Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

7

patronów

220 zł

miesięcznie

1450 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
400
miesięczne wsparcie
478
liczba patronów

  Kętrzyński Klub Sportowy Granica to stowarzyszenie, które prowadzi zespół piłkarski w IV lidze warmińsko-mazurskiej oraz 7 drużyn młodzieżowych. W klubie łącznie trenuje około 150 zawodników. Klub z bogatą historią i oddaną rzeszą kibiców.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
22 %
100%
osiągnięto 22%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 780 zł
Kibice kluczem do sukcesu
Klub sportowy to wielkie przedsięwzięcie. Budżet potrzebny do funkcjonowania zespołu sportowego na tym poziomie rozgrywek oraz całego zaplecza zespołów młodzieżowych to blisko pół miliona złotych. Samorząd, sponsorzy instytucjonalni i granty to część pieniędzy potrzebnych do budowania zespołu. Jednak bez kibiców i ich wsparcia nie da się podnosić poziomu klubu. Próg jaki założyliśmy to 1 000 zł. To pewnie sporo, ale te 12 000 zł rocznie to suma jaką wpłaca średniej wielkości sponsor klubu. A kibice przecież takim sponsorem też powinni być. Takich sponsorów potrzebujemy jak najwięcej bo chcemy przecież żeby nasze dzieci wyjeżdżały na turnieje, miały piękne stroje i dobre warunki do treningów. Z waszą pomocą ten klub może odnosić sukcesy jakie pamiętamy z jego historii! Rozliczymy się z każdej złotówki jaka zostanie przekazana przez Patronów. Wszystkie przekazane fundusze będą przeznaczone na cele statutowe klubu.

O Autorze

Kętrzyński Klub sportowy Granica to dziś jeden z największych klubów sportowych w regionie. W jego ramach prowadzony jest nie tylko czwartoligowy zespół seniorski,  ale przede wszystkim 7 drużyn młodzieżowych w których trenuje około 150 dzieci.  Wizytówka miasta ma jednak za sobą bogatą historię.

ZAŁOŻENIE KLUBU


Początki działalności KKS GRANICA sięgają pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej i co ważne nie były związane z jego obecną siedzibą lecz Olsztynem i Ostródą. Pierwsze, w powojennej Polsce struktury życia sportowego, w znacznym stopniu oparte były na wojsku i innych formacjach mundurowych. Taki „model” był wiodącym na terenach tzw. „ziem odzyskanych”, gdzie brak było dostatecznie zintegrowanych społeczności lokalnych, a Warmia i Mazury do takich się wówczas zaliczały.

W pierwszej połowie roku 1947 Oddział WOP przeniesiony został do Kętrzyna, a wraz z nim również klubowe struktury sportowe. Tym samym w czerwcu 1947 roku nową siedzibą Klubu został Kętrzyn i od tego właśnie okresu datują się związki Klubu z miastem Kętrzyn. Pierwszy mecz piłkarski zawodnicy Klubu rozegrali w dniu 06 lipca 1947 roku, a ich przeciwnikiem była reprezentacja tego miasta. Zawody zakończyły się zwycięstwem GRANICY   6 : 1, a bramki dla wojskowych zdobyli: Cieczko i Szymczak po 2 oraz Sobieraj i Piwowarski. Datę tę piłkarskie środowisko Kętrzyna przyjęło jako dzień powstania Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA. 

SUKCESY

 trzykrotne zdobycie mistrzostwa okręgu w latach: 1953, 1956, 1962. Dopiero po 30 latach, w 1992 znów było głośno w okręgu o Granicy – piłkarze minimalnie zostali wyprzedzeni w tabeli przez olsztyńską Warmię, która awansowała do III ligi. Kolejne lata to uporczywa walka kętrzynian do nowo utworzonej IV ligi. Największym sukcesem były występy w tzw. "starej" III lidze w latach 99-01. Ostatnie lata to z mały wyjątkiem występy w IV lidze. Nadszedł więc czas by wspólnie z kibicami zapisać kolejne karty historii klubu wspólnie z kibicami!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś naszym kibicem i chcesz w niezauważalny dla Twojego portfela sposób wyrazić poparcie dla naszego klubu? Dziękujemy jesteśmy Tobie wdzięczni i liczymy na Twoją obecność na meczach :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
10 zł to koszt paczki papierosów. Chyba o wiele lepiej zainwestować je w szkolenie dzieci w naszym klubie? Dla nas to 5 butelek wody na mecz dzieciaczków :)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 6
20 zł miesięcznie to już miły prezent dla naszego klubu. 20 takich osób pozwoli nam na opłacenie jednego wyjazdu na mecz zespołu młodzieżowego. Możesz być częścią naszego klubu! Dziękujemy Twoje nazwisko znajdzie się na naszej stronie internetowej w zakładce PATRONI.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Wielkie dzięki! 50 zł miesięcznie to już naprawdę fajne wsparcie. Zgłoś się do naszego klubu lub wyślij nam swój adres, a my wyślemy Ci karnet na mecze pierwszego zespołu :) Oczywiście zostaniesz też umieszczony w zakładce Patroni na naszej stronie internetowej.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Wielkie dzięki. To naprawdę miłe, że chcesz nas wesprzeć taką kwotą co miesiąc. W naszym klubie czeka na Ciebie karnet na mecze seniorów. Po 3 wpłatach możesz się do nas także zgłosić po klubowy szalik. Twoje nazwisko zostanie wyczytane w przerwie meczów rozgrywanych w Kętrzynie. Umieścimy Cię oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce Patroni. Jeżeli chcesz nas wesprzeć co miesiąc większą kwotą. Odezwij się do nas a ustalimy warunki sponsorskie specjalnie dla Ciebie :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni