W Patronite od 01.10.2017

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 597

Liczba Patronów: 449

Zostań Patronem
Kup na prezent
39 patronów
815 miesięcznie
42 335 łącznie

Wybieramy już dwa artykuły!

2 000 zł

miesięcznie

40%

osiągnięto

1 185 zł

brakuje

Po osiągnięciu tego celu, Patroni będą mogli wybierać już nie jeden, a dwa dodatkowe teksty, które ukażą się dzięki Waszemu wsparciu.

Każdy wspierający może brać udział w głosowaniach, otrzymując liczbę głosów przedstawionych w opisie każdego progu. Głosy nie mogą być dzielone pomiędzy poszczególne opcje w głosowaniu (czyli np. Patron wspierający nas wpłatami z progu srebrnego, wybierając między trzema możliwościami, musi wszystkie swoje 4 głosy przeznaczyć na tylko jedną z nich).


DODATKOWE CELE WASZEGO WSPARCIA przedstawiamy na naszej stronie: https://histmag.org/wsparcie - ich realizacja uzależniona jest od zebrania określonej kwoty nie tylko za pośrednictwem Patronite, ale również i kanałów alternatywnych. Wspierający nas Patroni będą mieli możliwość konsultowania ich na tych samych warunkach, jak pozostałe wspierające nas osoby.

Jeśli uda nam się przekroczyć próg 2000 zł - założymy kolejne. Każdy dodatkowy tysiąc złotych miesięcznie pozwoli na dołączenie kolejnego tekstu do głosowania.

Patroni wybierają artykuł, który dzięki wsparciu opublikujemy na łamach Histmag.org

1 zł

miesięcznie

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Chcemy umożliwić naszym Patronom współdecydowanie o treściach publikowanych na łamach Histmag.org. Głosowania są przeprowadzane drogą internetową i służą podejmowaniu decyzji o tematach dodatkowych materiałów (np. artykułów, publicystyki), które dla Was zrealizujemy – poprzez wybór najciekawszych spośród propozycji redakcji.

Każdy wspierający może brać udział w głosowaniach, otrzymując liczbę głosów przedstawionych w opisie każdego progu. Głosy nie mogą być dzielone pomiędzy poszczególne opcje w głosowaniu (czyli np. Patron wspierający nas wpłatami z progu srebrnego, wybierając między trzema możliwościami, musi wszystkie swoje 4 głosy przeznaczyć na tylko jedną z nich).


DODATKOWE CELE WASZEGO WSPARCIA przedstawiamy na naszej stronie: https://histmag.org/wsparcie - ich realizacja uzależniona jest od zebrania określonej kwoty nie tylko za pośrednictwem Patronite, ale również i kanałów alternatywnych. Wspierający nas Patroni będą mieli możliwość konsultowania ich na tych samych warunkach, jak pozostałe wspierające nas osoby.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Przem70
Przem70
Próg: 5 zł
Michal Buchta
Michal Buchta
Próg: 50 zł
Kuba Jaromin
Kuba Jaromin
Próg: 5 zł
bartkawa
bartkawa
Próg: 35 zł
Robert Jewiak
Robert Jewiak
Próg: 25 zł
Aruruska
Aruruska
Próg: 50 zł