Fundacja Pomocy Prawnej "Temida"

W Patronite od 23.03.2020

Fundacja Pomocy Prawnej „Temida” - udzielanie pomocy prawnej, propagowanie zasad praworządności, działalność na rzecz rodziny, ochrona konsumentów, pomoc ofiarom przemocy.

O Autorze

Fundacja Pomocy Prawnej „Temida” została założona w 2018 roku z inicjatywy trójki adwokatów: Karoliny Rataj, Miłosza Rabczyńskiego oraz Wojciecha Półtoraka. Impulsem do założenia Fundacji była chęć dołączenia do grona organizacji działających na rzecz naszego społeczeństwa.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja organizuje dyżury, w ramach których w ramach których pełnoletnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać bezpłatną pomoc profesjonalnych prawników. Fundacja współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

Regularnie publikujemy na swojej stronie internetowej oraz na portalu Facebook artykuły, w których w przystępny sposób wyjaśniamy instytucje prawa polskiego oraz komentujemy zmiany obowiązujących przepisów. Tematyka artykułów jest zróżnicowana – są one kierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców. Zasięg działania Fundacji obejmuje głównie teren województwa małopolskiego.

Wierzymy, że podejmowane przez nas działania pomagają wielu osobom oraz przyczyniają się do wzrostu świadomości prawnej naszego społeczeństwa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie - skontaktuj się z nami!

kontakt@fpptemida.pl


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)