Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

170 zł

miesięcznie

1740 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
476
miesięczne wsparcie
596
liczba patronów

  Fundacja Misericordia jest organizacją non profit działającą na terenie całego kraju i sanowi część projekty pod nazwą Pallotyńska Grupa Medialna. Prowadzimy stacje telewizyjną, produkujemy audycje radiowe i telewizyjne a ostatnio rozpoczęliśmy przygotowania do produkcji filmu fabularnego o E.Sannie

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4830 zł
Pozwól nam działać!
5000 zł to minimalna kwota dzięki której będziemy mogli działać. Pieniądze przeznaczymy na zatrudnienie dwóch osób w naszej redakcji: kamerzystę i montażystę. Dzięki ich pracy będziemy mogli regularnie przygotowywać filmy na YouTube i podcasty na stronę Pallotti.FM. Jest to dla nas ogromnie ważne. Czy wesprzesz nas?
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14830 zł
Rozkręcamy petardę
Przy 15 000 PLN miesięcznie będzie wstanie odpalić prawdziwą petardę. Nasz nowy pomysł to cykl krótkich i przystępnych audycji poświęconym temu, w co wierzą chrześcijanie. Chcemy do tego projektu zaprosić Cezarego Pazurę w charakterze prowadzącego oraz wielu znanych chrześcijan: Josh McDawel, ks. Krzysztof Krakla SAC, ks. Michał Olszewski SCJ, s. Judyta Pudełko, o. Adam Szustak OP, ks. Krzysztof Porosło i wielu innych.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 40000 zł miesięcznie
brakuje 39830 zł
Scenariusz do filmu o Elżbiecie Sannie
Elżbieta Sanna była jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Kościele. Śmiało można ją przyrównać do takich świętych kobiet jak Katarzyna Sieneńska, Hildegarda z Bingen czy Matka Teresa z Kalkuty. Do tej niepełnosprawnej analfabetki przychodzili po poradę świeccy, księżą, biskupi, a nawet kardynałowie. Jej pełne mądrości wskazania zawsze były trafne. Bł. Elżbieta Sanna odegrała w Kościele niezwykłą rolę, ale jej historia jest jeszcze ciągle mało znana, dlatego wspólnie z Michałem Kondratem (reż. filmu „Dwie Korony”) chcemy podjąć się tej wielkiej przygody: produkcji filmu o bł. Elżbiecie Sannie.

Możemy rozpocząć pracę nad tym projektem, jeśli miesięczne wsparcie wyniesie 40 tys. zł. Za te pieniądze w przeciągu 2-3 lat powstanie ciekawa i zabawna komedia, a nazwiska naszych darczyńców pojawią się w napisach końcowych. Ty także możesz być jej współproducentem.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

O Autorze

Fundacja Misericordia Ożarów Mazowiecki

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 183

Regon: 146568954, NIP: 1182090681 

 • Propagujemy i wykorzystujemy nowoczesne środki techniczne w działalności ewangelizacyjnej;
 • Pragniemy szerzyć kult Miłosierdzia Bożego poprzez różne formy działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowo-wychowawczej zgodnej z nauczaniem Magisterium Kościoła rzymskokatolickiego; 
 • Zależy nam na inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz ochrony życia rodzinnego i profilaktyki społecznej;
 • Rozwijamy współpracę z samorządem lokalnym i instytucjami prowadzącymi działalność społeczno- charytatywną;
 • Inicjujemy działania w zakresie promocji turystycznej i regionalnej; 
 • Promujemy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy za Twoją dobroć! Każda złotówka ma znaczenie. Dzięki Twojej comiesięcznej wpłacie, będziemy mogli rozwijać swoją działalność. Każdego z naszych patronów i dobroczyńców otaczamy każdego dnia swoją modlitwą. Modlimy się za Ciebie każdego dnia na antenie radia Pallotti.FM i Telewizji Misericordia.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 2
Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie! Otrzymujesz honorowy tytuł Dobroczyńcy! Dzięki Twojej comiesięcznej wpłacie, będziemy mogli rozwijać swoją działalność. Każdego z naszych patronów i dobroczyńców otaczamy każdego dnia swoją modlitwą. Modlimy się za Ciebie każdego dnia na antenie radia Pallotti.FM i Telewizji Misericordia.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Super, że chcesz zostać naszym patronem! Już teraz dziękuję Ci za Twoje wielkie serce. O tych, którzy mają otwarte serce nie zapominamy w naszych codziennych modlitwach. Ponadto raz w miesiącu zostanie odprawiona Msza św. w Twojej intencji.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie wiesz jak bardzo się cieszymy, że jesteś zainteresowany współpracą z nami. O tych, którzy mają otwarte serce nie zapominamy w naszych codziennych modlitwach. Ponadto raz w miesiącu zostanie odprawiona Msza św. w Twojej intencji. Jeśli zostawisz mam Twój adres to na święta wyślemy Ci mały prezent pod choinkę. Otrzymasz również honorowy tytuł Wielkiego Dobroczyńcy!
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Jest to ogromnie ważne dla nas, że chcesz nas wesprzeć. Po za gwarantowaną modlitwą za wszystkich naszych partonów i odprawioną raz w miesiącu Mszą św. dodatkowo otrzymasz jedną z wydawanych przez nas książek. Oczywiście otrzymasz również honorowy tytuł Naszego Przyjaciela. Dziękujemy za Twoją życzliwość!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
Super! Ogromnie się cieszymy, że chcesz nas wesprzeć! Masz udział we wszystkich dobrach duchowych naszej Fundacji (o których pisaliśmy wyżej) oraz informacje o Tobie zostaną umieszczone na naszej stronie w dziale "Patroni". Otrzymujesz honorowy tytuł naszego Wielkiego Przyjaciele!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Nasze szczęście nie ma granic! Skarzemy z radości, że zechciałeś nas wesprzeć! Kto bogatemu zabroni? Jeśli zadeklarujesz tę kwotę nie tylko otrzymasz wszystko to co powyżej, ale nadto zaprosimy Cię do udziału w jednej z naszych produkcji! No i oczywiście prestiżowy tytuł Wielkiego Dobroczyńcy i Super Przyjaciela należy do Ciebie!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy