Avatar użytkownika

Kongres Świeckości

1
patron
9 
miesięcznie
3 546 
łącznie
1
patron
9 zł 3 546 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

9 zł miesięcznie
Dziękujemy! 9zł to mniej niż można włożyć księdzu do koperty, ale dla nas to kolejna cegiełka gwarantująca stabilny rozwój. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni, bo przyczyniasz się do budowy świeckiego państwa!

Od tej pory:

->będziemy co jakiś czas wysyłać Ci na Twoje konto Patronite informacje o naszej działalności/sukcesach w staraniach o świeckie państwo.
24 zł miesięcznie
Wspaniale! Bardzo doceniamy Twoje wsparcie!

Od tej pory:

->będziemy co jakiś czas wysyłać Ci na Twoje konto Patronite informacje o naszej działalności/sukcesach w staraniach o świeckie państwo.
50 zł miesięcznie
Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za tak konkretną pomoc!
50 zł to najczęstszy datek dla księdza nawiedzającego wiernych po kolędzie - taką właśnie sumę podobno wkłada przy tej okazji do koperty 59,8% wiernych..
Co dzieje się dalej z tymi pieniędzmi? Bardzo chcielibyśmy wiedzieć i dzięki Twojemu wsparciu może się dowiemy, a wtedy Ty też się dowiesz!

Otrzymujesz od nas:

->wszystkie korzyści z niższego progu;

->oraz naszą dozgonną wdzięczność :-)
100 zł miesięcznie
To już jest duże wsparcie! Czujemy się naprawdę obdarowani...

Ty zaś otrzymujesz od nas:

->wszystkie korzyści z niższych progów
200 zł miesięcznie
Dołączasz do grona Patronów wagi ciężkiej... Bardzo doceniamy to duże wsparcie, które daje nam duże możliwości!

Otrzymujesz od nas:

->wszystkie wcześniej wymienione benefity

->imienny dyplom uznania wsparcia, którego udzielasz ruchowi laickiemu w Polsce, podpisany przez władze Kongresu Świeckości!
300 zł miesięcznie
Skoro udzielasz nam tak znaczącej pomocy, to zdajemy sobie sprawę, że zależy Ci na wsparciu idei, a nie na benefitach...

Tym niemniej otrzymujesz z naszej strony:

->wszystkie wcześniej wymienione korzyści;

->specjalne zaproszenia / honorowe miejsca i wejście poza kolejką na organizowane przez nas kongresy i inne wydarzenia!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Kongres Świeckości w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Kongres Świeckości to niezależna platforma dialogu organizacji działających na rzecz świeckości i praw człowieka oraz partii politycznych. Naszym celem jest świeckie państwo.

Kongres Świeckości to niezależna, bezpartyjna platforma współpracy na rzecz dokonania rozdziału państwa i Kościoła katolickiego w Polsce.

Chodzi nam o dialog i współdziałanie organizacji działających na rzecz świeckości i praw człowieka oraz partii politycznych, które są zainteresowane zaprowadzeniem w naszym kraju zachodnich standardów świeckości oraz wolności sumienia i wyznania.

W lutym 2017 roku, po zarejestrowaniu stowarzyszenia Kongres Świeckości, opublikowany został apel przeciwko klerykalizacji Państwa. Oto jego podstawowe postulaty:

-Zakaz finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa

-Postulat świeckiego charakteru edukacji publicznej

-Zakaz umieszczania symboli religijnych w instytucjach państwowych oraz łączenia ceremoniału państwowego z obrzędami religijnymi

-Bezwzględne przestrzeganie standardów prawa międzynarodowego w zakresie poszanowania praw człowieka – bez względu na kwestie religijne

Nasz apel i ideę kongresu świeckości poparło od tamtej pory ponad 20 organizacji i 8 partii politycznych, w tym wszystkie większe partie polskiej lewicy, a także ponad 1000 osób indywidualnych, w tym wiele znanych i cieszących się dużym społecznym zaufaniem.

Na terenie całego kraju zaczęły powstawać regionalne oddolne komitety poparcia dla Kongresu.

 

Kongres postawił przed sobą zadanie dokonania diagnozy stosunków Państwo-Kościół i wypracowania wspólnych propozycji metod przeciwdziałania klerykalizacji Państwa. Metody te zostały ustalone w czasie Pierwszego Kongresu Świeckości, który odbył się 21 i 22 października 2017 roku w Warszawie.

 

 

22 X 2017, na zakończenie kongresu, osiem partii i stowarzyszeń reprezentujących pełne spektrum polskiej lewicy podpisało historyczny dokument – Manifest Kongresu Świeckości – wyrażający zbieżność ich celów oraz wolę współpracy ze środowiskami laickimi w ramach walki z klerykalizacją Polski i walki o świeckość naszego państwa.

Po zakończeniu kongresu pozostaliśmy w łączności z organizacjami pro-świeckimi i partiami politycznymi, organizując cykliczne spotkania z udziałem ich przedstawicieli, mające na celu wprowadzanie w życie celów zawartych w Manifeście.

21 lutego 2018 Kongres Świeckości, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus i poseł Krzysztof Mieszkowski zorganizowali w budynku Sejmu RP debatę w 20 rocznicę ratyfikacji konkordatu, poświęcona roli, znaczeniu i skutkom zawarcia go pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Stolicą Apostolską w dniu 23 lutego 1998 roku.

 

Drugi Kongres Świeckości odbył się 10 czerwca 2018.

Wydarzenie to miało charakter roboczy, a jego celem było wspólne wypracowanie strategii dla świeckości. Dyskutowano między innymi o ewentualnej wspólnej inicjatywie ustawodawczej, przy której mogłyby współpracować wszystkie ugrupowania polityczne i organizacje obywatelskie, które zebrały się na Kongresie. 

Udział w tym wydarzeniu wzięły partie polityczne, organizacje obywatelskie oraz środowiska, które uznają obowiązującą konstytucyjną zasadę bezstronności Państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych za wciąż obowiązującą. 
 

We wrześniu 2018 Kongres Świeckości opracował Deklarację Świeckości dla kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych.

Deklarację podpisali między innymi kandydaci na prezydenta Warszawy – Jan Śpiewak i Andrzej Rozenek, oraz Marta Lempart – liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kandydatka na prezydentkę Wrocławia.

W listopadzie 2018 roku skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zbadanie problemu związanego z wprowadzeniem przez władze hasła „Bóg Honor Ojczyzna” do wzoru paszportów.

17 listopada Kongres Świeckości został wyróżniony nagrodą „Archiwum Osiatyńskiego” za działania wspierające demokratyczne państwo prawa.

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 po wielu miesiącach konsultacji i opracowywania projektu ustawy wystąpiliśmy z obywatelską inicjatywa ustawodawczą: PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI PRZYCHODÓW KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ O LIKWIDACJI ICH PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH i zebraliśmy pod nią ponad 90 tysięcy podpisów poparcia.

W sierpniu 2018 Kongres Świeckości został zaproszony do współpracy z komitetem wyborczym Lewica i o zarekomendowanie wybranych przez siebie działaczy i specjalistów majacych doświadczenie w dziedzinie działania na rzecz świeckości państwa na listy wyborcze w wyborach do Sejmu RP.

W dalszej perspektywie planujemy utworzenie instytutu kultury świeckiej, monitorującego wszelkie przypadki nadużyć związanych z brakiem świeckości w Polsce. Instytut proponowałby rozwiązania na podstawie rekomendacji specjalistów z zakresu prawa, socjologii i politologii, we współpracy z przedstawicielami wszystkich partii i organizacji uczestniczących w Kongresie Świeckości i podpisanych pod jego końcową deklaracją.

Cele Autora

Regularny monitoring naruszeń świeckości państwa
  • 1 000 zł miesięcznie
  • 991 zł brakuje
0%
Nasze stowarzyszenie funkcjonuje od 2017 roku. Do naszych największych sukcesów należy skupienie organizacji pro-świeckich i postępowych partii politycznych na wspólnych celach dotyczących walki o świeckość państwa.
Od początku współpracujemy aktywnie ze Strajkiem Kobiet, który zgłasza nasze postulaty. Ostatnio, wspólnie ze Strajkiem uruchomiliśmy/-łyśmy akcję sameplusy.info.

