującej się na terenie Krakowa szkole ponadgimnazjalnej 1,5-godzinne warsztaty edukacyjne w ramach programu "Sprawa prawa. Edukacja prawna uczniów szkół ponadgimnazjalnych".‬

Dyżur prawny

500 zł

0%

osiągnięto

500 zł

brakuje

Po osiągnięciu kwoty 500,00 zł współpracujący z Fundacją profesjonalni prawnicy przeprowadzą na terenie Krakowa dyżur, w ramach którego pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc.‬

Podcast - odpowiadamy na pytania!

600 zł

0%

osiągnięto

600 zł

brakuje

Po otrzymaniu miesięcznego wsparcia w wysokości co najmniej 600 zł miesięcznie, opublikujemy podcast, w ramach którego udzielimy odpowiedzi na 5 pytań zadanych przez naszych patronów.

Comiesięczne wsparcie Fundacji

1 000 zł

0%

osiągnięto

1 000 zł

brakuje

Kwota ta pozwoli nam zapewnić większą stabilność finansową Fundacji i pokryć dużą część kosztów naszych działań. Uzyskanie większej kwoty miesięcznej pozwoli nam na budowanie kapitału żelaznego Fundacji i umożliwi stabilizację naszego budżetu!
Po osiągnięciu naszego celu nagramy specjalne wideo, w którym m.in. podziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)