Fundacja Ośrodka KARTA

W Patronite od 23.02.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1734

Liczba Patronów: 1666

Zostań Patronem
Kup na prezent
6 patronów
156 miesięcznie
2 872 łącznie
Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne. Od prawie 40 lat gromadzimy dokumenty, zdjęcia, nagrywamy opowieści – utrwalamy unikalne historie ludzi i instytucji. Ocalamy wczoraj dla jutra.

O Autorze

Właśnie skończyliśmy 40 lat – naszą pracę na rzecz pamięci zaczęliśmy w styczniu 1982, jeszcze w podziemiu, i kontynuujemy ją nieprzerwanie po 1989 roku jako organizacja pozarządowa.

Najważniejsze dokonanie KARTY z czterdziestoletniej historii? Zwrot ku historii codzienności, to znaczy przeniesienie uwagi z wielkich dokonań na drobiazgi życia zwyczajnegoSylwia Chutnik, ambasadorka czterdziestolecia KARTY.

Od początku naszej działalności patrzymy na historię z perspektywy losów pojedynczych osób, którym przyszło żyć nie tylko „w ciekawych czasach”. Nasze archiwa tworzy polifonia głosów zwykłych ludzi i osób publicznych, a wszystkie one wybrzmiewają na tych samych prawach. Nie tylko przechowujemy archiwalia, ale też je udostępniamy – zarówno te z kolekcji „Solidarność narodziny ruchu” wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”, jak i listy miłosne osób rozdzielonych przez wojenną zawieruchę; spuścizny zawodowych fotoreporterów, ale i fotografie amatorów. Cenne jest dla nas zdjęcie wykonane potajemnie w sowieckim łagrze, ale też portret kobiety, która siedemdziesiąt lat temu sprzedawała warzywa na warszawskim bazarze.

W naszej pracy ważne są słowo pisane i obraz, ale także głosy świadków historii utrwalone w nagraniach, które zaczęliśmy gromadzić już w 1987 roku, kiedy w Polsce nie używano jeszcze określenia „historia mówiona”. Dziś współprowadzimy wraz z Domem Spotkań z Historią największe w kraju Archiwum Historii Mówionej, które liczy ponad 6 tysięcy nagrań.

Zgromadzone w archiwum źródła opracowujemy i upubliczniamy –przygotowujemy albumy i wystawy, wydajemy kwartalnik „Karta” oraz książki, które często nie mają szansy na komercyjny sukces, ale jesteśmy pewni, że powinny być dostępne dla czytelników.

Nasza działalność bazuje finansowo na dotacjach – co roku staramy się o fundusze nie tylko na nowe projekty, ale także na podtrzymanie wszystkiego, co niezbędne do zabezpieczania zbiorów oraz ich udostępniania. Stałe koszty, konieczne dla stabilnego trwania, to dla nas nieustanne wyzwanie, które pochłania sporo energii i przynosi wiele niepewności. Możliwość opłacenia ich z niezależnego od dotacji źródła pozwoliłaby nam zaangażować siły w nowe działania dokumentacyjne i skoncentrować się na tym, co najważniejsze – ocalaniu przeszłości dla przyszłych pokoleń.

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc i zadeklarowanie stałych wpłat na rzecz KARTY – każda, choćby najmniejsza, ale regularna kwota będzie miała dla nas wielkie znaczenie. Wiemy, że konsekwentny wysiłek nawet niewielkiej grupy osób potrafi zmienić bardzo dużo.

Jako Patroni Ośrodka KARTA przyczynicie się do zabezpieczenia, udostępniania oraz popularyzacji bezcennych źródeł historycznych, stabilnego trwania i rozwoju jednego z największych i od czterech dekad niezmiennie aktywnego archiwum społecznego.

Dziękujemy!

Film z 2018 roku


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 100 zł
Anonimowy patron
Próg: 7 zł
Anonimowy patron
Próg: 7 zł
Karolina Surowińska
Karolina Surowińska
Próg: 14 zł
Ernest Mroczek
Ernest Mroczek
Próg: 7 zł