Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

1445 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1041
miesięczne wsparcie
1023
liczba patronów

  VbLOG miejskiOGRODNIK - to Cezar i Daro, to florystyka i ogrody, to miejsce gdzie dzielimy się swoją pasją oraz jej owocami, gdzie wraz z zaprzyjaźnionymi profesjonalistami pokazujemy co, gdzie, jak. To także miejsce gdzie dzielimy się inspiracjami. Ostrzegamy - jest subiektywnie. ;-)

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2800 zł miesięcznie
brakuje 2795 zł
Na dobry początek
Uzyskane z tego celu pieniądze nie zostaną wydane na podatki, ZUSy czy przeżycie, te sprawy opłacamy z innych źródeł. Przekazane fundusze będziemy sukcesywnie przeznaczać natomiast na podnoszenie jakości naszych materiałów.
Potrzebny jest gimbal, dron, bezprzewodowe mikrofony, softboxy... lista jest długa. Niemniej każdy z tych dodatków gwarantuje coraz wyższą jakość vlogów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3995 zł
3 serie po 4 odcinki w miesiącu
Naszym pierwszym marzeniem jest aby w ramach VbLOG miejskiOGRODNIK ukazywały się 3 serie: "Sposób na...", "Sekunda dla Kwiatów" oraz "Kocham tę roślinę" po 4 odcinki każda.

Jesteśmy w stanie realizować takie zadanie, ale potrzebujemy wsparcia. Każdy odcinek poza samym pomysłem to zakup materiałów niezbędnych do jego wykonania - które często później trafiają do widzów. Czasami także podróże, do utalentowanych florystek/florystów - z którymi powstają kolejne serie "Sekundy dla Kwiatów". To także godziny poświęcone na składanie i obróbkę materiału.

Jeżeli osiągniemy ten cel, będzie nam dużo łatwiej tworzyć kolejne odcinki. Na ten moment tworzymy dwie serie, które staramy się by powoli wchodziły w regularne wyświetlenia. Osiągnięcie tego celu, będzie dla nas zielonym światłem do pełnej regularności.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9995 zł
Najważniejsze Targi/Wystawy Ogrodnicze i Florystyczne w Europie
Ogrodami i Florystyką podobnie jak modą rządzą pewne trendy, nie są one tak dynamiczne jak w ubraniach, niemniej warto je śledzić.
Naszym drugim marzeniem, jest swobodne zwiedzenie najważniejszych Targów i Wystaw Ogrodniczych i Florystycznych w Europie
Jest to z korzyścią tak dla nas, jak i dla Was - naszych widzów. Jeżeli uda nam się osiągnąć ten cel, to z każdej takiej wyprawy chcielibyśmy dać Wam: mini-film z Targów/Wystawy, wywiady z twórcami najciekawszych prac, inspiracje na dany rok, hot¬ - czyli subiektywny ranking, oraz backstage. Lista pomysłów jest jak widzicie pełna - więc "trzymamy kciuki".
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 16000 zł miesięcznie
brakuje 15995 zł
Ogród pokazowy na Targach ogrodniczych w Polsce
Chcielibyśmy pokazać, że w Polsce też się da, że nie tylko żywopłot i trawnik.
Zbudowanie ogrodu pokazowego, wraz z nagraniem materiału o tym - to jedno z naszych marzeń. Taki ogród mógłby pokazać wam skalę z jaką muszą się zmierzyć firmy ogrodnicze, skalę trudności ale też kosztów. Często zadajecie nam pytanie: "ile kosztuje ogród?

Chcielibyśmy stworzyć cykl vlogów, z informacją co, ile i dlaczego tyle kosztuje - a powszechnie dostępny ogród (targi/wystawa/kiermasz) oraz co najważniejsze materiał jak powstawał - jest idealnym do takich celów pomysłem. Mamy nadzieję, że ciągu najbliższych imprez "Zieleń to życie" lub "Gardenia 2018" uda nam się wspólnie z Wami osiągnąć ten cel.

