Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

80 zł

miesięcznie

310 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
682
miesięczne wsparcie
638
liczba patronów

  Mam na imię Michał. Mieszkam w południowo - zachodniej Japonii na wyspie Kyushu. To jeden z najmniej odkrytych zakątków tego kraju. Odwiedzam nieznane, ukryte oraz opuszczone miejsca i nagrywam filmy. Na moim kanale zobaczysz również, jak wygląda życie na prawdziwej , japońskiej prowincji.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1920 zł
Delegacja
Osiągnięcie tego progu pozwoli sfinansować raz w miesiącu wyjazd poza Kyushu i nagrać ciekawe filmy z bardziej odległych miejsc.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4920 zł
Sprzęt
Oprócz dodatkowych wyjazdów, taki poziom miesięcznego wsparcia pozwoli za inwestycje w sprzęt abyście mogli cieszyć się najlepszą jakością prowincji.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9920 zł
Więcej mocy !
Poza powyższymi celami miesięczne wsparcie w tej kwocie, pozwoli na zwiększenie częstotliwości ukazywania się filmów do minimum trzech tygodniowo. Pozatym na życzenie widzów mógłbym nagrać serię vlogów z wybranych krajów azjatyckich.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14920 zł
Pełny etat.
Miesięczne wsparcie w takiej kwocie pozwoliłoby na energiczny rozwój kanału, zajęciu się produkcją filmów w pełnym wymiarze godzin, co oznaczałoby minimum 4-5 filmów tygodniowo, docelowo być może nawet codziennie. Oczywiście praktycznie żadne miejsce w Japonii czy Azji nie było by niedostępne.

O Autorze

 Witajcie na "Japońskiej prowincji" .

Mam na imię Michał. Jestem urodzonym scyzorykiem, ale przez czternaście lat  mieszkałem również w Londynie. Moja żona jest Japonką.  Od grudnia 2017 mieszkamy w południowo - zachodniej Japonii na wyspie Kyushu. To jeden z najmniej odkrytych zakątków tego kraju a szkoda, ponieważ ma wiele do zaoferowania. Odwiedzam nieznane, ukryte oraz opuszczone miejsca i nagrywam filmy. Eksploracja i poznawanie codziennego życia oraz kultury jest moją pasją, którą w tym przypadku łączę z moją drugą pasją.... filmowaniem. Nie lubie się nudzić i praktycznie cały swój wolny czas poświęcam na podróże z kamerą w ręku. 

Odwiedzając ten kraj w czasie najczęściej dwutygodniowego urlopu, nie jesteście w stanie zobaczyć tych wszystkich miejsc , które niejednokrotnie  są ukryte głęboko na prowincji. Na to poprostu potrzeba czasu.. Tu właśnie z pomocą przychodzę ja.  Oprócz tego, że macie okazję obejrzeć  je w moich filmach to oferuję również organizację wycieczek po tych właśnie niesamowitych miejscach.  Z "Japońską prowincją" przeżyjesz przygodę życia !

Aby móc tworzyc wiecej oraz jeszcze ciekawszych filmów, powinienem zająć się eksploracją  na pełny etat.  Dlatego Wasze wsparcie jest dla mnie ogromnie ważne i serdecznie dziekuję za każdą złotówkę, która przyczynia się do rozwoju tego projektu !

 Na moim kanale zobaczysz również, jak wygląda życie na prawdziwej , japońskiej prowincji. 

W tym 127-milionowym kraju oprócz Tokyo czy Kyoto są również inne, wspaniałe miejsca i te właśnie będę Wam pokazywał.

Zobacz  jak wygląda codzienne życie i obyczaje  na japońskiej prowincji. 

KULTURA, PRZYRODA, URBEX, 

MOTORYZACJA, HISTORIA, PRZYGODA 

KUCHNIA, HUMOR i inne ..

Jeśli lubisz kategorie o których wspomniałem to wesprzyj oraz zasubskrybuj mój kanał a ja zadbam o to abyś nie nudził się przed swoim odbiornikiem ! 

Do zobaczenia na japońskiej prowincji ! 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Gratulacje, zostałeś gońcem w sieci ! Twoja kariera właśnie się rozpoczyna.

Miło że doceniasz mój trud ! Na japońskiej prowincji liczy się każdy grosz. Dziękuję serdecznie za wsparcie !

