Kongres Świeckości

W Patronite od 06.11.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
3 474 łącznie

Regularny monitoring naruszeń świeckości państwa

1 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 000 zł

brakuje

Nasze stowarzyszenie funkcjonuje od 2017 roku. Do naszych największych sukcesów należy skupienie organizacji pro-świeckich i postępowych partii politycznych na wspólnych celach dotyczących walki o świeckość państwa.
Od początku współpracujemy aktywnie ze Strajkiem Kobiet, który zgłasza nasze postulaty. Ostatnio, wspólnie ze Strajkiem uruchomiliśmy/-łyśmy akcję sameplusy.info.

Informujemy na bieżąco odbiorców naszych mediów społecznościowych o naszych działaniach i o sytuacjach naruszeń zasady świeckości, czyli rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego, w których interweniujemy. Dzięki wsparciu będziemy mogli robić to bardziej regularnie.
__________

Dysponując kwotą 1000zł+ miesięcznie:

->będziemy regularnie (w formie newslettera) wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące patologii na styku Państwa i Kościoła katolickiego, oraz działań jej zapobiegających.
->w miarę przyrostu środków będziemy wzmacniać działania promocyjne w ramach akcji sameplusy.info.
__________

Regularne kongresy podsumowujące stan świeckości państwa

2 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 000 zł

brakuje

22 X 2017, na zakończenie pierwszego zorganizowanego przez nas kongresu, osiem partii i stowarzyszeń reprezentujących pełne spektrum polskiej lewicy podpisało historyczny dokument – Manifest Kongresu Świeckości – wyrażający zbieżność ich celów oraz wolę współpracy ze środowiskami laickimi w ramach walki z klerykalizacją Polski i walki o świeckość naszego państwa.
Chcemy coraz lepiej organizować kolejne kongresy i szybciej posuwać nasz projekt naprzód!
__________

Dzięki comiesięcznemu przychodowi w wysokości 2000 zł i więcej:

-> raporty dotyczące przeciwdziałania patologii na styku Państwa i Kościoła katolickiego, jakie wysyłamy do naszych Patronów, będą bardziej rozbudowane;
->będziemy realizować co najmniej 1 raz w roku kongres, taki, jak zorganizowane już przez nas w latach 2017, 2018 i 2019 (w 2020 kongres nie odbył się z powodu pandemii) - na którym organizacje proświeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju rozdziału Państwa od Kościoła katolickiego;
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.

__________

Kongresy co pół roku, Certyfikaty Świeckości, publikacje

4 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

4 000 zł

brakuje

Kongres Świeckości opracował Deklarację Świeckości dla kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych, europejskich i parlamentarnych. Podpisujący ja kandydaci udowadniali tym samym więź z postulatami dot. rozdziału Kościoła i państwa. Deklarację podpisali między innymi kandydaci na prezydenta Warszawy – Jan Śpiewak i Andrzej Rozenek, oraz Marta Lempart – liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kandydatka na prezydentkę Wrocławia.
__________

Dysponując kwotą 4000zł+ miesięcznie:

->będziemy nadal regularnie wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące naruszeń zasady rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego;
->będziemy realizować co najmniej 2 razy w roku kongresy, podobne do tych zorganizowanych już przez nas w latach 2018 i 2019 (jeden w roku stacjonarnie, a jeden w formule online), na których organizacje pro-świeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju świeckości.
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.
->dzięki zwiększeniu częstotliwości kongresów możliwy będzie lepszy nacisk na środowiska polityczne dotyczący realizacji ich zobowiązań.
-> będziemy kontynuować zapoczątkowaną przez nas tradycję przedstawiania Deklaracji Świeckości i wzbogacimy ją o wydawanie certyfikatów Świeckości, nie tylko dla kandydatów politycznych, ale też dla urzędników i działaczy społecznych.
-> wesprzemy publikację książki adw. Mirosława Woronieckiego "Polski model państwa wyznaniowego", ukazującą proces klerykalizacji naszego kraju po roku 1989.
-> w przyszłości będziemy dokonywac kolejnych publikacji ważnych i ciekawych książek wnoszących nowe spojrzenie na kwestie związane z brakiem rozdziału religii od Państwa.
__________

Mapa biznesów Kk w Polsce

8 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

8 000 zł

brakuje

W ciągu trzech lat swojej działalności Kongres przeprowadził skutecznie wiele inicjatyw. Np. w listopadzie 2018 roku skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zbadanie problemu związanego z wprowadzeniem przez władze hasła „Bóg Honor Ojczyzna” do wzoru paszportów.
17 listopada Kongres Świeckości został wyróżniony nagrodą „Archiwum Osiatyńskiego” za działania wspierające demokratyczne państwo prawa.
Chcemy rozwijać nasze działania na coraz szerszą skalę.
__________

Dysponując kwotą 8.000 zł miesięcznie:
->będziemy nadal regularnie wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące większych naruszeń zasady rozdziału Kk i państwa;
->będziemy realizować co najmniej 2 razy w roku kongresy, taki, jak zorganizowane już przez nas w latach 2018 i 2019 - na których organizacje proświeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju świeckosci.
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.
->dzięki zwiększeniu częstotliwośći kongresów możliwy będzie lepszy nacisk na środowiska polityczne dotyczący realizacji ich zobowiązań.
->będziemy wysyłać do naszych Patronów raporty dot. naruszeń zasady rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego;
->i realizować co najmniej 2 razy w roku kongresy świeckości,
->będziemy dokonywac kolejnych publikacji ważnych i ciekawych książek wnoszących nowe spojrzenie na kwestie związane z brakiem rozdziału religii od Państwa.
->rozpoczniemy opracowywanie i będziemy sukcesywnie umieszczać online interaktywną mapę przedsięwzięć biznesowych Kk w Polsce. Kościół prowadzi w Polsce wiele biznesów (hotele, sklepy, usługi etc.), nie płacąc podatków od tych przedsięwzięć, mimo, że często nie służą one w żaden sposób kultowi religijnemu, a wyłącznie celom biznesowym - pomnażaniu kapitału. Skala tego zjawiska jest ukrywana przed opinią publiczną. Wreszcie będzie widać czarno na białym (nomen omen), na jaką skalę nasze państwo daje się oszukiwać!

Obserwatorium Świeckości Państwa i kolejne inicjatywy ustawodawcze

16 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

16 000 zł

brakuje

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 po wielu miesiącach konsultacji i opracowywania projektu ustawy wystąpiliśmy z obywatelską inicjatywa ustawodawczą: PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI PRZYCHODÓW KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ O LIKWIDACJI ICH PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH i zebraliśmy pod nią ponad 90 tysięcy podpisów poparcia. Ostatecznie nasz projekt został zgłoszony do laski marszałkowskiej 18.06.2020 i czeka na procedowanie.
__________

Mając do dyspozycji 16tys i więcej:
->będziemy nadal regularnie wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące większych naruszeń zasady rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego;
->będziemy realizować co najmniej 2 razy w roku kongres świeckości, taki, jak zorganizowane już przez nas w latach 2018 i 2019 - na których organizacje pro-świeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju świeckości.
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.
->dzięki zwiększeniu częstotliwości kongresów możliwy będzie lepszy nacisk na środowiska polityczne dotyczący realizacji ich zobowiązań.
->będziemy dokonywac kolejnych publikacji ważnych i ciekawych książek wnoszących nowe spojrzenie na kwestie związane z brakiem rozdziału religii od Państwa.
->zorganizujemy i będziemy rozwijać Obserwatorium Świeckości i Naruszeń Zasady Rozdziału Kościoła i Państwa - a więc monitoring świeckości na dużo większą skalę. W tym celu będziemy przeprowadzać stały monitoring mediów, w tym prasy regionalnej etc.) Podobne obserwatorium istnieje dziś we Francji i będziemy czerpać z jego doświadczeń.
->będziemy regularnie uruchamiać kolejne projekty ustawodawcze mające na celu zagwarantowanie w Polsce realizacji zasady rozdziału Państwa i religii.
->mamy pomysły na inne proświeckie inicjatywy, w tym świecki podcast/videocast i wiele innych.
__________
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Magdalena Tukałło
Magdalena Tukałło
Próg: 24 zł
Anonimowy patron
Próg: 24 zł
Dorota Guzik
Dorota Guzik
Próg: 9 zł
Rafał Wawrzuta
Rafał Wawrzuta
Próg: 9 zł
Anonimowy patron
Próg: 9 zł