W Patronite od 08.12.2015

Crack Mac i stylistyka gangsta lot pokoleń ze strefy czasu dla żeru. Jestem na rencie zbyt małej by przeżyć dniami pracuję dużo kopię w ogródku Pani w okresach manii dochodzę do gorzkich konstatacji niepewnego jutra. .

O Autorze

 

Sprawdź mnie na www.macanko.com  Zapraszam też do mojego sklepiku z zegarkami. Czy już wstałeś mnie pożegnałeś? Poczekaj nie uciekaj! Niechaj wejdzie Twój duch w równoległe światy, to koniunkcja, teleportacja, taka akcja, że w niebyt wciskasz swoje medale, za męstwo, za kolonie, za walki zbrojne wykaszające stada, niech nie upada niech pokłada w niej wiare nawet garstka, niech to Cie nie przerasta. Pewnie widzisz stada, tych co sie im układa, czasem widzisz rasta, rasta wyrasta to ten klimat, polimat, świat bez kraty, bogaty w dusze, ja Cie wzrusze, jak nie to odpoczywaj z dala może ta fala jeszcze dla Ciebie nie przelana. Jeśli tu jeszcze jesteś, człowiek o dobrym duchu, okruch po okruchu, myśl o mnie pieniężnie$$


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)