Fundacja Pomocy Prawnej "Temida"

Fundacja Pomocy Prawnej „Temida” - udzielanie pomocy prawnej, propagowanie zasad praworządności, działalność na rzecz rodziny, ochrona konsumentów, pomoc ofiarom przemocy.

O Autorze

Fundacja Pomocy Prawnej „Temida” została założona w 2018 roku z inicjatywy trójki adwokatów: Karoliny Rataj, Miłosza Rabczyńskiego oraz Wojciecha Półtoraka. Impulsem do założenia Fundacji była chęć dołączenia do grona organizacji działających na rzecz naszego społeczeństwa.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja organizuje dyżury, w ramach których w ramach których pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać bezpłatną pomoc profesjonalnych prawników. Fundacja współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

Regularnie publikujemy na swojej stronie internetowej oraz na portalu Facebook artykuły, w których w przystępny sposób wyjaśniamy instytucje prawa polskiego oraz komentujemy zmiany obowiązujących przepisów. Tematyka artykułów jest zróżnicowana – są one kierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców. Zasięg działania Fundacji obejmuje głównie teren województwa małopolskiego.

Wierzymy, że podejmowane przez nas działania pomagają wielu osobom oraz przyczyniają się do wzrostu świadomości prawnej naszego społeczeństwa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie - skontaktuj się z nami!

kontakt@fpptemida.pl

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)