Avatar użytkownika

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

6
patronów
570 
miesięcznie
13 660 
łącznie
6
patronów
570 zł 13 660 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!
20 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!
30 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!
50 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!
100 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!
200 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!
300 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!
500 zł miesięcznie
Jeżeli to czytasz, to już jesteśmy Ci wdzięczni za twoje zainteresowanie. Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo , to bez względu na kwotę jaką możesz nam przekazać będziemy codziennie polecać Cię w naszej modlitwie i raz w miesiącu odprawimy Eucharystię w Twojej intencji. Za wszelkie dobro, wielkie "Bóg zapłać"!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Skoro tu Jesteś to najprawdopodobniej już mnie poznałeś. Mimo wszystko kultura wymaga, bym się przedstawił.
Nazywam się ks. Artur Dylewski SDB i jestem dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie, prowadzonego przez Salezjanów od 2007r.

KILKA SŁÓW O OŚRODKU:
 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania ukierunkowane są na pomoc młodzieży męskiej niedostosowanej społecznie, pozbawionej najczęściej fundamentów miłości rodzicielskiej.
 
W Ośrodku tworzymy atmosferę wychowawczą, w której młodzi ludzie odkrywają w sobie wartości i siły, które umożliwiają im godne życie, oparte na zrozumieniu, miłości do siebie i drugiego człowieka.
 
Nasz dom zlokalizowany jest we wsi Rzepczyno, w miejscu ustronnym, które pozwala na stworzenie klimatu sprzyjającego refleksji oraz znalezieniu i zrozumieniu sensu życia.
 
 
Nasze działania wychowawcze są realizowane w oparciu o system wychowawczy ks. Bosko, oparty na miłości, którą ofiarowuje się bezinteresownie młodzieży, by towarzyszyć jej w rozwoju, odwołując się nie do przymusu, lecz do inteligencji, serc i dobra tkwiącego w każdym człowieku.
 
Postawą salezjańskiego systemu wychowawczego jest przekonanie, że najważniejszym celem jest kształtowanie osobowości etyczno- religijnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, co Ks. Bosco wyrażał powiedzeniem: "uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin".
 
 

KILKA SŁÓW O WYCHOWANKACH:

Ośrodek przeznaczony jest dla 84 wychowanków w wieku od 12 do 18 r.ż., pochodzących zwykle z rodzin niepełnych, ubogich, przemocowych, objętych wsparciem różnego rodzaju instytucji pomocowych, nieporadnych życiowo i społecznie.

Ich środowisko rodzinne cechuje zwykle patologia społeczna: alkoholizm, przestępczość, narkomania, ubóstwo materialne i kulturowe, przemoc czy niewydolność wychowawcza.

Ważnym elementem kończącym oddziaływania resocjalizacyjne i wychowawcze w ośrodku jest proces usamodzielnienia się. Młodzi ludzie po ukończeniu 18 lat wracają do swoich środowisk, najczęściej destrukcyjnych, co sprawia, że efekty oddziaływań resocjalizacyjnych mogą zostać zniweczone.

Tylko nieliczni powracając do środowisk rodzinnych dobrze funkcjonują. Losy dużej części byłych wychowanków wiodą poprzez uzależnienia, konflikty z prawem, do zakładów poprawczych a później więzień, pomimo realizowania różnego rodzaju pomocy instytucjonalnej.

Dlatego ogromną szansą jest prawidłowo realizowane usamodzielnianie, traktowane jako proces przygotowania wychowanka do uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

Z naszych doświadczeń wynika, że niezwykle pomocna w procesie usamodzielniania i późniejszego prawidłowego funkcjonowania w środowisku jest możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kursach oraz możliwość rozwijania pasji, które udaje nam się realizować w miarę możliwości na terenie naszego ośrodka.

Poza odkryciem własnego potencjału zawodowego, daje im to możliwość wejścia w tzw. ,,dorosłe życie” z nieco lepszym przygotowaniem do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i łatwiejszego podjęcia pracy w konkretnym zawodzie. 

DLACZEGO PATRONITE?

Fundusze, jakie otrzymuje Ośrodek, nie pokrywają niestety wszystkich naszych działań i projektów, stąd prośba do Was o wsparcie.

Zastanówcie się, czy mieliście "łatwy start" w życiu? Jeżeli tak, to może warto odwdzięczyć się Bogu za tę łaskę pomagając innym!

Konkretne cele i projekty znajdziecie w zakładce CELE - zajrzyjcie tam i jeśli uznacie, że warto - zostańcie naszymi patronami!


ZA WSZELKIE OKAZANE DOBRO DZIĘKUJEMY I OBIECUJEMY MODLITWĘ NA CODZIENNYCH ADORACJACH!

 

Cele Autora

Mamy marzenie - studio nagrań
  • 35 000 zł
  • 21 340 zł brakuje
39%
Muzyka jest doskonałym narzędziem pracy z młodzieżą, a wymierne jej skutki można zauważyć niemalże natychmiast.
Nasi wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą we wszelkich formach aktywności artystycznej, które pozwalają im obniżać napięcie emocjonalne. Często poprzez muzykę informują nas o czymś, o czym wprost nie chcą rozmawiać, o swoim samopoczuciu, emocjach i innych istotnych dla nich przeżyciach. Wzrasta ich samoocena, samodzielność, otwartość i rozwija się w nich inwencja twórcza. Ponadto czerpią radość z współaktywności, a poprzez tworzenie płaszczyzny relacji między wychowankami nabywane są pozytywne doświadczenia w interakcjach, co skutkować może w przyszłości większą gotowością do kontaktów z innymi.

Pieniądze zebrane na ten cel, zostaną przeznaczone na dostosowanie pomieszczenia tak, by mogło służyć jako studio nagrań oraz wyposażenia go w niezbędny do nagrywania sprzęt taki jak:
- komputer, program do nagrywania, wtyczki które w przyszłości pomogą w realizacji, dodawaniu różnych brzmień i instrumentów, mikrofon pojemnościowy, mikrofony służące do nagrywania instrumentów, interface który pozwoli nam połączyć równocześnie kilka mikrofonów, wygłuszenie pokoju w postaci paneli.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Beata szumała
Beata szumała
20 zł
Anonimowy patron
50 zł
Anonimowy patron
50 zł
Anonimowy patron
300 zł
Katarzyna Czaban
Katarzyna Czaban
50 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.