Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

16

patronów

480 zł

miesięcznie

480 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
257
miesięczne wsparcie
282
liczba patronów

  Kontynenty to reportaże, wywiady, opowieści o odległych krajach, nieznanych obyczajach, tajemniczych misteriach i obrzędach, o odkryciach, przygodach, ludziach. Kontynenty to podróże dookoła świata, do miejsc odległych, ale i tych tuż za progiem.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4520 zł
Druk magazynu
Współtworzysz Kontynenty! Jedyny w swoim rodzaju kwartalnik podróżniczy opisujący raz na kwartał najciekawsze wyprawy polskich podróżników i reporterów.

Gdy osiągniemy ten cel nie będziemy się już musieli martwić o sprawę dla magazynu podstawową: druk. Kwota 15 tys. złotych zebrana raz na kwartał to pewność, że numer ukaże się na czas, na najwyższej jakości papierze z doskonale wydrukowanymi zdjęciami. I to wszystko dzięki Twojej pomocy!
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9520 zł
Wydanie magazynu
Zebranie 30 tysięcy złotych raz na kwartał pozwoli nie tylko nam spać spokojnie, że wydrukujemy magazyn, ale da pewność naszym autorom, że będą mieli pieniądze na kolejne wyprawy, a naszemu redakcyjnemu trzonowi skromne wynagrodzenie za trud zbierania opowieści, redakcji i łamania ich w magazynie.

O Autorze

Kontynenty niezależny magazyn reporterów, pisarzy, fotografów – podróżników

Kwartalnik mistrzów podróżowania. Tworzony przez najznakomitszych polskich podróżników, reporterów, pisarzy i fotografów. Kierowany do ludzi ciekawych świata, którzy szukają inspiracji, cenią dobrą opowieść i piękną fotografię. – Świat ma cztery strony, „Kontynenty” 164! – mówi redaktor naczelny pisma Dariusz Fedor. – Co kwartał dajemy naszym Czytelnikom 164 strony inspirujących opowieści podróżnych. 164 strony radości poznawania świata. 164 strony niezależności.

Pismo ukazuje się od 1964 roku. Przez wiele lat było oknem na nieznany – zamknięty Żelazną Kurtyną – świat, zapełniało białe plamy na mapie, odkrywało nowe lądy przed polskimi czytelnikami i ożywiało wyobraźnię. W 1989 Kontynenty przepadły w zawierusze transformacji. Odrodziły się na nowo w 2012 roku, z nowym logo oraz nową, autorską koncepcją. Jej twórcą i redaktorem naczelnym jest od pierwszego numeru Dariusz Fedor, wcześniej związany z „Gazetą Wyborczą” (był m.in. przez wiele lat zastępcą sekretarza redakcji), były redaktor naczelny „Gazety Stołecznej“, wicenaczelny „Logo“ oraz główny redaktor książek w wydawnictwie Agora. Z wykształcenia filolog polski, dyplom obronił w Katedrze Kultury UW.

Kontynenty i przyjaciele. Strefa Kontynentów w Nadarzynie, 2018 r.

Kontynenty to owoc ciekawości i… zazdrości – tłumaczy Dariusz Fedor. – Ciekawość prowadzi w nieznane, każe sprawdzać, co jest jeszcze dalej, co za górą, za rzeką, za zakrętem. To paliwo wszystkich podróżników i tego paliwa nigdy nie zabraknie. A zazdrość? Gdy pracowałem nad koncepcją pisma, trafiłem – nakierowany przez wybitnego fotografa Tomasza Tomaszewskiego – na francuski magazyn „Polka”, poświęcony dobrej fotografii i reportażowi. To było olśnienie! Ponad 150 stron odważnie, z rozmachem eksponowanych zdjęć najwybitniejszych, światowej sławy fotografów, teksty najlepszych autorów. A przy tym nowoczesna, piękna szata graficzna i szacunek: dla czytelnika – wymagającego i mądrego, ciekawego świata – ale i dla autorów, których pracę redakcja traktuje z pietyzmem i odpowiedzialnością. „Mamy znakomitych fotografów – pomyślałem – mamy polską szkołę reportażu, mamy znanych w świecie pisarzy i ich opowieści podróżne. Dlaczego nie mielibyśmy mieć pisma na najwyższym poziomie? Nie gorszego niż „Polka”? Autorzy już są!”. Rozmowy z Alicją Kapuścińską, Andrzejem Stasiukiem, Wojciechem Jagielskim, Maxem Cegielskim, prof. Jerzym Bralczykiem i wielu innymi utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest miejsce dla takiej koncepcji. I tak zrodziły się Kontynenty.

