Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

W Patronite od 19.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1672

Liczba Patronów: 1929

Zostań Patronem
Kup na prezent
4 patronów
170 miesięcznie
8 960 łącznie

Mamy marzenie - studio nagrań

35 000 zł

25%

osiągnięto

26 040 zł

brakuje

Muzyka jest doskonałym narzędziem pracy z młodzieżą, a wymierne jej skutki można zauważyć niemalże natychmiast.
Nasi wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą we wszelkich formach aktywności artystycznej, które pozwalają im obniżać napięcie emocjonalne. Często poprzez muzykę informują nas o czymś, o czym wprost nie chcą rozmawiać, o swoim samopoczuciu, emocjach i innych istotnych dla nich przeżyciach. Wzrasta ich samoocena, samodzielność, otwartość i rozwija się w nich inwencja twórcza. Ponadto czerpią radość z współaktywności, a poprzez tworzenie płaszczyzny relacji między wychowankami nabywane są pozytywne doświadczenia w interakcjach, co skutkować może w przyszłości większą gotowością do kontaktów z innymi.

Pieniądze zebrane na ten cel, zostaną przeznaczone na dostosowanie pomieszczenia tak, by mogło służyć jako studio nagrań oraz wyposażenia go w niezbędny do nagrywania sprzęt taki jak:
- komputer, program do nagrywania, wtyczki które w przyszłości pomogą w realizacji, dodawaniu różnych brzmień i instrumentów, mikrofon pojemnościowy, mikrofony służące do nagrywania instrumentów, interface który pozwoli nam połączyć równocześnie kilka mikrofonów, wygłuszenie pokoju w postaci paneli.

Dobry start

5 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Chcąc ułatwić naszym wychowankom start w dorosłe życie, chcielibyśmy umożliwić im zdobycie kwalifikacji zawodowych, które pomogą im w podjęciu zatrudnienia.
W ostatnim czasie pożądane na rynku pracy są m.in. uprawnienia operatora wózka widłowego. Wszyscy nasi wychowankowie mają ręce pełne zapału do pracy, dlatego liczymy, że z Waszą pomocą pokonamy przeciwności i spełnimy ich marzenia o lepszej przyszłości.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Katarzyna Czaban
Katarzyna Czaban
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Maciej Szarek
Maciej Szarek
Próg: 20 zł
Hanna Kruszewska
Hanna Kruszewska
Próg: 100 zł