Patroni dodatkowo będą mogli śledzić zaplecze powstawania tego przedsięwzięcia na naszej "tajnej" grupie facebookowej, gdzie będziemy na bieżąco publikować, co się dzieje. Jeśli technicznie będzie to możliwe, będziemy również livestreamować!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 26000 zł miesięcznie
brakuje 25995 zł
Melbourne Flower Show i ogrody Australii
To jedno z naszych największych marzeń, zobaczyć i pokazać Wam światowej klasy Wystawę Ogrodniczą i Florystyczną, którą od lat podziwiamy z ekranów komputera.

Jeżeli to się nam uda (najbliższa wystawa już w marcu 2018) Patroni, w ramach głosowania, zdecydują, które z Australijskich ogrodów pokazowych zobaczyć i zrecenzować. Co powinniśmy dla Was zdobyć? Postaramy się zrobić to w naszym stylu: z poznaniem od podszewki kraju, kultury, historii ogrodnictwa, a nie tylko zwiedzaniem i suchą relacją. Choć nie ukrywamy, że na myśl o ujęciach z drona z tej Wystawy mamy przyspieszone bicie serc.

Patroni będą mogli dodatkowo śledzić tę wyprawę od kuchni na naszej tajnej grupie Facebookowej! Będą zdjęcia, livestreamy, możliwość bieżącej dyskusji nad wszystkim co będziemy oglądać!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 50000 zł miesięcznie
brakuje 49995 zł
W 80 ogrodów dookoła Świata
Wydaje się na ten moment nierealne, ale jednak - to nasze najbardziej wymyślne marzenie. Roczna podróż dookoła Świata, z możliwości zwiedzenia i pokazania wam via VbLOG miejskiOGRODNIK na YouTube 80 najpiękniejszych ogrodów na Świecie!

Jeżeli jakimś cudem, okażemy się równie skuteczni w zbieraniu kasy co Krzysiek Gonciarz ;-) to obiecujemy niesamowite estetyczne doznania ogrodowe, florystyczne i nie tylko.
Ponadto Patroni, Mecenasi i Przyjaciele kanału, w ramach głosowania, zdecydują, które z ogrodów odwiedzimy!
To będzie wyprawa, to będzie przeżycie, to będzie najlepszy ogrodniczy kanał już nie tylko na polskim YouTube - to będzie najlepszy ogrodniczy kanał na YouTube EVER!

Oczywiście wszystko to będziecie mogli dodatkowo śledzić od kuchni na naszej grupie Facebookowej! Będą zdjęcia, livestreamy, możliwość bieżącej dyskusji! To będzie ogrodniczy rok z nami dla Was!

O Autorze

VbLOG miejskiOGRODNIK powstał w 2009 roku z myślą o wszystkich, którzy kochają naturę. W miedzyczasie ewoluował bardzo - od portlau ogrodniczego do... vloga! I to Vlog właśnie jest naszym najnowszym pomysłem na krzewienie kultury ogrodniczej i florystycznej w Polsce. Jeżeli uważacie tak jak my, zapraszamy do naszego świata. 

 

Florystyka, ogrodnictwo, design

ym się właśnie z Wami dzielimy! Od kilku lat prowadzimy kanał YouTube, na którym możecie nauczyć się co, gdzie i jak w "zielonym świecie"? Tworzymy kompozycje i aranżacje do ogrodów, kompozycje i arnażacje domowe.

 

 

Ale także współpracujemy z florystkami/florystami - którzy specjalnie dla Was pokazują jak piękny jest świat tworzony z kwiatów. 