Dariusz Fedor, redaktor naczelny w dyskusji z podróżnikiem, Robertem „Robbem” Maciągiem

Magazyn Kontynenty to rodzina – dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo od początku wskrzeszenia Kontynentów naczelnego wspomaga jego syn Tomasz Fedor, obecnie zastępca redaktora naczelnego. Z wykształcenia etnolog i indolog, stypendysta rządu Indii w Delhi i Erasmusa w Budapeszcie, zafascynowany podróżami i koncepcją świadomego odkrywania świata z poszanowaniem i zrozumieniem miejscowych zwyczajów. Czuwa nad interaktywną, internetową stroną Kontynentów. Profil pisma na Instagramie tworzy Agnieszka Fedor, córka naczelnego, kończąca medycynę i zamierzająca specjalizować się w pediatrii i medycynie podróży, z zamiłowania podróżniczka (w 2019 roku odbyła pięciomiesięczną podróż dookoła świata, przed studiami przez rok mieszkała w Australii, pół roku spędziła na medycznym Erasmusie w Strasburgu i sześć tygodni na misji medycznej w Kenii). 

W przenośni, bo wszyscy w Kontynentach się znamy i ciągle przyjmujemy do naszego grona nowe osoby – autorów, współpracowników. Uczestniczymy w festiwalach, spotkaniach autorskich, otrzymujemy setki maili z Waszymi opowieściami, reportażami z podróży. Wyławiamy najlepsze z nich, aby z każdym numerem zaskoczyć – i zachwycić – czytelnika.

Projekt graficzny jest dziełem Andrzeja Przygodzkiego, dyrektora artystycznego czasopism Agory, absolwenta ASP w Warszawie (dyplom w Pracowni Plakatu wybitnego grafika plakacisty prof. Henryka Tomaszewskiego – twórcy polskiej szkoły plakatu). Update layoutu wykonał Grzegorz Sufa-Chrostowski, od numeru 3/2019 nowy główny grafik Kontynentów.

Z Kontynentami współpracują najlepsi polscy autorzy – podróżujący pisarze, reporterzy, podróżnicy, m.in. Andrzej Stasiuk, Wojciech Jagielski, Krzysztof Środa, Ziemowit Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Michał Rusinek, Krzysztof Varga, Natasza Goerke, Max Cegielski, Paulina Wilk, Małgorzata Rejmer, Magdalena Rittenhouse, Marcin Kydryński, Elżbieta Dzikowska, Marek Kamiński, Robert Maciąg, Kamila Kielar, Bartek Sabela. 

Laureta Progu, nagrody Kontynentów, Bartek Sabela

W galerii fotografii Kontynentów prezentowano m.in. prace twórców legendarnej agencji Magnum Henri Cartier-Bressona oraz Elliotta Erwitta, a także Ryszarda Horowitza, Tomasza Gudzowatego, Tomasza Tomaszewskiego, Mikołaja Grynberga, Chrisa Niedenthala, Jacoba Sobola, Krzysztofa Millera, Kacpra Kowalskiego, Sebastião Salgado i wielu innych.

Od początku patronem duchowym magazynu jest Ryszard Kapuściński, którego nieznane fotografie były w Kontynentach publikowane od 2012 roku już trzykrotnie. Z kolei Kontynenty sprawują patronat medialny nad największym wydarzeniem reporterskim w Polsce – doroczną Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

Kontynenty ściśle współpracują z najlepszymi polskimi wydawnictwami reprezentującymi nurt podróżniczy i reporterski, takimi jak Czarne, Znak, Agora, Wydawnictwo Literackie, Muza, Karakter, Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego itp. A od 2018 roku same wydają książki, promujące polską prozę podróżniczą i reportaż. W serii Opowieści podróżne ukazały się dotychczas cztery zbiory: Azja, Afryka, Europa i Wyspa. W przygotowaniu są Ameryka, a także dwie nowe serie: Historie podróżne oraz Mikroprzewodniki.

Pismo skierowane jest do osób ciekawych świata, podróżujących i chcących podróżować – w sposób mądry, odpowiedzialny i świadomy. W prezentowaniu różnorodnych kultur, religii, obyczajów skupia się na człowieku, na poszukiwaniu tego, co łączy ludzi, na uświadamianiu piękna i bogactwa świata. Proces poznawania przez podróżowanie definiuje jako kolejne stopnie wtajemniczenia: zobaczyć–poznać–zrozumieć.

Uczestnicy pierwszej edycji warsztatów opowieści podróżnych Kontynentów z gościem specjalnym, czyli z Elżbietą Dzikowską

Kontynenty służą podróżnikom radą: informują o najciekawszych premierach książkowych z nurtu reportersko-podróżniczego, o nowych przewodnikach, recenzują nowości oraz prezentują przedpremierowo fragmenty dzieł autorów polskich i światowych; prezentują także sprawdzony, renomowany sprzęt i wyposażenie wyprawowe i podróżnicze. 

Łamy magazynu otwarte są dla młodych i debiutujących pisarzy, reporterów, podróżników, podróżników. 

Raz do roku Kontynenty przyznają Próg – nagrodę specjalną. W dwóch dotychczasowych edycjach pierwszy raz został wyróżniony podróżnik i pisarz Arun Milcarz, w drugiej edycji nagrodzono Bartka Sabelę – reportera, podróżnika, fotografa.

Magazyn organizuje też dla wszystkich chętnych – w roku 2019 po raz drugi – Wielki Wakacyjny Konkurs Fotograficzny OKo, w którym nagradza najlepsze zdjęcia w kategoriach Azja, Afryka, Ameryki, Australia i Oceania oraz Polska. 

Kontynenty są kwartalnikiem, liczą średnio 164 strony. Do tej pory ukazało się 28 numerów.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
To malutka kwota, która pozwala nam wyjrzeć za próg, rozejrzeć się, jak wygląda okolica, zobaczyć, w którym iść kierunku. Dziękujemy!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 5
Pierwszy krok za próg zrobiony. Podróżowanie zaczyna się od ciekawości. Dziękujemy! To mała kwota, ale dzięki Tobie będziemy mogli podróżować i opisywać świat! O naszych najnowszych wydaniach, numerach, promocjach, spotkaniach, będziemy Cię informować mailowo. Do usłyszenia!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 5
To już nie jeden, ale dwa kroki za próg. Przed nami prawdziwa przygoda! Dołączasz do naszej zamkniętej grupy Facebookowej, a tym samym do naszej wirtualnej redakcji! Na grupie omawiamy opublikowane już teksty i przyszłe numery Kontynentów. Chcesz mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał kolejny numer i o czym będziemy pisali? To jest grupa właśnie dla Ciebie!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 4
Wędrujemy coraz dalej! W tej kwocie otrzymujesz roczną prenumeratę Kontynentów z imienną dedykacją od naczelnego i wszystko, o czym pisaliśmy w punktach wyżej.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Przed nami już tylko horyzont. Zapraszamy Cię na spotkania redakcyjne! Raz w miesiącu będziemy organizowali w Warszawie lub jej okolicach kolegium, w trakcie którego będziemy wybierali teksty i zdjęcia do przyszłego numeru. To niesamowita okazja spotkać się z autorami i twórcami jednego z najważniejszych pism podróżniczych w Polsce.
Otrzymujesz roczną prenumeratę, jeden, archiwalny numer w miesiący do wyboru lub jedną z naszych książek.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Naczelny zaprasza Cię na kawę! Z przyjemnością porozmawia o sensie podróżowania i pomoże zwrócić uwagę na to, co zazwyczaj inni pomijają.

Wszystkie poprzednie progi wliczają się również i w ten.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Na koniec świata i jeszcze dalej! Tu już wiemy, że Ziemia jest okrągła, a każda wędrówka, nieważne jak odległa, nieważne czy w czasie, czy w przestrzeni, kończy się w miejscu jej rozpoczęcia.
Jeśli piszesz, otrzymałeś właśnie profesjonalną redakcję jednego tekstu w miesiącu (do 10 000 znaków).
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Dzięki takim mecenasom wiemy, że nasza podróż okrąży świat wielokrotnie! Serdecznie Ci dziękujemy! Zostajesz wymieniony w stopce redakcyjnej jako oficjalny mecenas Kontynentów:)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy