Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

15

patronów

390 zł

miesięcznie

5595 zł

łącznie

  Profil polskiej społeczności Digital Combat Simulator World (DCS) skupionej wokół Gildia.org. Zbiórka na pokrycie comiesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem serwera dedykowanego oraz finansowanie dalszego rozwoju społeczności.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 97%
cel: 400 zł miesięcznie
brakuje 10 zł
Utrzymanie serwera dedykowanego + finansowanie zakupu dodatkowych modułów na serwer
Obecna polityka ED zmusza nas do zakupu licencji serwerowej na mapy/assety, które chcielibyśmy wykorzystywać w naszych misjach. Odkładanie stałej kwoty miesięcznie pozwoli nam na realizację tych zakupów oraz rozpoczęcie rozgrywek na innych mapach.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 300 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Utrzymanie serwera dedykowanego
Kwota niezbędna do comiesięcznego pokrycia kosztów utrzymania serwera oraz dalszego rozwoju grupy.

O Autorze

 

 

Gildia DCS

Jesteśmy ogólnodostępną, polską społecznością gry Digital Combat Simulator World (DCS) , która skupiona jest wokół forum Gildia.org

Na początku 2018 roku zorientowaliśmy się, że z każdym miesiącem przybywa polskich, wirtualnych pilotów grających w DCS, a równocześnie polska scena tego tytułu jest mocno podzielona oraz brakuje polskojęzycznej platformy do wspólnego latania online. 

W kolejnych miesiącach udało nam się zaprosić do współpracy kilka różnych wirtualnych eskadr, mniejszych społeczności oraz indywidualnych graczy. 

Liczba zarejestrowanych, aktywnych pilotów umożliwia nam co miesiąc na rozgrywanie kilkunastu misji, w tym - co najmniej - kilku misji tzw. Heavy Role Play (HRP) podczas, których gramy zwykle z osobą pełniącą rolę kontrolera AWACS lub GCI, a komunikacja odbywa się poprzez moduł symulujący rzeczywistą komunikację radiową (wraz z jej ograniczeniami).

Jesteśmy otwarci na współpracę i nie zamykamy się dla nikogo, kto chce dołączyć do wspólnego latania. 

Chcemy pozostawać platformą, miejscem spotkań różnych eskadr oraz wszystkich chętnych graczy, dlatego nie stawiamy typowych dla wirtualnych eskadr kryteriów rekrutacyjnych, ani też nie stawiamy kryterium dot. minimalnego poziomu aktywności.

Jeśli interesuje Cię wspólne latanie online przy zachowaniu przystępnych dla każdego zasad role play oraz rozgrywanie misji Joint Ops w skali, w jakiej nikt wcześniej w Polsce nie grał - zapraszamy, DOŁĄCZ DO NAS .

Równolegle zapraszamy wszystkich zainteresowanych wirtualnych kontrolerów lotów - prowadzimy szkolenia oraz zapewniamy niezbędne do kontroli oprogramowanie.


Serwer oraz zbiórka

W czerwcu 2018 roku, w wyniku ciągłego wzrostu liczby współpracujących pilotów, dotarliśmy do etapu, w którym dalszy rozwój wymagał uruchomienia własnego serwera dedykowanego.

Serwer został wykupiony w firmie https://www.hetzner.de/, jednego z czołowych dostawców tego typu usług w Europie. Wybór tej właśnie firmy gwarantuje minimalny czas offline.

Serwer jest dostępny dla wszystkich członków społeczności, a zasady korzystania z jego zasobów (w tym oczywiście, dołączania do rozgrywek) są regulowane przez regulamin grupy Gildia DCS .

Zbiórka z formalnego punktu widzenia jest darowizną, dlatego w/g zasad Patronite oraz prawa zarówno patronom jak i autorowi nie przysługują prawa powiązane zwykle z umowami kupna-sprzedaży. 

Podstawowym celem zbiórki jest pokrycie comiesięcznych kosztów utrzymania serwera dedykowanego gry. Wszystkie, zebrane w danym miesiącu środki, których wartość przekracza koszty utrzymania serwera zostaną przeznaczane w/g poniższego podziału:

 • Do momentu zebrania funduszu awaryjnego w kwocie 500PLN
  • 100% ze środków zebranych ponad comiesięczny koszt utrzymania zostanie przeznaczone na stworzenie tzw. funduszu awaryjnego; środki miałyby być przechowywane na koncie PayPal, a wykorzystywane na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z serwerem dedykowanym (np. koszty naprawy, upgrade sprzętu lub oprogramowania)
 • W przypadku zgromadzenia 500PLN na funduszu awaryjnym
  • 100% ze środków zebranych ponad comiesięczny koszt utrzymania zostanie przeznaczone na zakup dodatkowych map/modułów/aplikacji, które mają działać po stronie serwera dedykowanego; o zakupach będzie decydowała aktywna społeczność Gildia DCS  poprzez głosowania na forum

Nasze Rozgrywki

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy