Avatar użytkownika

Teatr Nowe Formy

1
patron
20 
miesięcznie
620 
łącznie
1
patron
20 zł 620 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
To nie jest mała cegiełka! To dla nas dowód Twojego wsparcia i wiary w nasze działania. Pomocy i życzliwości nie liczymy ilością złotówek, a gestem i zaangażowaniem. W ramach owego wsparcia chętnie wysłuchamy sugestii co do naszej działalności - piszcie, jesteśmy otwarci!
Dobry Człowieku, z góry Ci DZIĘKUJEMY!
20 zł miesięcznie
Podwójna cegiełka to podwójne wsparcie i wiara w naszą inicjatywę. Dzięki Tobie tempo rozprzestrzenienia idei Nowych Form mnoży się razy dwa!
Dobry Człowieku, z góry Ci DZIĘKUJEMY!
30 zł miesięcznie
30 zł w formie ciągłego wsparcia Fundacji Nowe Formy to już naprawdę wiele! Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że zdecydowałeś się na taki ruch i mamy nadzieję, że w ramach podziękowania wpadniesz do naszej przestrzeni na kawę w miłym towarzystwie i rozmowy o twórczości czy współpracy. Na drodze budowania lepszego jutra!
50 zł miesięcznie
Trzeci próg wsparcia to kolejny stopień wtajemniczenia w proces i funkcjonowanie Fundacji Nowe Formy - dzięki temu comiesięcznemu wsparciu oficjalnie podziękujemy i wymienimy z imienia i nazwiska każdego darczyńcę na naszych social mediach.
100 zł miesięcznie
Taka kwota comiesięcznego wsparcia, to już potężny zastrzyk niebagatelnej wiary w nas i nasze koncepcje sztuki połączonej z psychoterapią. To również możliwość comiesięcznego udziału w dowolnie wybranym wydarzeniu artystycznym z naszego repertuaru. Każdego miesiąca będziesz naszym HONOROWYM gościem.
500 zł miesięcznie
Jesteś naszym mecenasem sztuki, któremu będziemy osobiście dziękować za wsparcie podczas wystąpień publicznych. W ramach tak ogromnej pomocy masz również dostęp do naszej oferty w ramach odpłatnej działalności Fundacji, tj. szerokiego zakresu warsztatów i szkoleń, oraz repertuaru artystycznego. Wsparcie rzędu 500 zł to możliwość comiesięcznego trzykrotnego uczestnictwa w dowolnym z wyżej wymienionych wydarzeń i zaszczytne miano MECENASA SZTUKI Fundacji Nowe Formy!
1000 zł miesięcznie
Właśnie zostałeś naszym oficjalnym SPONSOREM! Twoja wiara i pomoc w realizacji naszych idei to urzeczywistnienie wzajemności, bezinteresowności, wsparcia, współpracy, dobra... Oprócz ogromnej wdzięczności i honorowego miejsca na naszej widowni pragniemy uczcić Twoją hojność namacalnie! Twoje niebywałe wsparcie umieścimy na naszych wszystkich social mediach, ofertach reklamowych, plakatach czy stronie internetowej. Jako nasz pełnowymiarowy i oficjalny sponsor, patronka lub patron będziesz z nami z imienia i nazwiska bądź loga na naszych wszystkich materiałach promocyjnych!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Teatr Nowe Formy w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Stworzyliśmy wyjątkowy spektakl "Nie kocham mojego syna" poświęcony ofiarom nastoletnich samobójstw. Wesprzyj nas w działaniach zapobiegających przemocy! Nasz teatr to nowa forma instytucja kultury łącząca przestrzeń sztuki z Terapią Uważności, Porozumieniem Bez Przemocy oraz Teorią Integralną.

TWORZTYMY W CZASACH, W KTÓRYCH KULTURA, SZCZEGÓLNIE Z OBSZARU INNOWACJI, NIE MOŻE FUNKCJONOWAĆ BEZ PUBLICZNEGO WSPARCIA.

Teatr Nowe Formy oraz Integralne Studium Aktorskie to koncepcja powstała z potrzeby i inicjatywy twórców oraz współpracowników Fundacji Nowe Formy. Artyści, aktorzy i reżyserzy - w kooperacji z psychologami, psychoterapeutami i pedagogami - tworzą pierwszą w Polsce scenę teatralną oraz szkołę w pełni opartą o model Teorii Integralnej, w duchu Terapii Uważności (Mindfulness) i NVC (Nonviolent Communication - Porozumienie Bez Przemocy).

STWORZYLIŚMY WYJĄTKOWE PRZEDSTAWIENIE
"Nie kocham mojego syna" poświęcone ofiarom nastoletnich samobójstw. 


 

Teatr jest dla nas przestrzenią dialogu. Zajmujemy się tematyką istotną społecznie, angażując widzów w sposób aktywny. Fundamentem wszystkich naszych działań jest łączenie sztuki z psychoterapią oraz rozwojem mentalnym. 

 Fundacja Nowe Formy w swoich celach statutowych zawiera m.in szerzenie nowatorskiej, integralnej edukacji artystycznej. Program Integralnego Studium Aktorskiego tworzony jest z udziałem psychoterapeutów oraz badaczy Teorii Integralnej - jednego z najnowszych zintegrowanych systemów filozoficznych. Precyzyjny program edukacyjny jako pierwszy w EUROPIE prezentuje integralne podejście do edukacji artystycznej, łącząc rozwój praktyczny i zawodowy z podejściem holistycznym, rozwojem mentalnym, psychologicznym oraz etycznym. Program uwzględnia warsztaty zintegrowanego procesu rozwoju, które opierają się o psychoterapię Gestalt, praktykę Mindfulness, jogę, a także MBSR – technikę redukcji stresu poprzez medytację uważności.

Teatr Nowe Formy to przestrzeń aktywizująca lokalną społeczność oraz zrzeszająca artystów. Nasze integralne podejście w przyszłości stanie się początkiem ewolucji polskiej kultury, kształcenia artystycznego oraz języka debaty publicznej. Sprzeciwiamy się narastającej polaryzacji, zaniedbaniom w dostępie do opieki psychoterapeutycznej oraz stanowi polskiej psychiatrii. Zauważamy bezprecedensową brutalizację języka w przestrzeni publicznej, upolitycznianie instytucji kultury, a także wszechobecną przemoc. Integralny Program Nauczania znajduje zastosowanie w arteterapii osób z niepełnosprawnościami, w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Swoją ofertę kierujemy również do szeroko pojętego biznesu. Prowadzimy warsztaty uważności, kreatywności, redukcji lęku i stresu (w tym przed wystąpieniami publicznymi), a także poprawnej artykulacji, dykcji i impostacji.


Wesprzyj nas przekazując 1.5% swojego podatku. Całość otrzymanej kwoty przekażemy na stypendia artystyczne dla dzieci narażonych na wykluczenie ekonomiczne, w tym wychowanków Domów Dziecka i placówek opiekuńczych.

KRS 0000 215 720 (Centrum Inicjatyw Lokalnych)
koniecznie z celem szczegółowym: NOWE FORMY

Masz pytanie? A może zastanawiasz się nad współpracą? Prosimy o kontakt telefoniczny lub odwiedziny w powstającym właśnie Teatrze Nowe Formy przy ul. Zakroczymskiej 11 (wejście od ul. Wójtowskiej) na warszawskim Nowym Mieście. 

Założyciele Fundacji Nowe Formy,
Rafał Pyka, Radosław Jamroż, Magdalena Wojtacha

Cele Autora

"Karma" Nowych Form
  • 1 000 zł miesięcznie
  • 980 zł brakuje
2%
Wierzymy, że karma wraca, dlatego nasz mały, bufetowy zakątek nazwaliśmy właśnie "KARMĄ". Każdy z gości zupełnie za darmo będzie mógł skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw naszej Karmy, a znajdziecie tam:
- pyszną kawę,
- herbatę,
- wodę i inne napoje,
- domowe ciasta i wypieki, przygotowane przez nas lub naszych wolontariuszy,
- oraz... wszystko inne, co nam akurat zagra w duszy, a czego potrzebować będą nasze ciała i umysły, żeby ten duch latał jak najwyżej!
Dokładanie się do naszej "Karmy", tworzy jeszcze więcej DOBREJ KARMY!
stypendia dla młodzieży z placówek wychowawczych i domów dziecka
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 1 980 zł brakuje
1%
Pomóż nam pomagać! Fundacja Nowe Formy rokrocznie sfinansuje dwa stypendia dla młodzieży o trudnym statusie ekonomicznym i życiowym, np. młodzież z placówek wychowawczych lub domów dziecka. Chcemy dać szansę młodym ludziom, często wykluczonym przez tzw. "trudny start" i oddać im tym samym dobro, którego sami doświadczyliśmy na początkach naszej edukacji artystycznej. Kosztowne kursy przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie są niedostępne dla młodzieży z powyższych środowisk. My, członkowie Fundacji Nowe Formy, będziemy dzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem zupełnie za darmo! Cel, na który zbieramy związany jest z honorariami pozostałej kadry Integralnego Studium Aktorskiego.
cele statutowe Fundacji Nowe Formy
  • 3 000 zł miesięcznie
  • 2 980 zł brakuje
0%
Określenie miesięcznej kwoty koniecznej do realizacji celów statutowych jest niemożliwe. Fundacja to żywy organizm - kwota jest więc intuicyjna, zaś każda, nawet najmniejsza pomoc, na wagę złota! Zamieszczamy cele statutowe Fundacji Nowe Formy zatwierdzone przez KRS (ze względu na ograniczenia znaków w niepełnej formie):
"Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki w Polsce, jej promocja poza granicami Rzeczpospolitej oraz wspieranie edukacji artystycznej poprzez:
(...)
2. Stworzenie centrum kultury lub wspomaganie ośrodków kultury, w którym realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki, w tym spektakle, festiwale, wykłady i warsztaty.
(...)
5. Organizowanie szkoleń i zajęć upowszechniających wiedzę dot. zdrowia psychicznego, popularyzujące samorozwój poprzez terapię sztuką, trening uważności i coaching.
6. Tworzenie i organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, biennale, spotkań, wystaw, wykładów, happeningów, imprez dla publiczności.
7. Tworzenie i organizowanie spektakli, festiwali, widowisk, wykładów, programów artystycznych dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chorych dzieci w szpitalach, hospicjach, domach dziecka.
(...)
17. Działalność edukacyjna i artystyczna kształtująca postawy, świadomość społeczną i uwrażliwiająca na problemy:
- praw człowieka, w tym równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji;
- mniejszości narodowych i etnicznych w tym ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- osób niepełnosprawnych;
- ekologii, zmian klimatycznych, ochrony praw zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracji zawodowej i społecznej;
- uzależnień;
- wyrównywania szans i równego dostępu do edukacji i kultury rodzinom i osobom w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.
(...)
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
(...)"
koszty utrzymania lokalu Teatru Nowe Formy, Integralnego Studium Aktorskiego i Centrum Praktyki Twórczej
  • 7 000 zł miesięcznie
  • 6 980 zł brakuje
0%
Dzięki przychylności m. st. Warszawy wygraliśmy lokal na ul. Zakroczymskiej 11 w Warszawie nieopodal Rynku Nowego Miasta (dawna "Piwnica na Wójtowskiej") w konkursie "Lokal na kulturę". Tylko dzięki preferencyjnym warunkom najmu nasza twórczość i inicjatywy mają szansę zaistnienia. Jak powszechnie wiadomo sztuka, w dodatku niekomercyjna, nie może funkcjonować bez publicznego wsparcia. To kolejny powód naszej obecności na Patronite - chcemy zachęcić Was do wsparcia w utrzymaniu WASZEGO i naszego Teatru Nowe Formy. Pragniemy tworzyć z Wami i dla Was bez strachu o jutro. Utrzymanie zakłada opłaty za czynsz oraz koszty eksploatacyjne, takie jak zużycie wody, prądu czy ogrzewanie.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Teatr Nowe Formy już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Stefan Krzysztofiak
Stefan Krzysztofiak
20 zł
Anonimowy patron
10 zł
Grażyna Cieplik
Grażyna Cieplik
20 zł
Anna Pyka
Anna Pyka
20 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.