Magna Polonia Korporacja Akademicka

W Patronite od 19.11.2019

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 1083

liczba Patronów: 1218

1 patron
25 zł miesięcznie
65 zł łącznie

Rozwój i działanie korporacji oraz pokrycie wydatków bieżących

3 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 975 zł

brakuje

Nasze cele to:
- krzewienie wiary katolickiej wśród młodzieży akademickiej
- budowanie obywatelskiej postawy dla dobra Najjaśniejszej Rzeczpospolitej
- przekazywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów
- wzmacnianie braterskich więzi przyjaźni pomiędzy członkami

Na utrzymanie naszej kwatery (na którą serdecznie zapraszamy zainteresowanych) oraz inne wydatki bieżące potrzebujemy wsparcia.

Wszystkich Patronów Korporacja Akademicka Magna Polonia będzie wpisywać na swojej stronie tutaj: https://www.magnapolonia.pl/patronite/