Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Fundacja Gryffindor zajmuje się wspieraniem edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie woj. małopolskiego. Jest twórcą programów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów ubiegających się o przyjęcie na uczelniach artystycznych. 
Gryffindor powstał z myślą o tym, aby odważnie realizować wszelkie inicjatywy artystyczne.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 900 zł
brakuje 900 zł
ZAKŁAD NAPRAWCZY A91
Pomysł na takie „wspólne miejsce”, gdzie ścierają się poglądy, piszą teksty i rodzą projekty, powstał bardzo dawno temu. Powstał w głowach malarzy, którzy byli zbyt zmęczeni samymi sobą, w głowach architektów, którzy chcieli wyjść poza stereotyp inżyniera, w głowach stolarzy, muzyków, aktorów i pisarzy, którzy potrzebowali siebie nawzajem, żeby zrobić jeszcze więcej.

Zawody kreatywne są naznaczone samotnością, ale interakcja popycha do przodu i inspiruje. Inspiruje nawet bardziej niż najpiękniejszy płatek śniegu/róży/kukurydziany z szumem morza w tle. Bardziej niż konie w galopie i żagle i to niebo nad nami. Inspiruje bardziej, bo kontakt nie jest jednostronny <>, a jest akcja-reakcja, piłeczkę odbija zawodnik po drugiej stronie.

_A91 to nieoficjalne koło naukowe/dyskusyjne, nasze architektoniczne Forum Romanum na krakowskim podwórku. Zasady gry są następujące:

> brak ograniczeń wiekowych, bazą są studenci ze wszystkich obecnych roczników
> spotkania raz na dwa tygodnie, obrady na wybrany wcześniej temat (materiały pomocnicze opublikowane z należytym wyprzedzeniem)
> luźny charakter mityngów, elastyczny konspekt, niespodziewane wnioski +zdarza się winko
> publikacja efektów (do dyskusji mogą się w ten sposób włączyć ludzie z zewnątrz, co daje jeszcze więcej mądrości)
> działanie cykliczne, a zarazem jednorazowe (jedno spotkanie=jeden temat); szansa na zaproszenie kogoś w wybrany dzień na konkretną debatę
> samopomoc chłopska, czyli korekty własnych projektów
> DOCELOWO: integracja, wspólne konkursy, praca

Sama strona internetowa będzie żyła jeszcze bardziej intensywnie prezentując nasze zainteresowania, preferencje i inspiracje. Chcemy pokazać, że młodzi architekci to fajni ziomkowie, którzy mają otwarte łepetyny i dobry gust. www.a91.pl
pomóż nam się rozwijać
przy okazji być może dowiesz się czegoś interesującego
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2500 zł
brakuje 2500 zł
MECENAT ARTYSTYCZNY
DZIAŁANIE TRZECIE: SAMOROZWÓJ NIE ZNA GRANIC

SPEŁNIAMY MARZENIA MŁODYCH TWÓRCÓW 

- potrzeba kształcenia najzdolniejszej młodzieży i stworzenia dla niej warunków do pracy na miarę XXI wieku, wraz z zapleczem i przestrzenią pozwalającą na osobisty rozwój oraz osiąganie najlepszych rezultatów w swojej dziedzinie 
- warsztaty, odczyty, kursy tematyczne realizowane w obrębie pracowni twórczej;
- edukacja poza granicami kraju - plenery i wymiany doświadczeń;
- wypożyczalnia sprzętu oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami;
- pomoc dydaktyczna i przygotowanie do promocji, praca i praktyka pod okiem mistrzów artystycznej pracy rzemieślniczej;
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł
brakuje 5000 zł
DZIAŁANIE PIERWSZE: EDUKACJA ARTYSTYCZNA: Edu Arty
EDU ART to autorski program edukacyjny wspierający dzieci i młodzież

Naszym wspólnym interesem jest, by kształcić mądrą, refleksyjną, ambitną młodzież. Pracujemy z młodzieżą z problemami psychicznymi, finansowymi oraz młodzieżą problematyczną, aczkolwiek wybitnie uzdolnioną od 14 lat.
Finansowaliśmy wszystkie działania pro bono z pieniędzy regularnie wpłacanych jako opłatę za zajęcia artystyczne innych, bardziej majętnych uczniów. Jednak niż demograficzny zmusił nas do proszenia o pomoc z zewnątrz. Zatem prosimy: Pomóż nam wspierać młodzież

Uczymy w dwóch cyklach i są to zajęcia otwarte dla wszystkich zainteresowanych rozwojem artystycznym niezależnie od możliwości finansowych

CAŁOROCZNYM:
- Wsparcie utalentowanej młodzieży pozbawionej możliwości rozwoju własnego potencjału artystycznego;
- Rozwój talentu dzięki niezbędnemu kształceniu, w postaci regularnych spotkań edukacyjnych i dostosowanemu programowi nauczania;

WAKACYJNYM:
- Zajęcia edukacyjne mające na celu rozwój talentu i potencjału młodych ludzi, podczas podróży do najpiękniejszych miejsc na świecie;
- Edukacja w egzotycznym miejscu, obejmująca różne dziedziny sztuki oraz umiejętności przydatne podczas kolejnych etapów kariery młodych ludzi;
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 8000 zł
brakuje 8000 zł
DZIAŁANIE DRUGIE: ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA LECZYMY DUSZĘ KOLORUJĄC SMUTEK
Pomóż nam stworzyć miejsce otwarte dla wszystkich i odpowiednie dla wszystkich zainteresowanych

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA : 
- otwarte zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży; 
- miejsce spotkań w tygodniu i weekendy, w okresie roku szkolnego jak i wakacji;
- współpraca terapeutyczna i wsparcie działań twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży z obszarów wykluczonych, z problemami i kompleksami; 
- grupy artystyczne pracujące wspólnie z wykorzystaniem sprzętów, 
materiałów edukacyjnych;
- wykorzystanie twórczości i edukacji artystycznej do celów takich jak: nauka kontroli nad stresem, precyzja formułowania myśli i umiejętności 
radzenia sobie z wyzwaniami, które stawiać przed nimi będzie dorosłe życie;
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 12000 zł
brakuje 12000 zł
Portal edukacyjny z aukcją prac podopiecznych Fundacji
Nasz cel to : Aukcja prac online oraz stacjonarna wystawa połączona z aukcją charytatywną.

Jesteśmy profesjonalistami. Jednak tylko w swojej dziedzinie edukacyjnej. Udało nam się przygotować grafiki, teksty oraz zdjęcia. Udało się zaprojektować stronę internetową fundacji tak, by była czytelna. Niestety- to za mało by wspierać naszych podopiecznych na większą skalę.
Potrzebujemy do tego bardziej skomplikowanej strony internetowej z możliwością logowania, odbierania wiadomości, wstawiania redagowanych postów informacyjnych i edukacyjnych oraz najważniejsze: z możliwością sprzedaży prac.
Niektóre wykonywane przez naszych uczniów prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne to już prawdziwe dzieła sztuki. Każdy z podopiecznych potrzebuje prawdziwego mecenasa, by móc rozwijać swój talent.
Pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio podopiecznym i służyć będą ich dalszej edukacji artystycznej, lub jeśli zażyczy sobie tego darczyńca, zostaną przekazane fundacji na realizację celów statutowych.
Stworzenie platformy edukacyjnej połączonej ze sklepem jest kosztowne.

Większość prac wykonanych do tej pory na rzecz fundacji udało nam się wyżebrać od informatyków i studentów informatyki o dobrym sercu. Chcielibyśmy im zapłacić za pracę, którą wkładają codziennie w funkcjonowanie stron, które stworzyli i dać im możliwość napisania spektakularnego kodu, którym będą mogli się pochwalić jak pierworodnym dzieckiem.

Zatem prosimy: pomóż nam rozliczyć się za ciężką pracę naszych ekspertów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 14000 zł
brakuje 14000 zł
PLATFORMA EDUKACJI ONLINE
Ideą jest stworzenie platformy edukacji online skupiającej swoje wszystkie działania wokół edukacji artystycznej, która może być realizowana zdalnie z udziałem nauczycieli- wykładowców posiadających grupy zarejestrowanych użytkowników realizujących program nauczania. Na podstawie zrealizowanych kursów online i tutoriali kursanci zobowiązani są do zaliczenia stopniowanych egzaminów testujących nabyte umiejętności, by w końcu móc zostać zarejestrowani w bazie twórców gotowych do podjęcia pracy zarobkowej. Program skierowany jest do nauczycieli przedmiotów takich jak ( projektowanie parametryczne, grafika wektorowa, fotografia oraz wiele innych).
Edu-Art.com miałaby udostępniać nauczycielom platformę do publikacji kursów realizowanych odpłatnie lub darmowych czy też testowania programu nauczania na zarejestrowanych użytkownikach w grupach edu (edukacyjnych) lub test ( w grupach testujących). Platforma edukacyjna miałaby działać na podobnych zasadach jak inne platformy edukacji online z tym, że użytkownicy (bezpłatnie lub odpłatnie) rejestrowaliby się i skupiali w grupach mogących dzielić się zleceniami od potencjalnych pracodawców czy zleceniodawców, którzy również mogliby rejestrować się przez portal szukając odpowiednich pracowników do pracy zdalnej ( łącznie z wykluczonymi społecznie z różnych względów niemogącymi podjąć stacjonarnej pracy zawodowej, a mogących realizować zadania zdalnie lub częściowo zdalnie) Ukończone kursy certyfikowane dawałyby gwarancję określonego osiągniętego poziomu zaawansowania wiedzy kursanta więc ułatwiłyby poszukiwanie pracy oraz znajdowanie pracowników o odpowiednich kompetencjach.

O Autorze

Jesteśmy fundacją edukacyjną specjalizującą się w interdyscyplinarnej edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

W obrębie działań fundacji realizujemy długofalowe projekty w ramach programu edukacyjnego Edu-Art.

 

żeby zobaczyć, co u nas słychać zajrzyj na http://www.kurs-rysunku-florianska.pl

lub odwiedź stronę fundacji http://gryffindorfoundation.org.pl

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Polecani Autorzy