Informujemy na bieżąco odbiorców naszych mediów społecznościowych o naszych działaniach i o sytuacjach naruszeń zasady świeckości, czyli rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego, w których interweniujemy. Dzięki wsparciu będziemy mogli robić to bardziej regularnie.
__________

Dysponując kwotą 1000zł+ miesięcznie:

->będziemy regularnie (w formie newslettera) wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące patologii na styku Państwa i Kościoła katolickiego, oraz działań jej zapobiegających.
->w miarę przyrostu środków będziemy wzmacniać działania promocyjne w ramach akcji sameplusy.info.
__________
Regularne kongresy podsumowujące stan świeckości państwa
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 1 991 zł brakuje
0%
22 X 2017, na zakończenie pierwszego zorganizowanego przez nas kongresu, osiem partii i stowarzyszeń reprezentujących pełne spektrum polskiej lewicy podpisało historyczny dokument – Manifest Kongresu Świeckości – wyrażający zbieżność ich celów oraz wolę współpracy ze środowiskami laickimi w ramach walki z klerykalizacją Polski i walki o świeckość naszego państwa.
Chcemy coraz lepiej organizować kolejne kongresy i szybciej posuwać nasz projekt naprzód!
__________

Dzięki comiesięcznemu przychodowi w wysokości 2000 zł i więcej:

-> raporty dotyczące przeciwdziałania patologii na styku Państwa i Kościoła katolickiego, jakie wysyłamy do naszych Patronów, będą bardziej rozbudowane;
->będziemy realizować co najmniej 1 raz w roku kongres, taki, jak zorganizowane już przez nas w latach 2017, 2018 i 2019 (w 2020 kongres nie odbył się z powodu pandemii) - na którym organizacje proświeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju rozdziału Państwa od Kościoła katolickiego;
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.

__________
Kongresy co pół roku, Certyfikaty Świeckości, publikacje
  • 4 000 zł miesięcznie
  • 3 991 zł brakuje
0%
Kongres Świeckości opracował Deklarację Świeckości dla kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych, europejskich i parlamentarnych. Podpisujący ja kandydaci udowadniali tym samym więź z postulatami dot. rozdziału Kościoła i państwa. Deklarację podpisali między innymi kandydaci na prezydenta Warszawy – Jan Śpiewak i Andrzej Rozenek, oraz Marta Lempart – liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kandydatka na prezydentkę Wrocławia.
__________

Dysponując kwotą 4000zł+ miesięcznie:

->będziemy nadal regularnie wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące naruszeń zasady rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego;
->będziemy realizować co najmniej 2 razy w roku kongresy, podobne do tych zorganizowanych już przez nas w latach 2018 i 2019 (jeden w roku stacjonarnie, a jeden w formule online), na których organizacje pro-świeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju świeckości.
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.
->dzięki zwiększeniu częstotliwości kongresów możliwy będzie lepszy nacisk na środowiska polityczne dotyczący realizacji ich zobowiązań.
-> będziemy kontynuować zapoczątkowaną przez nas tradycję przedstawiania Deklaracji Świeckości i wzbogacimy ją o wydawanie certyfikatów Świeckości, nie tylko dla kandydatów politycznych, ale też dla urzędników i działaczy społecznych.
-> wesprzemy publikację książki adw. Mirosława Woronieckiego "Polski model państwa wyznaniowego", ukazującą proces klerykalizacji naszego kraju po roku 1989.
-> w przyszłości będziemy dokonywac kolejnych publikacji ważnych i ciekawych książek wnoszących nowe spojrzenie na kwestie związane z brakiem rozdziału religii od Państwa.
__________
Mapa biznesów Kk w Polsce
  • 8 000 zł miesięcznie
  • 7 991 zł brakuje
0%
W ciągu trzech lat swojej działalności Kongres przeprowadził skutecznie wiele inicjatyw. Np. w listopadzie 2018 roku skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zbadanie problemu związanego z wprowadzeniem przez władze hasła „Bóg Honor Ojczyzna” do wzoru paszportów.
17 listopada Kongres Świeckości został wyróżniony nagrodą „Archiwum Osiatyńskiego” za działania wspierające demokratyczne państwo prawa.
Chcemy rozwijać nasze działania na coraz szerszą skalę.
__________

