MÓZG ON SCREEN

W Patronite od 29.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
1 130 łącznie
Mózg to działające od marca 1994 roku centrum sztuki, założone przez grupę artystów i entuzjastów. Mózg to sala koncertowa, galeria sztuki, studio nagraniowe, miejsce rezydencji, pracownie artystów oraz klub-miejsce spotkań ludzi kulturalnych. Główną siedzibą Mózgu jest Bydgoszcz.

O Autorze

(english below)
Zbiórka poświęcona jest wspieraniu produkcji wideo dokumentującej koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne odbywające się w klubie MÓZG w Bydgoszczy bądź realizowane w innych miejscach, a realizowane przez Fundację Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych – Mózg Foundation.
Produkowane materiały dostępne są na stronie projektu "MÓZG ON SCREEN".
Prezenty patroni odbierają w naszym sklepie.

Dzałalność videodokumentacyjna prowadzona jest w Mózgu od samego początku klubu w roku 1994. Początkowo były to zapisy na kamerze vhs, z których znacząca część zobaczyć można w 3 godzinnyn dokumentcie “MÓZG 10 LAT”

Z czasem, wraz ze wzrostem dostępności profesjonalnych narzędzi do rejestracji video, produkcje mózgowe poprawiały swoją jakość techniczną, a także merytoryczną. W 2005 roku Sławek Janicki i Zbychu Zieliński rozpoczęli współpracę z powstającym kanałem TVP Kultura (pierwszym programie telewizji publicznej w całości poświęconym kulturze). Zanim TVP Kultura zaprzestała zakupów produkcji zewnętrznycj powstało 6 odcinków programów “Kawałki Mózgu”, które prezentowały m.in. takich artystów jak: Zdzisław Piernik, Bogusław Schaeffer, Wojciech Zamiara, Tomasz Pawlicki, Tomasz Glazik, Helmut Nadolski, Gendos, Jerzy Mazzoll, Rafał Gorzycki, Grzegorz Pleszyński, Jojo Mayer, Clayton Thomas, Jon Rose, Fred Frith, Joey Baron.
Kolejną stacją prezentującą produkcje mózgowe była lokalna TVP, która wyemitowała 15 odcinków programu “Notes Kulturalny”. W końcu także w lokalnej tv skończyły się środki na zewnętrzne produkcje artystyczne.
Nie skończył się jednak zapał do rejestracji wydarzeń, które niezmiennie dzieją się w “Mózgu” prawie 3 dekad.
Archiwum pełne jest niezmontowanych materiałów, które czekają na swój czas. Część produkcji video udaje się realizować gospodarująć środki z realizowanych przez Fundację projektów, jest też najnowsza produkcja, współfinansowana ze środków publicznych, realizowana w konwencji telewizji na żywo, nazwana “Mózg on Screen-live”, ale wciąż brakuje mocy finansowych na przygotowanie do emisji dziesiątek materiałów archiwalnych oraz bierzących produkcji, które nie posiadają publicznego finansowania.
Zbiórka ta umożliwi dokumentowanie wydarzeń realizowanych w “Mózgu” historii dziejącej się na co dzień – historii muzyki improwizowanej, eksperymentalnej, video art, performance art, historii dziesiątek artystów, osobowości, a także idei. Historia życia ludzi, których drogi przecięły się na dłużej lub krócej wokół miejsca nazwanego “Mózg”.

Istotne linki:
mózg on screen project
klub mózg
mózg foundation
mózg 10 lat
Kawałki Mózgu 1
Kawałki Mózgu 2
Kawałki Mózgu 3
kawałki Mózgu 4
kawałki Mózgu 5
Kawałki Mózu 6

This collection of funds is devoted to supporting video productions documenting concerts and other artistic events taking place at MÓZG club in Bydgoszcz as well as organised by Mózg Foundation - Foundation of Contemporary Music and Interdisciplinary Forms in other places.
The materials produced are available on the MÓZG ON SCREEN project website.
The patrons receive their gifts in our shop.

Video documentation was a part of Mózg’s activity since 1994 when the club was founded. Initially, we used video cameras and most of the materials captured this way can be seen in a 3-hour-long documentary “MÓZG 10 LAT”.

With time and the increasing availability of professional video recording tools, the technical quality of Mózg productions was getting better. In 2005, Sławek Janicki and Zbychu Zieliński started cooperating with a new TV channel TVP Kultura (the first public TV channel entirely focusing on art). As part of this cooperation, six episodes of a program entitled “Kawałki Mózgu” were created, featuring artists such as: Zdzisław Piernik, Bogusław Schaeffer, Wojciech Zamiara, Tomasz Pawlicki, Tomasz Glazik, Helmut Nadolski, Gendos, Jerzy Mazzoll, Rafał Gorzycki, Grzegorz Pleszyński, Jojo Mayer, Clayton Thomas, Jon Rose, Fred Frith, Joey Baron and others. Another TV channel that presented Mózg production was local public TV channel which broadcast fifteen episodes of a program called “Notes Kulturalny”.

Even though both TV stations ran out of money to support external artistic productions, the crew at Mózg was still eager to document and record events happening at the club. It has already been almost three decades since then.

The Mózg Archive is full of unedited materials that are waiting for their moment. A part of the video productions is realised thanks to financial means obtained from other projects carried out by the Foundation. The latest production co-financed with public resources is a project called “Mózg on Screen-live” which takes the form of a live TV program. Unfortunately, we still lack enough financial resources to prepare hundreds of minutes of archive video materials for broadcast. 

The success of this collection will allow us to document events taking place at Mózg which are simply history happening every day - the history of improvised and experimental music, video art, performance art as well as stories of tens of artists, personalities and ideas. It’s the history of the life of people whose paths crossed for shorter and longer moments in a place called Mózg.

Important links:
mózg on screen project
klub mózg
mózg foundation
mózg 10 lat
Kawałki Mózgu 1
Kawałki Mózgu 2
Kawałki Mózgu 3
kawałki Mózgu 4
kawałki Mózgu 5
Kawałki Mózu 6
 

 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Basia Klóska
Basia Klóska
Próg: 20 zł
Aleksandra Klóska
Aleksandra Klóska
Próg: 5 zł
Anonimowy patron
Próg: 100 zł
Anonimowy patron
Próg: 100 zł