Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

9

patronów

280 zł

miesięcznie

2300 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
360
miesięczne wsparcie
417
liczba patronów

  Miłość | Muzyka | Małżeństwo | Jesteśmy duetem w życiu i na scenie. Zupełnie niespodziewanie zaczęliśmy tworzyć muzykę we dwoje jako JednoCiało. Czujemy, że to pomysł Boga, więc idziemy w to! Dźwiękami głosimy, że małżeństwo może być niesamowitą przygodą na całe życie. Promujemy Miłość!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
16 %
100%
osiągnięto 16%
cel: 13000 zł
brakuje 10890 zł
Wydanie nowej płyty!
Płyta będzie nowa! Nowe treści, nowe brzmienia, nowa jakość... Chcemy dawać z siebie wciąż więcej, aby z większą mocą głosić zwycięstwo miłości nad obojętnością!
Samo wydanie płyty poprzedza szereg różnych działań. Kto muzykuje, ten wie. Nagranie muzyki (gitara, wokal, dogrywki, chórki), mix i mastering to ogromnie ważne sprawy, ale to nie wszystko. Produkcja muzyczna, a potem... projekt graficzny płyty, druk i tłoczenie. Dopóki nie zaczęliśmy tej przygody, nie mieliśmy pojęcia, że chodzi o tak duże kwoty.
A i promocja kosztuje... ale po doświadczeniach ze spotkań z Wami na koncertach, po informacjach zwrotnych z wnętrz samochodów z naszą muzyką w tle, po świadectwach małżeństw, które próbują pokochać jeszcze raz, jesteśmy przekonani, że warto.
Jeśli chcecie współdziałać z nami w JednymCiele, prosimy Was o wsparcie tego celu!

O Autorze

Oto my - Lena i Maciek. Żona i mąż.
Dzięki łasce Boga - razem w życiu i w muzyce!

www.jednocialo.com

 Gramy na dużych i małych scenach, w kościołach, w remizach- wszędzie, gdzie nas zapraszają- we dwoje jako JednoCiało- nieśmiało stawiając kolejne kroki, podejmując nowe wyzwania. Muzyka nas połączyła (poznaliśmy się na próbie zespołu ewangelizacyjnego) i wciąż łączy. Nie planowaliśmy zakładać zespołu, to dla nas niespodzianka od Boga... Ale bardzo się cieszymy z tej niezwykłej przygody! Małżeńskie granie po zwala nam realizować nasze pasje, głosić Jezusa muzyką i kochać siebie bardziej!
To nie jest nasza praca, nie żyjemy z tego, to misja, pragnienie serca.

Chcemy głosić, że nadzieją dla człowieka, małżeństwa i rodziny jest JEZUS.
On jest miłością, nie my. On jest w stanie rozbudzić miłość na nowo, podnieść po upadku, także wtedy, gdy nam brakuje sił.

Śpiewamy i mówimy o tym, jak Bóg nas uczy miłości... Chcemy nieść wieść ludziom młodym i starym, że warto podjąć wyzwanie i kochać do końca, na zawsze. Nie uciekać przed trudem, lecz stawać się w małżeństwie coraz bardziej jedno... w wolności.
MIŁOŚĆ- to sedno życia!

Do kogo docieramy? Na razie jest tak, że my w małym stopniu  o tym decydujemy. Mamy dwoje dzieci, liczne obowiązki domowe,  zawodowe, codzienność - ważna sprawa... a jednak wciąż przyjmujemy zaproszenia, by grać i spotykać się z ludźmi. Czujemy, że to pochodzi spoza nas. Młodzi, małżeństwa, wierzący i poszukujący... Każdy jest spragniony miłości.

Posłuchajcie "Piosenki dla Synka". Przy okazji możecie zobaczyć, jak wyglądają nasze dzieci:-) 


Jak Bóg da, będziemy trwać i dzieło się będzie rozwijać, jak nie, także to przyjmiemy, bo największa nasza życiowa misja to własne małżeństwo i nasza rodzina. 
Chcemy być znakiem Bożej Miłości na tyle, na ile On pozwoli i tam, gdzie się da.

To nasza pasja- żyć, grać i kochać!

Jakie mamy plany na przyszłość?
Chcemy się rozwijać... Jako rodzina i jako zespół!
W planach mamy nagranie trzeciej płyty z autorskimi utworami. Dzięki coraz większemu doświadczeniu, odważniej wchodzimy w świat muzyki. Wciąż powstają nowe utwory, nowe aranżacje. Są plany nowych teledysków. Bardzo chcielibyśmy podzielić się z Wami tym wszystkim. Znaleźlismy wspaniałe studio nagraniowe, odpowiednich ludzi do współpracy... Żeby jednak te cele stały się możliwe do zrealizowania potrzebujemy jeszcze wsparcia finansowego ! Nagranie płyty, praca realizatora, projekty graficzne, wydanie płyty- organizacja tego wszystkiego to ogromne koszty.
Jeśli chcecie i możecie nam pomóc, prosimy- zróbcie to.

Nasza wdzięczność jest wielka za każde dobro nam okazane.
Prosimy także Was o modlitwę. To dla nas ogromne wsparcie.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Kochani, za każde wsparcie, niezależnie od kwoty, obiecujemy codzienną małżeńską modlitwę za Was.
Każda osoba wspierająca JednoCiało to dla nas ogromna radość.
Czuj się zawsze zaproszony na nasz koncert, razem z nami tworzysz JednoCiało!
DZIĘKUJEMY CI!!!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Kochani, za każde wsparcie, niezależnie od kwoty, obiecujemy codzienną małżeńską modlitwę za Was.
Każda osoba wspierająca JednoCiało to dla nas ogromna radość.
Czuj się zawsze zaproszony na nasz koncert, razem z nami tworzysz JednoCiało!
DZIĘKUJEMY CI!!!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Kochani, za każde wsparcie, niezależnie od kwoty, obiecujemy codzienną małżeńską modlitwę za Was.
Każda osoba wspierająca JednoCiało to dla nas ogromna radość.
Czuj się zawsze zaproszony na nasz koncert, razem z nami tworzysz JednoCiało!
DZIĘKUJEMY CI!!!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Kochani, za każde wsparcie, niezależnie od kwoty, obiecujemy codzienną małżeńską modlitwę za Was.
Każda osoba wspierająca JednoCiało to dla nas ogromna radość.
Czuj się zawsze zaproszony na nasz koncert, razem z nami tworzysz JednoCiało!
DZIĘKUJEMY CI!!!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Kochani, za każde wsparcie, niezależnie od kwoty, obiecujemy codzienną małżeńską modlitwę za Was.
Każda osoba wspierająca JednoCiało to dla nas ogromna radość.
Czuj się zawsze zaproszony na nasz koncert, razem z nami tworzysz JednoCiało!
DZIĘKUJEMY CI!!!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy