Kluby "Tygodnika Powszechnego"

W Patronite od 20.01.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1393

Liczba Patronów: 1515

Zostań Patronem
Kup na prezent
5 patronów
180 miesięcznie
8 330 łącznie

Profesjonalizujemy się! Dzięki Wam!

5 000 zł

miesięcznie

3%

osiągnięto

4 820 zł

brakuje

Drodzy Przyjaciele,
każdy Klub działa w oparciu o wolontariat jego członków. Jednak coraz większa liczba klubowych inicjatyw powoduje, że musimy zadbać o profesjonalizację spraw organizacyjnych i administracyjnych. Finansowanie na poziomie 5 tys. złotych pozwoli nam pokryć podstawowe koszty związane z obsługą biura Stowarzyszenia, które dziś działa w dużej mierze wirtualnie, wyłącznie w oparciu o dobrą wolę członków Klubów, angażujących swój wolny czas i środki materialne dla sfinansowania podstawowych zadań.

A zadań tych jest coraz wiecej: prowadzenie portalu KlubTygodnika.pl (w tym znane i lubiane rubryki publicystyczne Pawła Stachowiaka i Klaudiusza Święcickiego, recenzje książkowe, rozmowy, artykuły o wierze, Ewangeliarz niedzielny i relacje z życia klubów), obsługa administracyjno-księgowa, realizowanie projektów debat, warsztatów i innych przedsięwzięć klubowych, archiwizowanie dokumentów i materiałów audiowizualnych.

Pełna samodzielność! Dla Was!

10 000 zł

miesięcznie

1%

osiągnięto

9 820 zł

brakuje

Uzyskanie takiej kwoty pozwoli nam na uruchomienie profesjonalnego biura Stowarzyszenia, wynajem lokalu, zatrudnienie pracownika oraz utrzymanie i rozwój wszystkich inicjatywy, które realizujemy. Ponadto:

- rozpoczniemy program stypendialny adresowany dla osób, wyróżniających się zaangażowaniem na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego bądź inicjatyw charytatywnych. Program adresowany zarówno dla Klubowiczów, jak i osób spoza Klubów;

- zintensyfikujemy liczbę i podniesiemy poziom spotkań poświęconych kształtowaniu dialogu;

- na większą skalę wesprzemy Klubowiczów, których z różnych przyczyn nie stać na udział w różnych inicjatywach Klubowych (rekolekcjach, zjeździe, wycieczkach, a nawet spotkaniach w lokalnych Klubach);

- wesprzemy Kluby, które mają problemy organizacyjne związane np. z brakiem darmowego lokalu, trudnościami z zaproszeniem gości;

- uspójnimy komunikację wewnątrzklubową;

- wesprzemy Kluby zagraniczne;
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Jan Słowik
Jan Słowik
Próg: 50 zł
Alicja Baranowska
Alicja Baranowska
Próg: 30 zł
Krystyna Stefaniak
Krystyna Stefaniak
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł