Grzegorz Kulik

W Patronite od 05.01.2017

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 675

Liczba Patronów: 766

Zostań Patronem
Kup na prezent
17 patronów
635 miesięcznie
24 860 łącznie

Ambitniejsze cele

1 000 zł

miesięcznie

63%

osiągnięto

365 zł

brakuje

Tukej kejś stoło, że mōg bych lepij szukać wiadōmości ô godce, ino teroz (2021) już tyla materyje sie zebrało, że niy wiym, co sam wpisać.

Etat

2 000 zł

miesięcznie

31%

osiągnięto

1 365 zł

brakuje

Tyn cyl kejś mioł zapisane, że fajnie by było robić nad godkōm na połny etat i tyla to bydzie kosztować na miesiōnc. Ino że przi 29 procyntach jo to już robia, tōż tyż niy wiym, co sam wpisać. :)

Korpus i translator

4 000 zł

miesięcznie

15%

osiągnięto

3 365 zł

brakuje

Tyn cyl kejś mioł zapisane, że fajnie by było mieć strōna ze korpusym i translatorym i tyla to bydzie kosztować na miesiōnc. Przi 14 procyntach zmiyniōm ôpis, bo ta strōna już je i na nij sōm niy ino korpus i translatōr, ale tyż srogi słownik, programy i bibliotyka. To co bydzie, jak richtich dojdymy do sztyrech tysiyncy?

Funkcjonowanie

500 zł

miesięcznie

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Dziynki! Za to funguje serwer ze Sillingym, a jo pōmału sznupia ze bibliotykach.