Fundacja Pomost

W Patronite od 21.03.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1732

Liczba Patronów: 1844

Zostań Patronem
Kup na prezent
4 patronów
101 miesięcznie
603 łącznie

Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w Społecznym Ośrodku Readaptacji (SOR)

2 031 zł

29%

osiągnięto

1 428 zł

brakuje

Nasz ośrodek to początek nowego życia dla zgłaszających się do nas osób. To właśnie tam pracują nad swoją wewnętrzną zmianą.

Miesięczny koszt pobytu osoby w SOR to przede wszystkim praca wykwalifikowanego Zespołu specjalistów readaptacji - psychologów, psychoterapeutów, trenerów, pedagogów. To oni prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe dla Mieszkańców. Są do ich dyspozycji 24h/7, oferując wsparcie w procesie zmiany.

Oprócz działań stacjonarnych, nasz Zespół udziela rocznie przeszło 1000 konsultacji telefonicznych osobom przebywającym w zakładach karnych oraz rodzinom osadzonych, wzmacniając tym samym u nich poczucie tego, iż zmiana po wyjściu na wolność jest możliwa.

Dzięki temu, że Zespół stanowią prawdziwi fachowcy, prowadzony w Społecznym Ośrodku Readaptacji w Zabrzu program readaptacji jest tak efektywny - 80 na 100 uczestników programu, nie wraca do popełniania przestępstw, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa publicznego.

Aktualnie kadrę kliniczną stanowi 7 osób. Średnio, w miesiącu w SOR przebywa 15 osób.

Ponadto, prowadzenie SOR wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za media: prąd, gaz, woda, śmieci, ogrzewanie, czynsz. Średni miesięczny koszt wszystkich mediów wynosi blisko 10 000 zł, niezależnie od tego, ile z 33 miejsc, którymi dysponujemy, jest zapełnionych.

Miesięczny koszt prowadzenia 7 grup wsparcia w zakładach karnych i aresztach śledczych

5 600 zł

10%

osiągnięto

4 997 zł

brakuje

Grupy wsparcia pomagają osadzonym przygotować się do wyjścia z więzienia.

Obniżają lęk związany z powrotem do życia na wolności, wskazują na możliwości, jakie czekają po opuszczeniu izolacji.

Uczestniczące w grupach osoby przez swoje czyny często utraciły rodziny, straciły pracę oraz miejsce zamieszkania, a przede wszystkim wiarę, że zmiana jest możliwa.

Potrzebne jest im wsparcie już w momencie przebywania w zakładzie karnym, tak by potrafiły uwierzyć, że ich życie, po wyjściu na wolność może być inne niż dotychczas oraz by znalazły w sobie siłę, by zacząć żyć na nowo i przerwać błędne koło złych wyborów.

Obecnie prowadzimy tygodniowo 7 godzinnych e-grup wsparcia w zakładach karnych i aresztach śledczych. Miesięczny koszt prowadzenia grup wsparcia wynosi 5 600 zł.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Luiza Hofstede
Luiza Hofstede
Próg: 47 zł
Marcin Gibała
Marcin Gibała
Próg: 22 zł
Anna Tulej
Anna Tulej
Próg: 22 zł
Krzysztof Kruczek
Krzysztof Kruczek
Próg: 10 zł
Luiza Hofstede
Luiza Hofstede
Próg: 22 zł