Avatar użytkownika

Grzegorz Kulik

16
patronów
16
patronów

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Piyknie dziynkuja! To je tyla, co bilet na autobus, żeby pojechać do bibliotyki i wyciōngnōńć z nij dalsze materyje ô naszyj godce.
10 zł miesięcznie
To je porzōndno kwota, dziynkuja! Jak mi napiszesz wiadōmość na Facebooku z pytaniym ô ślōnsko godka, to poszukōm Ci na nie merytorycznyj ôdpowiedzi i dopisza Cie do wykŏzu na strōnie.
20 zł miesięcznie
Dziynki ludziōm takim jak Ty ślōnsko godka sie niy straci! Twoje miano bydzie kole mojigo pojstrzōd autorōw korpusu. To, co sie dostowo we niższych progach, to Ty tyż dostowosz.
50 zł miesięcznie
Piyńć dych? Za to przeca idzie kupić słownik! Dziynki! Jo Ci specjalnie podziynkuja we wideo, a to, co sie dostowo we niższych progach, to Ty tyż dostowosz.
100 zł miesięcznie
Roztōmiyli... To już sōm take pijōndze, że muszymy sie trefić i pogodać na żywo.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Grzegorz Kulik w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Prōmowanie używanio ślōnskij godki i udostympnianie ślōnskich materyji za darmo do wszyskich. Chwila z godkōm i Silling.

Serwus, mianuja sie Grzegorz, a znocie mie z tego, że ôd lot sznupia we ślōnskij godce i prōbuja ja poskłodać w cosik takigo barzij do modych.

To, z czego mie nojbarzij wierza znocie, to przekłady literatury na nasze, tōż na zicher żeście słyszeli (a jeszcze lepij czytali) ô „Godnij Pieśni”, „Drachu”, „Małym Princu”, „Niedźwiodku Puchu” abo „Alicyji we Kraju Dziwōw” po ślōnsku.

Ôkrōm tego robia ale tyż take rzeczy, co majōm być dostympne do wszyskich. Nasz jynzyk je słaby, tōż coroz mynij ludzi go używo i bez to jak ludzie niy przichodzōm do godki, to godka musi przijś do ludzi.

Beztōż kludza (fest niyregularnie) program „Chwila z godkōm” na youtubowym kanale, co mo take samo miano.

Ważniyjszo ale podle mie je platforma Silling, co na nij znojdziecie:

Translatōr

Pora ślōnsko-polsko i polsko-ślōnsko poznowo bez 22 300 słōw bazowych, co dowo kole 70-80 procynt pokrycio tekstu. Dalszo robota nad niōm bydzie wymogać dodanio dalszych 7 tys. por słōw i ulepszynio noczynio anotacyje słōw.

Korpus Ślōnskij Mowy

Korpus Ślōnskij Mowy we wolnym dostympie online mo 1 102 837 słōw. Ta liczba może jeszcze rōś, bo durch znojdujōm sie nowe teksty, co je idzie przidać do korpusu.

SileSłownik

SileSłownik to piyrszy internetowy słownik ślōnskigo jynzyka ôparty na zdrzōdłach. Mo 25340 haseł i je podzielōny na dwie tajle: Słownik minimum i Przidowek.

We Słowniku minimum we kożdym haśle idzie znojś informacyje ô znaczyniach danego słowa, przikłady użycio we literaturze i wiadōmości ô tym, jak nojlepij danego słowa używać.
Hasła we przidowku sōm uproszczōne. Podowajōm skrōcōno ôdmiana i ôdpowiedniki we polskim jynzyku. Na kōńcu majōm sie rozwinōńć do takij samyj formy jak te ze słownika minimum.

Programy

Na strōnie znojdziecie tyż katalog programōw po naszymu. Z wiynksza ône były przełożōne na godka bez sōm Silling. Dziynki tyj platformie idzie mieć cołki kōmputer po naszymu, bo Ubuntu (ôperacyjny systym), LibreOffice (paket do biōra) i Firefox (przeglōndarka necu) sōm już dostympne po ślōnsku.

Bibliotyka

Jedna z nojważniyjszych rzeczy przi nauce jynzyka to ôczytać sie w nim. Bez to na Sillingu je zbiōr ksiōnżek po naszymu we formatach pdf, epub, mobi, txt, abo do czytanio zaroz na strōnie.

We sumie patrōni sfinancowali do dzisiej:

 • translatōr na bez 22 tys. słōw,
 • korpus na bez 1,1 mln słōw,
 • słownik na bez 25 tys. słōw,
 • ôziym ksiōnżek,
 • siedymnoście programōw
 • trzidziści jedyn ôdcinków „Chwile z gŏdkōm”.

Piyknie dziynkuja i to je durch niy kōniec!

Cele Autora

Funkcjonowanie
 • 500 zł miesięcznie
 • 40 zł brakuje
92%
Dziynki! Za to funguje serwer ze Sillingym, a jo pōmału sznupia ze bibliotykach.
Ambitniejsze cele
 • 1 000 zł miesięcznie
 • 540 zł brakuje
46%
Tukej kejś stoło, że mōg bych lepij szukać wiadōmości ô godce, ino teroz (2021) już tyla materyje sie zebrało, że niy wiym, co sam wpisać.
Etat
 • 2 000 zł miesięcznie
 • 1 540 zł brakuje
23%
Tyn cyl kejś mioł zapisane, że fajnie by było robić nad godkōm na połny etat i tyla to bydzie kosztować na miesiōnc. Ino że przi 29 procyntach jo to już robia, tōż tyż niy wiym, co sam wpisać. :)
Korpus i translator
 • 4 000 zł miesięcznie
 • 3 540 zł brakuje
11%
Tyn cyl kejś mioł zapisane, że fajnie by było mieć strōna ze korpusym i translatorym i tyla to bydzie kosztować na miesiōnc. Przi 14 procyntach zmiyniōm ôpis, bo ta strōna już je i na nij sōm niy ino korpus i translatōr, ale tyż srogi słownik, programy i bibliotyka. To co bydzie, jak richtich dojdymy do sztyrech tysiyncy?

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Grzegorz Kulik już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Sebastian Hein
Sebastian Hein
10 zł
Sandra Smyczek
Sandra Smyczek
20 zł
Jakub Maron
Jakub Maron
50 zł
Manfred Dyrschka
Manfred Dyrschka
100 zł
Serafielus
Serafielus
10 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.