 

 

Nasze vlogi to forma edukacji, nauka - ale nie szkolna, nadęta, trudna - nauka przyjemna i łatwo przyswajalna. Chcemy rozwijać nasz kanał - gdyż na ten moment jest jedynym tego typu kanałem w polskim YouTube. Wierzymy, że korzysta z niego już wiele osób, ale dzięki rozwojowi i możliwości dotarcia do kolejnych ogrodników/florystów - będzie on coraz bardziej atrakcyjny. Liczymy na to, że poprzez rozwój, stanie się bardziej atrakcyjnyt dla amatarów - którzy właśnie tutaj znajdowac będą inspiracje do działań. 

 

Cezar&Daro

Nasza wiedza łaczy się z pasją, a to wszytsko przyprawiamy dużym zaangażowaniem. Nasz kanał prowadzimy przede wszystkim dla wszystkich z Was, którzy szukacie inspiracji florystycznych i ogrodniczych. Pokazujemy obowiązujące trendy, ale też uczymy. W naszych vlogach, skupiamy się przede wszystkim na tym, aby pomysły, jak i używane materiały - były powszechnie dostępne. Co jakiś czas staramy się zorganizowac konkurs z nagrodami czy odcinek specjalny z naszymi widzami!

 

 

MARZENIA

Naszym marzeniem jest tworzyć filmy o ogrodach i florystyce na całym Świecie. Pokazywać Wam jak robią to inni w naszym kraju, na naszym kontynencie ale też zza mitycznymi górami i oceanami. Naszym marzeniem jest zobaczyć najważniejsze wystawy ogrodnicze i pokazy florystyczne z Polski i ze Świata, i pokazać Wam obowiązujące trendy i możliwości. Świat ogrodów i florystyki jest bogaty jak cała Natura, a wszytskie jego aspekty warte są poznania. I tym chcielibyśmy się z Wami dzielić. 

 

 

 

Jeśli uważacie, że to co robimy przyda się także Wam, zostańcie naszym Patronem; nawet najmniejszy gest z Waszej strony przybliży nas do realizacji marzeń! 

 

* W planszach i listach sponsorskich wymieniane będą jedynie imiona, nazwiska, nicki (ksywki) Patronów. Firmy, zainteresowane współpracą i wzajemną promocją, serdecznie prosimy o kontakt mailowy

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
miejskiOGRODNIK SZCZECIN

Tak się zaczyna. Właśnie dobry Człowieku stałeś się częścią projektu: miejskiOGRODNIK i pomagasz Nam tworzyć kolejne vlogi.

To oznacza, że jeśli sobie tego życzysz Twoje zaszczytne imię, nazwisko lub nick trafią do Panteonu Patronów, który będziemy prowadzić na naszym blogu: http://www.miejskiogrodnik.pl
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
miejskiOGRODNIK BERLIN

Tak, właśnie dołączyliście do naszego elitarnego grona Patronów, czyli najprościej rzecz ujmując zapraszamy Was do zamkniętej grupy facebookowej: miejskiOGRODNIK, gdzie czeka na Was:

jeszcze więcej inspiracji, możliwość publicznych konsultacji, backstage oraz raz w tygodniu specjalny live - tworzony tylko dla Patronów.

"Dycha" to już naprawdę dużo, więc musisz czuć się wyróżniony. Oczywiście przysługuje Ci również to co miejskiemuOGRODNIKOWI SZCZECIN.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
miejskiOGRODNIK LIZBONA

Nie ma się co oszukiwać, właśnie wkraczacie w strefę prywatnego kontaktu z Nami. Jeżeli zdecydowaliście się wesprzeć nas kwotą 30+ oznacza to, że możecie liczyć na:

1) możliwość wpływania na tematykę odcinka, raz w miesiącu wybierzemy i zrealizujemy odcinek specjalny dla naszego Patrona, wylosowany ze zgłoszonych przez Patronów 30+ tematów;

2) dostajecie priorytet w konsultacjach designu i estetyki ogrodu;

3) spośród Patronów 30+ raz w miesiącu losowany będzie JEDEN darczyńca, który dostanie od nas specjalnie przygotowany OGRODNICZY UPOMINEK (zestaw nasion, nawozów lub narzędzi ogrodniczych).

*oczywiście ten próg zawiera wszystkie nagrody ze SZCZECINA i BERLINA
Zostań patronem
60 zł / miesiąc
patroni: 0
miejskiOGRODNIK LOS ANGELES

Patroni, jeżeli zdecydowaliście się dzielić z nami regularnie 60+ - to szacun, dzięki temu właśnie wkraczacie w próg prywatnego telefonu do Nas, oznacza to, że właśnie staliśmy się znajomymi. Tym samym poza telefonem, możecie liczyć na:

1) jesteście współ-sponsorem odcinka, i jeżeli wyrażacie taką chęć Wasze imię, nazwisko lub nick pojawiają się zarówno w odcinku jak i na jego planszach końcowych;

2) możecie nam podesłać do prywatnych konsultacji swoje pomysły, projekty, koncepcje. Pomożemy Wam też w tworzeniu nowych, czyli rzucimy nasze pomysły, koncepcje;

3) jeżeli akurat nagrywamy w Waszej okolicy, lub jesteśmy tam prywatnie - zapraszamy Was na obiad/piwo, możecie uczestniczyć w nagraniu odcinka, możemy odwiedzić Wasz ogród, ocenić go, i podpowiedzieć co i jak poprawić (jeśli trzeba będzie)

*niezmiennie ten próg, zawiera nagrody ze SZCZECINA, BERLINA i LIZBONY
Zostań patronem
120 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 120
miejskiOGRODNIK HONG KONG

Drodzy Patroni, nie, nie... chwila Drodzy Mecenasi! Bo właśnie wkroczyliście w próg, który tworzymy wierząc, że i Wy w Nas wierzycie.

W tym progu, chcemy byś czuł się dumny, że jesteś z Nami, oferujemy Ci zatem:
1) odcinek specjalny z zakresu ogrodnictwa lub florystyki, na wybrany przez Ciebie temat;

2) specjalnie zaprojektowane ekologiczne torby miejskiOGRODNIK z którymi będziesz mógł śmigać na zakupy;

*oczywiście ten próg zawiera wszystkie nagrody ze SZCZECINA, BERLINA, LIZBONY I LOS ANGELES

Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 25
miejskiOGRODNIK AUCKLAND

Kochani Przyjaciele VbLOGa miejskiOGRODNIK! prezentujemy próg specjalnie dla Was, w którym macie szansę nie tylko wspomóc nasze działania, ale także uzyskać coś dla siebie!

W tym progu, chcemy byście poczuli się naszymi serdecznymi Przyjaciółmi, oferujemy Wam zatem:

1) odcinek specjalny dedykowany tylko WAM z zakresu ogrodnictwa lub florystyki, na wybrany przez Was temat, w którym jeśli tylko zechcecie, przedstawimy Was jako Przyjaciół VbLOGa miejskiOGRODNIK, jeżeli zechcecie Wasze imię, nazwisko lub nick znajdą się zarówno w tytule odcinka, na planszy początkowej oraz w napisach końcowych ;

2) Przyjaciołom, chcącym wspierać nas taką kwotą, oferujemy również w prezencie zestaw nasion, nawozów oraz narzędzi (sekator oraz nożyce do żywopłotu)


*oczywiście ten próg zawiera wszystkie nagrody ze SZCZECINA, BERLINA, LIZBONY, LOS ANGELES i HONG KONGU
Zostań patronem
2500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
miejskiOGRODNIK ŚWIAT

No dobra, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. wiemy, że nikt bezinteresownie nie wpłaca takich pieniędzy! Jeżeli uznasz, że nasze treści mogę też pomóc jakoś Tobie, jesteśmy otwarci na rozmowy i konsultacje.
I na pewno wymyślimy, jak się Tobie zrewanżować i Cię uszczęśliwić. Znajdźmy się...
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy