Magna Polonia Korporacja Akademicka

W Patronite od 19.11.2019

Rozwój i działanie korporacji oraz pokrycie wydatków bieżących

3 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

3 000 zł

brakuje

Nasze cele to:
- krzewienie wiary katolickiej wśród młodzieży akademickiej
- budowanie obywatelskiej postawy dla dobra Najjaśniejszej Rzeczpospolitej
- przekazywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów
- wzmacnianie braterskich więzi przyjaźni pomiędzy członkami

Na utrzymanie naszej kwatery (na którą serdecznie zapraszamy zainteresowanych) oraz inne wydatki bieżące potrzebujemy wsparcia.

Wszystkich Patronów Korporacja Akademicka Magna Polonia będzie wpisywać na swojej stronie tutaj: https://www.magnapolonia.pl/patronite/

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)