Dysponując kwotą 8.000 zł miesięcznie:
->będziemy nadal regularnie wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące większych naruszeń zasady rozdziału Kk i państwa;
->będziemy realizować co najmniej 2 razy w roku kongresy, taki, jak zorganizowane już przez nas w latach 2018 i 2019 - na których organizacje proświeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju świeckosci.
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.
->dzięki zwiększeniu częstotliwośći kongresów możliwy będzie lepszy nacisk na środowiska polityczne dotyczący realizacji ich zobowiązań.
->będziemy wysyłać do naszych Patronów raporty dot. naruszeń zasady rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego;
->i realizować co najmniej 2 razy w roku kongresy świeckości,
->będziemy dokonywac kolejnych publikacji ważnych i ciekawych książek wnoszących nowe spojrzenie na kwestie związane z brakiem rozdziału religii od Państwa.
->rozpoczniemy opracowywanie i będziemy sukcesywnie umieszczać online interaktywną mapę przedsięwzięć biznesowych Kk w Polsce. Kościół prowadzi w Polsce wiele biznesów (hotele, sklepy, usługi etc.), nie płacąc podatków od tych przedsięwzięć, mimo, że często nie służą one w żaden sposób kultowi religijnemu, a wyłącznie celom biznesowym - pomnażaniu kapitału. Skala tego zjawiska jest ukrywana przed opinią publiczną. Wreszcie będzie widać czarno na białym (nomen omen), na jaką skalę nasze państwo daje się oszukiwać!
Obserwatorium Świeckości Państwa i kolejne inicjatywy ustawodawcze
  • 16 000 zł miesięcznie
  • 15 991 zł brakuje
0%
W okresie od kwietnia do czerwca 2019 po wielu miesiącach konsultacji i opracowywania projektu ustawy wystąpiliśmy z obywatelską inicjatywa ustawodawczą: PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI PRZYCHODÓW KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ O LIKWIDACJI ICH PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH i zebraliśmy pod nią ponad 90 tysięcy podpisów poparcia. Ostatecznie nasz projekt został zgłoszony do laski marszałkowskiej 18.06.2020 i czeka na procedowanie.
__________

Mając do dyspozycji 16tys i więcej:
->będziemy nadal regularnie wysyłać do naszych Patronów raporty dotyczące większych naruszeń zasady rozdziału Państwa i Kościoła katolickiego;
->będziemy realizować co najmniej 2 razy w roku kongres świeckości, taki, jak zorganizowane już przez nas w latach 2018 i 2019 - na których organizacje pro-świeckie i przedstawiciele partii politycznych będą omawiać swoje dokonania i plany dotyczące wprowadzania w naszym kraju świeckości.
->pomiędzy kongresami będziemy monitorować stan realizacji tych działań i raportować go naszym Patronom.
->dzięki zwiększeniu częstotliwości kongresów możliwy będzie lepszy nacisk na środowiska polityczne dotyczący realizacji ich zobowiązań.
->będziemy dokonywac kolejnych publikacji ważnych i ciekawych książek wnoszących nowe spojrzenie na kwestie związane z brakiem rozdziału religii od Państwa.
->zorganizujemy i będziemy rozwijać Obserwatorium Świeckości i Naruszeń Zasady Rozdziału Kościoła i Państwa - a więc monitoring świeckości na dużo większą skalę. W tym celu będziemy przeprowadzać stały monitoring mediów, w tym prasy regionalnej etc.) Podobne obserwatorium istnieje dziś we Francji i będziemy czerpać z jego doświadczeń.
->będziemy regularnie uruchamiać kolejne projekty ustawodawcze mające na celu zagwarantowanie w Polsce realizacji zasady rozdziału Państwa i religii.
->mamy pomysły na inne proświeckie inicjatywy, w tym świecki podcast/videocast i wiele innych.
__________

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Kongres Świeckości już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Dariusz Snarski
Dariusz Snarski
9 zł
Magdalena Tukałło
Magdalena Tukałło
24 zł
Anonimowy patron
24 zł
Dorota Guzik
Dorota Guzik
9 zł
Rafał Wawrzuta
Rafał Wawrzuta
9 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.