Otrzymasz dostęp do grupy na FB, tylko dla patronów.
Będą streamy i inne ekskluzywy ;)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Przodownik pracy. Sieć jest Twoim drugim domem.

Wygląda na to , że lubisz moje filmy i chciałbyś aby nadal powstawały. Dziękuję serdecznie za wsparcie !

Otrzymasz dostęp do grupy na FB, tylko dla patronów. Będą streamy i inne ekskluzywy ;) Jeśli masz pytanie odnośnie Japonii, to w miarę możliwości odpowiem na nie.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Asystent kierownika. Pniesz sie po drabinie sieciowego awansu.

Nie ma żartów. Za tą kwotę mogę kupić ponad sześć litrów benzyny w japonii. To oznacza , że dzięki Twojemu wsparciu będę mógł odwiedzić kolejne wspaniałe miejsce w mojej okolicy oraz sfilmować je ! Dziękuję Ci serdecznie !

Otrzymasz wszystkie nagrody z poprzednich progów (5,10) a ponadto pozdrowię w jednym z moich filmów wybraną przez Ciebie osobę.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Naczelnik wydziału. To juz prawie jak naczelny wódz !

Z takim wsparciem na pewno kanał będzie już tylko lepszy. Inwestując w japońską prowincję, zapewniasz sobie dobrą rozrywkę przed swoim odbiornikiem na przyszłość !
Dziękuję Ci serdecznie !

Otrzymasz wszystki nagrody z poprzednich progów a ponadto wyslę do Ciebie kartkę z Japonii aby osobiście (wraz z małżonką) Ci podziekować ! Ponadto wśród patronów z progów od 50-600, raz w miesiącu wylosuję jedną osobe do której wyślę paczkę ze słodyczani i upominkami.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Kierownik. Eksplorujesz sieć na codzień i wyławiasz same perełki.

Rozumiem, jesteś już kierownikiem, więc postanowiłeś wziąć sprawy w swoje ręce i upewnić się, że "Japonska prowincja " nie zniknie z sieci. Jesteś koneserem i to się chwali ! Dziękuję Ci serdecznie !

Otrzymasz wszystkie nagrody z poprzednich progów (5,10,30,50) a ponadto otrzymasz odemnie magnes lub inny upominek związany z jednym z miejsc, które odwiedzam. Ponadto wśród partonów z progów 50-600, raz w miesiącu wylosuje jedną osobę do której wyslę paczkę ze słodyczami i upominkami.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Dyrektor Sieci. Teraz już wiesz jak to jest. Ciągły brak czasu ( w końcu sieć jest nie mała) oraz mnóstwo na głowie, ale za to są przygody !

Skoro postanowiłeś wesprzeć mój kanał taką kwotą, oznacza to jedno; pokładasz wiarę w to co robię i wiesz że będzie tylko lepiej. Ja ze swojej strony zapewniam Cię , że będzie ! Dziękuję Ci serdecznie !

Otrzymasz wszystkie nagrody z poprzednich progów (5,10,30,50,100) a ponadto otrzymasz odemnie oficjalną koszulkę "Japońskiej prowincji" Pozatym jeśli pojawisz się w Oita, to zabiorę Cię (moim transportem) na kilkugodzinne zwiedzanie miasta, połączone z degustacją lokalnego specjału "karage" i pokażę Ci ciekawe miejsca w naszym mieście.
Zostań patronem
600 zł / miesiąc
patroni: 0
Wynalazca Sieci. To Ty załozyłeś całą sieć więc oczywiście chciałbyś mieć wpływ na jej funkcjonowanie.

Rozumiem że jesteś mecenasem kultury, sztuki oraz nauki , zdrowia i pomyslności ...? Dziękuję Ci serdecznie !

Otrzymasz wszystkie nagrody z poprzednich progów (5,10,30,50,100,300) a ponadto możesz zaproponować temat jednego odcinka w miesiącu, zaproponować do jakiego kraju w azji wschodniej powinienem sie udać aby nagrać materiał. Jesli pojawisz się w Oita to zabiore Cię (moim transportem) na całodniową wycieczkę po naszej prefekturze. Jesli prowadzisz firmę to plansza informująca ze Twoja firma jest sponsorem odcinka pojawi się przed jednym z odcinków.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy