Muzeum Historii Ubioru

W Patronite od 25.09.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1447

Liczba Patronów: 1492

Zostań Patronem
Kup na prezent
7 patronów
217 miesięcznie
9 607 łącznie
Misją Muzeum jest prezentowanie zabytków sztuki użytkowej, jakimi są ubiory historyczne.
Nasze zbiory obejmują bogatą kolekcję odzieży i akcesoriów z XIX i XX wieku. Każdy ze strojów jest arcydziełem rzemiosła artystycznego i wyjątkową cząstką naszej kultury i historii.

O Autorze

Historia ubioru jest zjawiskiem bardzo złożonym i niezwykle ciekawym. Ubranie pełni nie tylko funkcję użytkową chroniąc człowieka przed czynnikami zewnętrznymi, ale jest przede wszystkim narzędziem służącym zaspokojeniu licznych potrzeb ludzkich jak pragnienie piękna zgodnie z panującym aktualnie kanonem, podkreśla atrakcyjność seksualną, a także informuje o przynależności do określonej grupy społecznej. Pojęcie moda jest często stosowane zamiennie z historią ubioru, choć oba określenia nie są synonimami. Moda jest zjawiskiem powiązanym z wieloma czynnikami, na jej kształtowanie się mają wpływ bieżące wydarzenia, w tym polityczne, naukowe, czy ekonomiczne. Historia bada dzieje ubioru nie tylko pod kątem estetycznym, ale przede wszystkim w szerszym ujęciu uwzględniającym, także elementy pozornie nie mające związku z modą.

 

Wiek XIX zasługuje na szczególną uwagę, jako że w trakcie tego stulecia moda zmieniała się zdecydowanie dynamiczniej, niż w poprzednich wiekach. Był to czas burzliwego rozwoju nauki i przemysłu. Wykorzystanie nowych możliwości technicznych w krawiectwie oraz wzorów zaczerpniętych z dawnych epok zaowocowało niezwykle ciekawym i dynamicznym obrazem mody w XIX wieku.

Muzeum Historii Ubioru powstało, by prezentować zabytki sztuki użytkowej, jakimi bez wątpienia są ubiory historyczne. W naszych zbiorach znajdują się wyjątkowe eksponaty pieczołowicie kolekcjonowane przez lata przez Dyrektor Muzeum Panią Annę Moryto. Stroje, które niejednokrotnie mają 150 – 200 lat, wymagają szczególnej opieki i troski. Ich zakup jest dopiero pierwszym krokiem na długiej drodze do pojawienia się na wystawie muzealnej. Proces ten wymaga ogromnego nakładu pracy ekspertów i środków finansowych.

 

Dlatego właśnie zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszego Muzeum. Nie jesteśmy instytucją państwową i pomimo, że podlegamy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spełniając tym samym wysokie standardy muzealnicze, nie otrzymujemy żadnych dotacji,  musimy finansować naszą działalność z prywatnych środków.

 

Działając wspólnie i dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej robić to co naprawdę lubimy
i potrafimy, wypełniając jednocześnie misję przybliżania szerokiej publiczności naszej historii
i dziedzictwa kulturowego.

 

Muzeum Historii Ubioru

61-881 Poznań

ul. Kwiatowa 14

 

Więcej informacji:

https://xixgallery.com/


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Ewelina Maga
Ewelina Maga
Próg: 12 zł
Joanna Loana Masiak
Joanna Loana Masiak
Próg: 25 zł
Izabela Pitcher
Izabela Pitcher
Próg: 100 zł
Kinga Gratzke
Kinga Gratzke
Próg: 25 zł
Marta Norenberg
Marta Norenberg
Próg: 5 zł
P edc
P edc
Próg: 5 zł