Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

70 zł

miesięcznie

630 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
592
miesięczne wsparcie
522
liczba patronów

  Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda powstała w 2012 roku jako organizacja zrzeszająca miłośników i pasjonatów biegania. Obecnie najważniejszymi zadaniami dla nas jest prowadzenie Młodzieżowej Sekcji Lekkoatletycznej oraz Akademii Wolontariatu. Oprócz tego jesteśmy także organizatorem imprez.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
29 %
100%
osiągnięto 29%
cel: 2101 zł
brakuje 1471 zł
Rozwijanie Vloga o Wolontariacie Sportowym (warsztaty video)
Chcemy się ciągle rozwijać w związku z tym chcielibyśmy obyć warsztaty z tworzenia filmów ideo, ich montażu itd.
To z pewnością pomoże tworzyć jeszcze lepsze filmy no i co najważniejsze zdobyć nowe umiejętności młodzieży,
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 10101 zł
brakuje 9471 zł
Letni obóz sportowy
Młodzieżowa Sekcja Lekkoatletyczna “Młoda Luxtorpeda” została założona uchwałą zarządu Stowarzyszenia Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka w styczniu 2015 roku.

Budowanie sekcji rozpoczęło się w 2014 roku projektem “Poznajemy Królową Sportu”, w ramach którego przez pięć miesięcy prowadziliśmy zajęcia z dziećmi. Zakupiliśmy również podstawowy sprzęt np. płotki, kule, dyski.

Sekcja obecnie szkoli 20 podopiecznych w wieku od 8 do 16 lat. Głównie w formie gier i zabaw w celu zainteresowania najmłodszych sportem i lekkoatletyką.

W ubiegłym roku udało nam się wyjechać na obóz sportowy na 6 dni do Jeleniej Góry. Naszym dzieciakom spodobało się to tak, że już nie mogą doczekać się kolejnego wyjazdu. Na ten cel potrzebujemy zebrać jednak odpowiednią kwotę. Koszt takiego obozu to około 1000zł/os. W tym roku chcielibyśmy wybrać się na północ Polski i tam szlifować naszą formę przed jesiennym sezonem.

Na obóz potrzeba nam około 8000zł (część obozu finansują rodzice). W związu z tym 7000zł videoblog + 8000zł obóz.

0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1 zł
cel osiągnięty!
Uruchomienie Vloga o Wolontariacie Sportowym (zakup sprzętu)
Pod koniec roku przy naszym stowarzyszeniu powstała Grupa Wolontariatu. Nasi lokalni bohaterowie za pierwszy cel i marzenie obrali sobie uruchomienie videobloga o wolontariacie. Chcemy pochwalić się w nim tym co robimy, zrelacjonujemy imprezy w jakich będziemy brali udział jako pomoc. Porozmawiamy z ludźmi, którzy na wolontariacie "zjedli zęby" a ten sportowy uczynili swoim sposobem na spędzenie ciekawie czasu, poznawanie ludzi, zdobywanie umiejętności, jednym słowem: życie.

Kwota potzrebna na sprzęt wynosi: 4200zł


06.03.18
Otrzymaliśmy dotację z MSiT dzięki czemu zakupimy podstawowy sprzęt: kamerę, statyw, mikrofon, stabilizator.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 601 zł
cel osiągnięty!
Uruchomienie Vloga o Wolontariacie Sportowym (zakup ministudia)
Pod koniec roku przy naszym stowarzyszeniu powstała Grupa Wolontariatu. Nasi lokalni bohaterowie za pierwszy cel i marzenie obrali sobie uruchomienie videobloga o wolontariacie. Chcemy pochwalić się w nim tym co robimy, zrelacjonujemy imprezy w jakich będziemy brali udział jako pomoc. Porozmawiamy z ludźmi, którzy na wolontariacie "zjedli zęby" a ten sportowy uczynili swoim sposobem na spędzenie ciekawie czasu, poznawanie ludzi, zdobywanie umiejętności, jednym słowem: życie.

Jeśli zbierzemy 1000zł będziemy mogli zakupić oryginalne tło do naszego studia.

26.03.18

Trwa zbiórka na Facebooku. Mamy już 400zł. Zmniejszamy kwotę celu do 601zł :)

O Autorze

Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda powstała w 2012 roku jako organizacja zrzeszająca miłośników i pasjonatów biegania. Jak się szybko okazało na naszym terenie brak jest organizacji sportowych, które zapewniałyby różne formy aktywności fizycznej (w gminie dominuje piłka nożna). Szybko zaczęliśmy prowadzić inne akcje: zimowe kąpiele morsów, zajęcia fitness czy też naukę jazdy na rolkach.

Organizujemy imprezy dla całych rodzin gdzie promujemy wspólne aktywne spędzanie czasu: Grill+ Run= Fun czyli rodzinny piknik biegowy. Stawiamy również na najmłodszych prowadząc Młodzieżową Sekcję Lekkoatletyczną „Młoda Luxtorpeda”, która stworzyliśmy od podstaw.

Znani jesteśmy z doskonałej organizacji biegów a najbardziej rozpoznawalny z nich to "Bieg po Moczkę i Makówki", który odbywa się w ostatnią sobotę przed wigilią.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Wpłacając symbolicznego piątaka doceniasz naszą pracę i przyczyniasz się do rozwoju sportu młodzieżowego, a także upowszechniasz aktywność fizyczną wśród dorosłych. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni i podziękujemy ci mailowo!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Wiemy, że lekkoatletyka nie jest ci obojętna. Rozumiesz też jak wielki wysiłek trzeba włożyć by utrzymać szkolenie na odpowiednim poziomie. My w podzięce umieścimy cię na naszej stronie www i FB
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Sport młodzieżowy jest ci bliski sercu. Kwotą jaką nas wspierasz jesteśmy wstanie opłacić np. połowę badań lekarskich, opłaty startowe.

W podziękowaniu umieścimy cię na stronie www oraz wyślemy zdjęcie grupy młodzieżowej z podpisami i imienną dedykacją na twój adres.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 20
Jesteś naprawdę WIELKI! Twoja dobroć przyczynia się nie tylko do poprawy treningów młodzieży ale również do zwiększenia aktywności społecznej. Nasi wolontariusze dzięki tobie mogą otrzymać niezbędne koszulki, szkolenia czy zakupić materiały do pracy.

W podziękowaniu: pakiet startowy na wybrany bieg organizowany przez Luxtorpedę, zdjęcie z podpisami młodych zawodników w ramce. + wszystko jak w poprzednich progach
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Bohaterstwo masz we krwi! Dzięki tobie możemy finansować sprzęt czy wyjazd jednego dziecka na obóz sportowy. To naprawdę wyczyn!

Podziękowanie: darmowe pakiety na wszystkie nasze imprezy, zaproszenie na coroczny bal biegacza + wszystko z poprzednich progów.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy