Grzegorz Kulik

W Patronite od 05.01.2017

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 627

Liczba Patronów: 765

Zostań Patronem
Kup na prezent
17 patronów
665 miesięcznie
23 935 łącznie
Prōmowanie używanio ślōnskij godki i udostympnianie ślōnskich materyji za darmo do wszyskich. Chwila z godkōm i Silling.

O Autorze

Serwus, mianuja sie Grzegorz, a znocie mie z tego, że ôd lot sznupia we ślōnskij godce i prōbuja ja poskłodać w cosik takigo barzij do modych.

To, z czego mie nojbarzij wierza znocie, to przekłady literatury na nasze, tōż na zicher żeście słyszeli (a jeszcze lepij czytali) ô „Godnij Pieśni”, „Drachu”, „Małym Princu”, „Niedźwiodku Puchu” abo „Alicyji we Kraju Dziwōw” po ślōnsku.

Ôkrōm tego robia ale tyż take rzeczy, co majōm być dostympne do wszyskich. Nasz jynzyk je słaby, tōż coroz mynij ludzi go używo i bez to jak ludzie niy przichodzōm do godki, to godka musi przijś do ludzi.

Beztōż kludza (fest niyregularnie) program „Chwila z godkōm” na youtubowym kanale, co mo take samo miano.

Ważniyjszo ale podle mie je platforma Silling, co na nij znojdziecie:

Translatōr

Pora ślōnsko-polsko i polsko-ślōnsko poznowo bez 22 300 słōw bazowych, co dowo kole 70-80 procynt pokrycio tekstu. Dalszo robota nad niōm bydzie wymogać dodanio dalszych 7 tys. por słōw i ulepszynio noczynio anotacyje słōw.

Korpus Ślōnskij Mowy

Korpus Ślōnskij Mowy we wolnym dostympie online mo 1 102 837 słōw. Ta liczba może jeszcze rōś, bo durch znojdujōm sie nowe teksty, co je idzie przidać do korpusu.

SileSłownik

SileSłownik to piyrszy internetowy słownik ślōnskigo jynzyka ôparty na zdrzōdłach. Mo 25340 haseł i je podzielōny na dwie tajle: Słownik minimum i Przidowek.

We Słowniku minimum we kożdym haśle idzie znojś informacyje ô znaczyniach danego słowa, przikłady użycio we literaturze i wiadōmości ô tym, jak nojlepij danego słowa używać.
Hasła we przidowku sōm uproszczōne. Podowajōm skrōcōno ôdmiana i ôdpowiedniki we polskim jynzyku. Na kōńcu majōm sie rozwinōńć do takij samyj formy jak te ze słownika minimum.

Programy

Na strōnie znojdziecie tyż katalog programōw po naszymu. Z wiynksza ône były przełożōne na godka bez sōm Silling. Dziynki tyj platformie idzie mieć cołki kōmputer po naszymu, bo Ubuntu (ôperacyjny systym), LibreOffice (paket do biōra) i Firefox (przeglōndarka necu) sōm już dostympne po ślōnsku.

Bibliotyka

Jedna z nojważniyjszych rzeczy przi nauce jynzyka to ôczytać sie w nim. Bez to na Sillingu je zbiōr ksiōnżek po naszymu we formatach pdf, epub, mobi, txt, abo do czytanio zaroz na strōnie.

We sumie patrōni sfinancowali do dzisiej:

 • translatōr na bez 22 tys. słōw,
 • korpus na bez 1,1 mln słōw,
 • słownik na bez 25 tys. słōw,
 • ôziym ksiōnżek,
 • siedymnoście programōw
 • trzidziści jedyn ôdcinków „Chwile z gŏdkōm”.

Piyknie dziynkuja i to je durch niy kōniec!


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika