W Patronite od 06.02.2018

Odbudowa familoków i pomoc poszkodowanym w pożarach

200 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

199 990 zł

brakuje

W dniu 18.02.2020 roku na terenie zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce-Leszczynach doszło do dwóch pożarów budynków mieszkalnych. Pierwszy z nich zapłonął około godziny 18:30 przy ul. Hallera, a drugi około godziny później na ul. Wolności. Bez dachu nad głową zostało ponad 50 osób a straty szacowane na 2mln zł! Wiele z rodzin straciło cały dorobek swojego życia.

W porozumieniu z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy społecznej uruchamiamy zbiórkę pieniężną na potrzeby zniwelowania skutków tego tragicznego zdarzenia. Zarówno w sferze pomocy przy remontach ale także pomocy rodzinom. Wydatkowanie środków będzie koordynowane we współpracy z OPS Czerwionka-Leszczyny.

Warto dodać, że oba budynki są zabytkami wsianymi w Szlak zabytków Techniki i jest to dziedzictwo nas wszystkich. Stąd też prace będą wymagały jeszcze więcej trudu.

"Zachowane w Czerwionce zespoły wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej załogi i dozoru dawnej kopalni „Dębieńsko” – tzw. familoki – są niezwykle cennym i charakterystycznym elementem zabudowy miejskiej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Te zespoły mieszkalne powstawały etapowo w latach 1898–1916 wraz z rozwojem i rozbudową kopalni, przyczyniając się do zmiany charakteru dawnej wsi Czerwionka w dzielnicę miejską. Najcenniejszym z nich jest zabytkowe osiedle robotnicze zlokalizowane w centralnej części Czerwionki pomiędzy ulicami: Szkolną, Wolności, Słowackiego, Hallera, Kombatantów i Mickiewicza. Obejmuje ono obszar około 15 ha. Jest to więc największy zachowany obszar familoków na Śląsku. Jako dobro kultury został wpisany do rejestru zabytków w 1995 r.

Zabudowę tworzą 84 budynki jedno- i dwukondygnacyjne, murowane z czerwonej cegły z elementami ornamentów z białej cegły glazurowanej, elementami „muru pruskiego”, fragmentami gładkich piaskowych tynków i innymi charakterystycznymi zdobieniami elewacji." źródło: familoki.com.pl


Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)