Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

126 zł

miesięcznie

13449 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
483
miesięczne wsparcie
446
liczba patronów

  Misją Liberté! jest działalność na rzecz społeczeństwa otwartego, racjonalizmu w polityce ekonomicznej i integracji europejskiej oraz organizowanie ruchu społecznego wokół tych idei. Czasopismo istnieje od 2008 roku. Jesteśmy kwartalnikiem w druku, prowadzimy też stale aktualizowany portal opinii.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1874 zł
Na start
Dzięki tej kwocie będziemy w stanie utrzymać nasze serwery i domeny, opłacić koszty księgowe związane z podstawową działalnością pisma, utrzymać minimalny poziom opieki IT nad portalem , opłacić czynsz za lokal, w którym pracuje nasz zespół i gdzie znajduje się magazyn na czasopismo. Niewielka kwota – a dla nas znaczy bardzo wiele!
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4874 zł
Sprawne procesy redakcyjne
Zatrudnimy na stałe sekretarza redakcji, co znacząco usprawni procesy redakcyjne oraz pozwoli nam na publikowanie czterech dodatkowych tekstów tygodniowo.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9874 zł
Profesjonalizacja
Walczymy o pełną profesjonalizację działania naszego portalu www. Codzienna aktualizacja, teksty najlepszych ekspertów i analityków. Zatrudnimy drugą osobę w redakcji. Chcemy mierzyć się z najlepszymi i na szeroką skalę propagować liberalne idee. Nasz niezależny głos będzie mógł rywalizować z dotowanymi mediami prawicy.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 20000 zł miesięcznie
brakuje 19874 zł
Niezależny kwartalnik
Będziemy wydawać kwartalnik w druku bez konieczności kompromisów ze sponsorami i grantodawcami. Niezależne dziennikarstwo i publicystyka zależy tylko od Was - czytelników.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 30000 zł miesięcznie
brakuje 29874 zł
Medialna ofensywa
Będziemy stale uatrakcyjniać graficznie nasz portal, wprowadzać treści multimedialne, rozwiniemy naszą obecność w social media, będziemy płacić za najlepsze, zamówione treści.

O Autorze

Podstawowym credo Liberté! (co nie znaczy, że poniższa lista wyczerpuje nasze zainteresowania, poglądy i zakres podejmowanych tematów) jest:

 • krytyczna refleksja nad rzeczywistością, sceptycyzm wobec wszelkich ideologii, dystans i ironia, także do samych siebie;

 • wolność jako nadrzędna zasada polityki, wolność jednostki wobec drugiego człowieka, wobec społeczeństwa i wobec państwa;

 • antypopulizm, rozumiany jako merytoryczne, pozbawione demagogii podejście do spraw publicznych;

 • kapitalizm, będący najskuteczniejszym sposobem pomnażania bogactwa, alokacji zasobów i dostarczania bodźców do działania; nie czynimy z niego jednak religii i tam gdzie dostrzeżemy jego niedomagania – będziemy o nich mówić otwarcie;

 • odwaga głoszenia idei niepopularnych, które uważamy za słuszne – wolimy przekonywać do własnych poglądów (i dawać się przekonać, o ile argumenty będą dobre), niż kierować się słupkami poparcia czy oglądalności;

 • elitarność, rozumiana jako niechęć to schlebiania gustom większości; stawianie pytań o zadania współczesnych elit intelektualnych i politycznych;

 • europejski i globalny punkt widzenia na sprawy Polski, wyjście z zaścianka, w którym tkwi nasza polityka i w dużym stopniu niestety opinia publiczna;

 • debata o najważniejszych wyzwaniach i problemach współczesnej cywilizacji;

 • otwartość na rozmówcę, walka na argumenty, a nie ad personam.

Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Celiński

 

Tak wyglądają okładki naszego kwartalnika:

 

 

 

Wydawcą Liberté! jest Fundacja Industrial. To instytucja kulturalna i think tank, który działa w Polsce od 2007 roku. Osią naszych wszystkich działań jest wydawanie eksperckiego, ideowego czasopisma kulturalnego “Liberté!”. Naszą ambicją jest pozycja rzecznika społeczeństwa otwartego, racjonalnych poglądów gospodarczych i kultury liberalnej w Polsce. Inne nasze stałe projekty to:

- międzynarodowa konferencja Igrzyska Wolności,

- międzynarodowa sieć liberałów 4liberty.eu,

- klub kulturalny 6. Dzielnica

- szereg kampanii i akcji społecznych, byliśmy m.in. inicjatorami kampanii Świecka Szkoła. 

 

Fundacja jest członkiem sieci organizacji eksperckich: 4liberty.eu oraz European Liberal Forum (ELF).

 

Fundacja Industrial (ul. Piotrkowska 102, II piętro, 90-004 Łódź)
Błażej Lenkowski – prezes, Leszek Jażdżewski – wiceprezes, Kamil Janiszewski – sekretarz, Filip Miłoszewski, Rafał Szkudlarek, Marcin Celiński.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

9 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękujemy! Twoja wpłata jest dla nas bardzo ważna! To tyle co piwo w pubie. A dla nas 250 takich wpłat oznacza możliwość utrzymania podstawowej infrastruktury do działania portalu. Dzięki Tobie „Głos wolny, wolność ubezpieczający” będzie miał swoje miejsce w sieci. W ramach prezentu będziesz miał możliwość comiesięcznego otrzymywania naszego newslettera z podsumowaniem najciekawszych publikacji czasopisma oraz informacją o naszych akcjach społecznych i wydarzeniach.
Zostań patronem
24 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy za wsparcie! Dzięki Tobie będziemy w stanie utrzymać stałe działanie naszego portalu, pomimo braku dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zamieścimy Twoje nazwisko z podziękowaniem za wpłaty w specjalnej zakładce na stronie liberte.pl.
Ten próg zawiera również nagrodę z poprzedniego.
Zostań patronem
45 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy! Dzięki Tobie na portalu pojawi się jeszcze więcej materiałów! Jako nagrodę wyślemy do Ciebie każdy kolejny numer naszego kwartalnika w wersji drukowanej. Dodatkowo otrzymasz wejściówkę na najważniejszą coroczną konferencję Liberté!: Igrzyska Wolności.
Ten próg zawiera również nagrodę z poprzedniego.
Zostań patronem
89 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Dzięki Tobie na portalu pojawi się o kilka więcej profesjonalnych materiałów. Jako nagrodę wyślemy do Ciebie również każdego miesiąca jeden z archiwalnych dostępnych wciąż numerów kwartalnika w wersji drukowanej – aż do zgromadzenia pełnej dostępnej kolekcji. Otrzymasz osobiste podziękowanie na fanpage Liberté! na Facebooku oraz podziękowanie za wpłaty w specjalnej zakładce na stronie liberte.pl w kategorii „Srebrny Klub Liberté!”.
Ten próg zawiera również nagrodę z poprzedniego.
Zostań patronem
144 zł / miesiąc
patroni: 0
Chcemy wyrazić specjalne podziękowanie dla Twojego zaangażowania! Podziękujemy Ci imiennie w każdym kolejnym numerze kwartalnika w wersji drukowanej wydanym w czasie trwania Twojego patronatu oraz w specjalnej sekcji na portalu www w kategorii „Złoty Klub Liberté!”. Otrzymasz specjalny dyplom potwierdzający przynależność do „Złotego Klubu Liberté!”.
Ten próg zawiera również nagrodę z poprzedniego.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Zapraszamy do Rady Mecenasów Liberté! To możliwość współtworzenia linii redakcyjnej czasopisma. Raz na pół roku będziesz otrzymywać zaproszenie na specjalne spotkanie Rady i członków redakcji czasopisma. Otrzymasz także specjalny numerowany egzemplarz kwartalnika z imienną dedykacją. Zapewniamy pakiet VIP podczas Igrzysk Wolności (m.in. uczestnictwo w kolacji dla panelistów i sponsorów Igrzysk).
Jeśli pobierasz świadczenie 500+ i nie jesteś zwolennikiem tego programu – to już wiesz na co możesz je przeznaczyć :)
Ten próg zawiera również nagrodę z poprzedniego.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy