Muzeum Historii Ubioru

W Patronite od 25.09.2019

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 599

liczba Patronów: 663

11 patronów
339 zł miesięcznie
1 987 zł łącznie
Misją Muzeum jest prezentowanie zabytków sztuki użytkowej, jakimi są ubiory historyczne. Nasze zbiory obejmują bogatą kolekcję odzieży i akcesoriów z XIX i XX wieku. Każdy ze strojów jest arcydziełem rzemiosła artystycznego i wyjątkową cząstką naszej kultury i historii.

O Autorze

Historia ubioru jest zjawiskiem bardzo złożonym i niezwykle ciekawym. Ubranie pełni nie tylko funkcję użytkową chroniąc człowieka przed czynnikami zewnętrznymi, ale jest przede wszystkim narzędziem służącym zaspokojeniu licznych potrzeb ludzkich jak pragnienie piękna zgodnie z panującym aktualnie kanonem, podkreśla atrakcyjność seksualną, a także informuje o przynależności do określonej grupy społecznej. Pojęcie moda jest często stosowane zamiennie z historią ubioru, choć oba określenia nie są synonimami. Moda jest zjawiskiem powiązanym z wieloma czynnikami, na jej kształtowanie się mają wpływ bieżące wydarzenia, w tym polityczne, naukowe, czy ekonomiczne. Historia bada dzieje ubioru nie tylko pod kątem estetycznym, ale przede wszystkim w szerszym ujęciu uwzględniającym, także elementy pozornie nie mające związku z modą.

 

Wiek XIX zasługuje na szczególną uwagę, jako że w trakcie tego stulecia moda zmieniała się zdecydowanie dynamiczniej, niż w poprzednich wiekach. Był to czas burzliwego rozwoju nauki i przemysłu. Wykorzystanie nowych możliwości technicznych w krawiectwie oraz wzorów zaczerpniętych z dawnych epok zaowocowało niezwykle ciekawym i dynamicznym obrazem mody w XIX wieku.

Muzeum Historii Ubioru powstało, by prezentować zabytki sztuki użytkowej, jakimi bez wątpienia są ubiory historyczne. W naszych zbiorach znajdują się wyjątkowe eksponaty pieczołowicie kolekcjonowane przez lata przez Dyrektor Muzeum Panią Annę Moryto. Stroje, które niejednokrotnie mają 150 – 200 lat, wymagają szczególnej opieki i troski. Ich zakup jest dopiero pierwszym krokiem na długiej drodze do pojawienia się na wystawie muzealnej. Proces ten wymaga ogromnego nakładu pracy ekspertów i środków finansowych.

 

Dlatego właśnie zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszego Muzeum. Nie jesteśmy instytucją państwową i pomimo, że podlegamy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spełniając tym samym wysokie standardy muzealnicze, nie otrzymujemy żadnych dotacji,  musimy finansować naszą działalność z prywatnych środków.

 

Działając wspólnie i dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej robić to co naprawdę lubimy
i potrafimy, wypełniając jednocześnie misję przybliżania szerokiej publiczności naszej historii
i dziedzictwa kulturowego.

 

Muzeum Historii Ubioru

61-881 Poznań

ul. Kwiatowa 14

 

Więcej informacji:

https://xixgallery.com/

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Zostań Patronem
Najnowsi Patroni