Kongres Świeckości

W Patronite od 06.11.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 2872

Liczba Patronów: 3411

Zostań Patronem
Kup na prezent
1 patron
24 miesięcznie
3 474 łącznie
Kongres Świeckości to niezależna platforma dialogu organizacji działających na rzecz świeckości i praw człowieka oraz partii politycznych. Naszym celem jest świeckie państwo.

O Autorze

Kongres Świeckości to niezależna, bezpartyjna platforma współpracy na rzecz dokonania rozdziału państwa i Kościoła katolickiego w Polsce.

Chodzi nam o dialog i współdziałanie organizacji działających na rzecz świeckości i praw człowieka oraz partii politycznych, które są zainteresowane zaprowadzeniem w naszym kraju zachodnich standardów świeckości oraz wolności sumienia i wyznania.

W lutym 2017 roku, po zarejestrowaniu stowarzyszenia Kongres Świeckości, opublikowany został apel przeciwko klerykalizacji Państwa. Oto jego podstawowe postulaty:

-Zakaz finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa

-Postulat świeckiego charakteru edukacji publicznej

-Zakaz umieszczania symboli religijnych w instytucjach państwowych oraz łączenia ceremoniału państwowego z obrzędami religijnymi

-Bezwzględne przestrzeganie standardów prawa międzynarodowego w zakresie poszanowania praw człowieka – bez względu na kwestie religijne

Nasz apel i ideę kongresu świeckości poparło od tamtej pory ponad 20 organizacji i 8 partii politycznych, w tym wszystkie większe partie polskiej lewicy, a także ponad 1000 osób indywidualnych, w tym wiele znanych i cieszących się dużym społecznym zaufaniem.

Na terenie całego kraju zaczęły powstawać regionalne oddolne komitety poparcia dla Kongresu.

 

Kongres postawił przed sobą zadanie dokonania diagnozy stosunków Państwo-Kościół i wypracowania wspólnych propozycji metod przeciwdziałania klerykalizacji Państwa. Metody te zostały ustalone w czasie Pierwszego Kongresu Świeckości, który odbył się 21 i 22 października 2017 roku w Warszawie.

 

 

22 X 2017, na zakończenie kongresu, osiem partii i stowarzyszeń reprezentujących pełne spektrum polskiej lewicy podpisało historyczny dokument – Manifest Kongresu Świeckości – wyrażający zbieżność ich celów oraz wolę współpracy ze środowiskami laickimi w ramach walki z klerykalizacją Polski i walki o świeckość naszego państwa.

Po zakończeniu kongresu pozostaliśmy w łączności z organizacjami pro-świeckimi i partiami politycznymi, organizując cykliczne spotkania z udziałem ich przedstawicieli, mające na celu wprowadzanie w życie celów zawartych w Manifeście.

21 lutego 2018 Kongres Świeckości, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus i poseł Krzysztof Mieszkowski zorganizowali w budynku Sejmu RP debatę w 20 rocznicę ratyfikacji konkordatu, poświęcona roli, znaczeniu i skutkom zawarcia go pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Stolicą Apostolską w dniu 23 lutego 1998 roku.

 

Drugi Kongres Świeckości odbył się 10 czerwca 2018.

Wydarzenie to miało charakter roboczy, a jego celem było wspólne wypracowanie strategii dla świeckości. Dyskutowano między innymi o ewentualnej wspólnej inicjatywie ustawodawczej, przy której mogłyby współpracować wszystkie ugrupowania polityczne i organizacje obywatelskie, które zebrały się na Kongresie. 

Udział w tym wydarzeniu wzięły partie polityczne, organizacje obywatelskie oraz środowiska, które uznają obowiązującą konstytucyjną zasadę bezstronności Państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych za wciąż obowiązującą. 
 

We wrześniu 2018 Kongres Świeckości opracował Deklarację Świeckości dla kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych.

Deklarację podpisali między innymi kandydaci na prezydenta Warszawy – Jan Śpiewak i Andrzej Rozenek, oraz Marta Lempart – liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kandydatka na prezydentkę Wrocławia.

W listopadzie 2018 roku skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zbadanie problemu związanego z wprowadzeniem przez władze hasła „Bóg Honor Ojczyzna” do wzoru paszportów.

17 listopada Kongres Świeckości został wyróżniony nagrodą „Archiwum Osiatyńskiego” za działania wspierające demokratyczne państwo prawa.

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 po wielu miesiącach konsultacji i opracowywania projektu ustawy wystąpiliśmy z obywatelską inicjatywa ustawodawczą: PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI PRZYCHODÓW KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ O LIKWIDACJI ICH PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH i zebraliśmy pod nią ponad 90 tysięcy podpisów poparcia.

W sierpniu 2018 Kongres Świeckości został zaproszony do współpracy z komitetem wyborczym Lewica i o zarekomendowanie wybranych przez siebie działaczy i specjalistów majacych doświadczenie w dziedzinie działania na rzecz świeckości państwa na listy wyborcze w wyborach do Sejmu RP.

W dalszej perspektywie planujemy utworzenie instytutu kultury świeckiej, monitorującego wszelkie przypadki nadużyć związanych z brakiem świeckości w Polsce. Instytut proponowałby rozwiązania na podstawie rekomendacji specjalistów z zakresu prawa, socjologii i politologii, we współpracy z przedstawicielami wszystkich partii i organizacji uczestniczących w Kongresie Świeckości i podpisanych pod jego końcową deklaracją.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Magdalena Tukałło
Magdalena Tukałło
Próg: 24 zł
Anonimowy patron
Próg: 24 zł
Dorota Guzik
Dorota Guzik
Próg: 9 zł
Rafał Wawrzuta
Rafał Wawrzuta
Próg: 9 zł
Anonimowy patron
Próg: 9 zł
Anonimowy patron
Próg: 9 zł