Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Lord Ciaho prowadzi niezależną działalność medialną poświęconą krytyce i prezentacjom gier komputerowych na platformach Twitch oraz YouTube. Wszelkie materiały wideo powstają w oparciu o jego własne doświadczenia i spostrzeżenia, a wszystko to posypane delikatną nutką zdrowego sarkazmu i cynizmu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1400 zł miesięcznie
brakuje 1400 zł
Jeden dzień pracy mniej
Ta kwota umożliwi mi zrezygnowanie z pracy jeden dzień w tygodniu, a tym samym poświęcenie tego czasu na produkcję materiałów filmowych na YouTube oraz Twitch. Wpłynie to na ilość publikacji oraz zasili budżet na utrzymanie sprzętu. Pozwoli również organizować regularne konkursy dla widzów z nagrodami lepszej jakości.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1800 zł miesięcznie
brakuje 1800 zł
Więcej i lepiej
Dzięki tej kwocie będę mógł przeznaczyć więcej czasu na produkcje moich kreacji. Umożliwi ona dodatkowo regularne aktualizacje kosztownego sprzętu oraz oprogramowania do nagrywania i edycji wideo. Oznacza ona dodatkowe nagrody dla widzów, nie tylko w postaci cyfrowej ale i fizycznej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2600 zł miesięcznie
brakuje 2600 zł
Życie jest teraz lepsze
Powyższa kwota umożliwi mi dedykowanie większego i lepszego pomieszczenia na moje studio nagraniowe. Będzie wyciszone, wygłuszone i zaprojektowane pod kątem efektywniejszego streamowania. Wpłynie to drastycznie na polepszenie jakości oraz częstotliwości publikacji moich produkcji. Naturalnie jeszcze więcej konkursów i nagród dla widzów. Umożliwi wyjazdy na imprezy okolicznościowe dedykowane przemysłowi gier komputerowych i przeprowadzanie z nich relacji.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 6000 zł
Ze szczęścia sztywnieje mi... broda
Oprócz poprzednich benefitów, ta kwota umożliwi mi również poświęcenie większości mojego czasu, normalnie spędzanego na pracy testera gier i oprogramowania, na rzecz tego co kocham. Codzienne streamy na Twitch, dwie prezentacje gier tygodniowo na YouTube, regularne wyjazdy na imprezy związane z przemysłem gier komputerowych, dodatkowa edukacja w zakresie prezentacji i edycji wideo, pozyskanie większego lokum na prowadzenie mojej działalności. Słowem absolutne skupienie się na rozwoju LCMC na Twitch oraz YouYube. Bo nie ma nic piękniejszego, niż możliwość robienia tego, co się kocha i móc opłacać z tego rachunki.

O Autorze

LORD CIAHO, MIĘDZYNARODOWY CYNIZM

PREZENTACJE I KRYTYKA GIER KOMPUTEROWYCH

Witam! Nazywam się Marcin Nurski, znany również jako Lord Ciaho. Jestem niezależnym twórcą materiałów wideo na platformach YouTube oraz Twitch. Prezentacje i krytyka gier komputerowych są jednymi z moich wielu pasji.

Dostarczam materiały o namacalnie rosnącej jakości i ciągle dążę do ulepszania siebie samego i mojej twórczości.  Na co dzień pracuję jako tester gier i oprogramowania i marzę, aby pewnego dnia w pełni oddać się swoim pasjom i zainteresowaniom. Jednakże aby osiągnąć te cele jeszcze w tym millenium, potrzebuję Twojego wsparcia.

Zapraszam do zapoznania się z moją twórczością na wyżej wymienionych platformach oraz do wspólnych interakcji.

 

DODATKOWE ŹRÓDŁA

LCMC na Facebook:

https://www.facebook.com/LordCiaho

LCMC na Twitch:

https://www.twitch.tv/lordciaho

LCMC na YouTube:

https://www.youtube.com/user/LordCiaho

 

PRZYJDŹ I POZNAJ MNIE WSZYSTKICH!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Wspierasz rozwój LCMC, a w efekcie ubocznym zyskujesz następujące nagrody:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji cyfrowej.

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Mocniej wspierasz rozwój LCMC, a w efekcie ubocznym zyskujesz następujące nagrody:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji cyfrowej.
- Jedną grę Indie na platformy Steam lub GOG.

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Dużo mocniej wspierasz rozwój LCMC, a w efekcie ubocznym zyskujesz następujące nagrody:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji cyfrowej.
- Dwie gry Indie na platformy Steam lub GOG.

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
- Dostęp do ekskluzywnych materiałów z produkcji moich kreacji.
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Wspierasz LCMC mocniej niż Twoi znajomi i jesteś tego dumny. Dodatkowo należą Ci się poniższe nagrody:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji fizycznej.
- Dwie gry Indie na platformy Steam lub GOG.

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
- Dostęp do ekskluzywnych materiałów z produkcji moich kreacji.
- Co miesiąc jedną grę indie na platformy Steam lub GOG.
Zostań patronem
60 zł / miesiąc
patroni: 0
Na prawdę Ci zależy. Miłość i pasja w kierunku rozwoju LCMC. Zyskujesz dostęp do następujących nagród:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji fizycznej.
- Trzy gry Indie na platformy Steam lub GOG.

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
- Dostęp do ekskluzywnych materiałów z produkcji moich kreacji.
- Co miesiąc jedną grę indie na platformy Steam lub GOG.
- Dostęp do LCMC na Discord.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Na prawdę Ci zależy. Miłość i pasja w kierunku rozwoju LCMC aż leje się po Twojej klawiaturze. Zyskujesz dostęp do następujących nagród:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji fizycznej.
- Trzy gry Indie na platformy Steam lub GOG.
- Jeden dowolny kubek ze sklepu LCMC na StreamLabs: https://streamlabs.com/lordciaho/#/merch

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
- Dostęp do ekskluzywnych materiałów z produkcji moich kreacji.
- Co miesiąc dwie gry indie na platformy Steam lub GOG.
- Dostęp do LCMC na Discord.
- Możliwość gościnnego uczestniczenia w streamach LCMC na Twitch.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Ty na prawdę rozumiesz jak wygląda żywot twórcy. Wspierasz LCMC całym swoim wyrozumiałym sercem, bo możesz. W ramach skromnego podziękowania otrzymujesz dostęp do poniższych nagród:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji fizycznej.
- Cztery gry Indie na platformy Steam lub GOG.
- Jeden dowolny przedmiot ze sklepu LCMC na StreamLabs: https://streamlabs.com/lordciaho/#/merch

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
- Dostęp do ekskluzywnych materiałów z produkcji moich kreacji.
- Co miesiąc dwie gry indie na platformy Steam lub GOG.
- Dostęp do LCMC na Discord.
- Możliwość gościnnego uczestniczenia w streamach LCMC na Twitch.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie masz litości dla własnego portfela ponieważ uwielbiasz LCMC. Należą Ci się następujące ocieracze łez:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji fizycznej.
- Jedna z nowszych gier AAA na platformy Steam lub GOG.
- Dwa dowolne przedmioty ze sklepu LCMC na StreamLabs: https://streamlabs.com/lordciaho/#/merch

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
- Dostęp do ekskluzywnych materiałów z produkcji moich kreacji.
- Co miesiąc trzy gry indie na platformy Steam lub GOG.
- Dostęp do LCMC na Discord.
- Możliwość gościnnego uczestniczenia w streamach LCMC na Twitch.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Pasja, zrozumienie i miłość zadziwiająco przypominają szaleństwo, którym emanujesz. Twój portfel chowa się ze strachu po kątach a znajomi zastanawiają się nad Twoimi życiowymi decyzjami. Ty, masz to wszystko w głębokim poważaniu i zyskujesz dostęp do następujących nagród:

Otrzymujesz jednorazową nagrodę:
- Certyfikat Patrona LCMC w wersji fizycznej.
- Dwie nowsze gry AAA na platformy Steam lub GOG.
- Trzy dowolne przedmioty ze sklepu LCMC na StreamLabs: https://streamlabs.com/lordciaho/#/merch

Oraz nagrodę powtarzalną:
- Uwzględnienie w napisach końcowych każdej nowej prezentacji wideo na YouTube.
- Dostęp do ekskluzywnych materiałów z produkcji moich kreacji.
- Co miesiąc trzy gry indie na platformy Steam lub GOG.
- Dostęp do LCMC na Discord.
- Możliwość gościnnego uczestniczenia w streamach LCMC na Twitch.
- Prawo decydowania o następnej prezentowanej na YouTube lub streamowanej na Twitch grze.
Zostań patronem

Polecani Autorzy