Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

37

patronów

1355 zł

miesięcznie

50126 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
110
miesięczne wsparcie
165
liczba patronów

  Strona projektu Magna Polonia - Chcemy tworzyć inicjatywy dla Was i dla Polski, dlatego potrzebujemy wsparcia świadomych rodaków. Dziękujemy!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 90%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 145 zł
Dalszy rozwój inicjatyw
Dzięki takiej kwocie, będziemy mogli pozwolić sobie na dalszy rozwój inicjatyw które obecnie prowadzimy. Na przykład komentarze na kanale Yotube będą pojawiały się częściej! Dziękujemy!
0%
27 %
100%
osiągnięto 27%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 3645 zł
Kolejne inicjatywy na horyzoncie!
Koszty druku przy niewielkich nakładach są spore, stąd też cena magazynu 12,50 zł. Cena ta umożliwia nam pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów, ale niestety nie jest wystarczająca na finansowanie dalszych inicjatyw. Po przekroczeniu tego progu prace nad projektem na pewno nabiorą dynamizmu. Damy radę?
0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 8645 zł
Marzenie:)
Szczerze mówiąc nawet nie marzymy o tym celu, ale kto wie?:). Jeżeli udałoby się przekroczyć ten próg, oznaczałoby to, że w Polsce jest wielu ludzi dobrej woli. Kwota ta, pozwoliłaby nam osiągnąć pierwszy stopień niezależności finansowej. Wtedy zapytamy Was -nasi, drodzy Mecenasi jakie inicjatywy są najbardziej potrzebne i po prostu zrealizujemy co najmniej jedną z nich.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 500 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Serwery i utrzymanie w sieci
Świetnie, że się udało! Ta kwota pozwoli nam odciążyć się z minimalnych kosztów utrzymania serwera nowo powstającego portalu i całej obsługi sieciowej. Na pewno będziemy rozszerzali naszą działalność o kolejne przyczółki takie jak sieci społecznościowe. Pieniądze ze sprzedaży, których nie będziemy musieli wydawać na utrzymanie powyższych rzeczy, zainwestujemy w dalszy rozwój gazety lub tworów pokrewnych.

O Autorze

PATRONITE

Przebudowaliśmy nieco nasz Patronite, który do tej pory nie działał jak powinien. Po wsparciu nas za nagrodę rzeczową bardzo prosimy o wysłanie nam adresu na mail: kontakt@magnapolonia.org

 

Magna Polonia?

Magna Polonia, jako dzieło medialne powstało i utrzymuje się głównie z datków stałych czytelników. Gdyby nie państwo zapewne Magna Polonia nie mogłaby istnieć, lub istniałaby w mocno okrojonej formie.  Nasze inicjatywy wciąż są rozwijane, dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia. Patronite jest o tyle ciekawą formą, gdzie każdy może zobaczyć jaką kwotę dostajemy od Państwa każdego miesiąca. Warto abyśmy pokazali, że inicjatywy patriotyczne mogą liczyć na wsparcie rodaków.

 

Dlaczego Patronite?

 

 

Jeżeli doceniacie Państwo naszą dotychczasową pracę i zechcecie wspeirać nas dalej, możecie być przekonani, że dołożymy wszelkich starań aby projekt się rozrastał. Zapewniając sobie stały dopływ dodatkowych środków, będziemy w stanie odciążyć finansowo gazetę, dzięki czemu poświęcimy zarobione pieniądze na stworzenie czegoś nowego. 

Jak sami wiecie duże firmy, gazety, telewizje, wydarzenia kulturalne są kontrolowane w przeważającej mierze przez ludzi nieprzychylnych Polsce. Możemy to zmienić, jednak potrzeba wielu ludzi dobrej woli. A mówiąc całkiem wprost, potrzeba pieniędzy, ponieważ bez nich niewiele da się zrobić.

Nie możemy czekać, aż pojawi się tajemniczy miliarder który odbuduje w Polsce media, kulturę i inne dziedziny życia społecznego. Jeżeli leży nam na sercu Polska i jej odrodzenie, to sami musimy wziąć sprawy we własne ręce. Pamiętajcie, nie ważne, czy wpłacacie 5 zł, czy 200, liczy się to, aby jak najwięcej osób zangażowało się w projekt.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą działaczy społecznych i politycznych, mieliśmy swój udział w powstaniu Marszu Niepodległości, byliśmy inicjatorami startu Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich, dzięki czemu mogliście usłyszeć w telewizji tak niewygodne dla obecnych elit poglądy. 

 

 

Do tej pory Sfinansowaliście projekty, w których również mamy swój udział, a które już zostały zrealizowane:

-Gazeta "Magna Polonia"

- Film "Kandydat"

- Wyjazd redaktora Kempy do Syrii (10 kwiecień 2017)

-Kanał Youtube

-Portal internetowy www.magnapolonia.org

-Blogi Magna Polonia

- Śląskie Centrum Kultury.

- Okręg Śląski Armii Krajowej

Finansując ten projekt, także możecie być pewni, że Was nie zawiedziemy!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękujemy za zaufanie! Każda kwota wsparcia jest ważna!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4
Hej! Świetnie, że zdecydowałeś się na takie wsparcie. My odwdzięczymy się publikując listę osób (z imienia i nazwiska lub po ksywach) na naszym Facebooku. Jako Patron będziesz otrzymywał informacje o postępach w pracach w pierwszej kolejności.
Zostań patronem
12 zł / miesiąc
patroni: 5
Wspierając nas taką kwotą otrzymacie na swój adres e-mail
E-Wydanie magna Polonia za każdym razem kiedy pojawi się nowy numer.
Zostań patronem
24 zł / miesiąc
patroni: 4
Wpierając nas taką kwotą otrzymasz papierowe wydanie Magna Polonia za każdym razem kiedy pojawi się nowy numer.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 5
To już naprawdę dobre wsparcie i duża doza zaufania do nas! Jesteśmy wdzięczni. Nagramy film, w którym osobiście CI podziękujemy! Nie wykluczamy, że do podziękowań przyłączy się któryś z naszych publicystów:) Rzecz jasna, wszystko nagrody z poprzednich wsparć również są uwzględniane :)
Zostań patronem
45 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 10
Dziękujemy za wsparcie nas, jest to dla nas niezwykle ważne, jako nagrodę chcemy wręczyć Ci zapalniczkę z Logo NSZ - ZWIĄZEK JASZCZURCZY. Nagrodę można obejrzeć w galerii naszego projektu.
Zostań patronem
49 zł / miesiąc
patroni: 1
Bardzo dziękujemy za wspieranie nas. Od teraz będziesz mógł pić herbatę z kubka z logo Magna Polonia:)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękujemy za Twoją hojność! W zamian za wsparcie odwdzięczymy się specjalnym dyplomem patrona- dla Ciebie. Dodatkowo wpiszemy Cię na listę sponsorów na stronie internetowej Magna Polonia. Rzecz jasna, wszystko nagrody ze wsparcia za 25, 10 i 5 złotych również są uwzględniane :)
Zostań patronem
55 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 10
Dziękujemy! W zamian za wsparcie nagrodzimy cię paskiem z klamrą z symbolem NSZ - Związek Jaszczurczy. Nagrodę można obejrzeć w galerii naszego profilu.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 100
Wow! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Twojej hojności! W zamian za to możemy Cię zapewnić, że otrzymasz swój egzemplarz Magna Polonia jako pierwszy, będziesz go miał, zanim inni o nim pomyślą :) Do tego dorzucimy smycz Magna Polonia i wszystkie nagrody z poprzednich progów :)
Zostań patronem
105 zł / miesiąc
patroni: 4
Limit: 8
Bardzo dziękujemy, chcemy odwdzięczyć się czymś wyjątkowym! Dlatego dla wpierających nas taką kwotą przygotowaliśmy, przypinki Polska Walcząca wykonane ze srebra. Nagrodę można obejrzeć na stronie projektu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy