Kwartalnik „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

W Patronite od 21.11.2017

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 300

Liczba Patronów: 385

Zostań Patronem
42 patronów
1 490 miesięcznie
92 630 łącznie
„Nowy Obywatel” to ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej. Propagujemy wizję, w której państwo, społeczeństwo i kultura zorganizowane są wokół idei sprawiedliwości społecznej i troski o słabszych. Wydajemy książki o tradycjach prospołecznych i współczesnych problemach, prowadzimy stronę internetową ze sporą dawką publicystyki.

O Autorze

Kwartalnik „Nowy Obywatel” jest wydawany od 2011 r. przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i stanowi kontynuację wcześniejszej dziesięcioletniej tradycji (2000-2010) czasopisma „Obywatel”. Mamy zatem już prawie osiemnaście lat!

 

Najkrócej mówiąc, „Nowy Obywatel” wziął się z niezgody i sprzeciwu.


Z niezgody na to, że wiele z najbardziej palących problemów społecznych jest niedostrzeganych przez media głównego nurtu i wiodące środowiska polityczne.

Ze sprzeciwu wobec dominacji ideologii liberalnej i etyki darwinizmu społecznego.

Ze sprzeciwu wobec kurczowego trzymania się ideologicznych etykietek, co uniemożliwia autentyczną debatę publiczną oraz rozpoznanie realnych interesów poszczególnych grup społecznych.

Ze sprzeciwu wobec zawłaszczenia lub zapomnienia najpiękniejszych polskich tradycji ideowych: patriotycznych, lewicowych, spółdzielczych i ekologicznych. To właśnie w nich znajdujemy inspirację do naszych działań, dostosowując je do dzisiejszych realiów.


 

Kilka archiwalnych numerów kwartalnika
Kilka archiwalnych numerów kwartalnika
Kilka ostatnich numerów kwartalnika

Poznaj nas:

 

Remigiusz Okraska - pomysłodawca, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika
Mateusz Batelt - prezes Stowarzyszenia "Obywatele Obywatelom", wydawcy kwartalnika
Magdalena Okraska - redaktorka, korektorka i tłumaczka czasopisma, "człowiek do wszystkiego"

„Nowy Obywatel” to dużo więcej niż czasopismo. Prowadzimy Bibliotekę Obywatela, w ramach której wydajemy nigdy wcześniej niepublikowane zbiory pism spółdzielczych, np. Edwarda Abramowskiego czy Jana Wolskiego, ale także pozycje o tematyce społecznej. Prowadzimy portale Lewicowo.pl i Kooperatyzm.pl.

 

Niektóre pozycje wydane w ramach Biblioteki Obywatela
Jeden z hitów Biblioteki Obywatela - "Po dwakroć niepokorni" dr hab. Jarosława Tomasiewicza

Regularnie dołączamy do naszego kwartalnika bezpłatne wznowienia broszur klasyków spółdzielczości i myśli lewicowej, np. „Wędrując” Henry’ego Thoreau, „Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego” Marii Dąbrowskiej czy „Cztery lata wojny” Ignacego Daszyńskiego.

 

Kilka numerów z dołączonymi broszurami
Ostatnia z wydanych przez nas broszur, dołączona do NO75 - Ignacy Daszyński "Cztery lata wojny"

To nadal nie wszystko – „Nowy Obywatel” organizuje debaty na tematy społeczne i polityczne, a także Festiwal Nowego Obywatela. Odbyło się już jedenaście edycji. Ostatnia miała miejsce w maju 2017 r. i cieszyła się dużym powodzeniem. Brały w nich udział tak znane postaci, jak prof. Ryszard Bugaj, Piotr Ikonowicz, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jan Sowa czy prof. Tomasz Grosse, a także wielu młodszych działaczy społecznych.

 

 

Kilka faktów i liczb:

 

- nakład kwartalnika wynosi obecnie 1500 egzemplarzy, a sprzedaż ok. 1200 egz.

- mamy ok. 500 prenumeratorów

- w ciągu ostatnich 2 lat liczba prenumeratorów oraz sprzedaż kwartalnika uległy podwojeniu

- na Facebooku lubi nas 20 000 osób

- nasza strona internetowa ma miesięcznie ok. 50 tys. odwiedzin unikatowych użytkowników (jest na bieżąco aktualizowana i pojawiają się na niej treści inne niż w kwartalniku, m.in. żywy dział felietonów na bieżące tematy oraz solidne, ciekawe wywiady)

 

Jak możecie nam pomóc?


Wydawanie gazety w kilka osób to zadanie satysfakcjonujące, ale trudne i pełne wyzwań. Największym z tych wyzwań jest oczywiście konieczność radzenia sobie z pokryciem kosztów stałych funkcjonowania wydawnictwa (księgowość, wynajem biura, telefony, obsługa biura), a także kosztów druku gazety i prowadzenia strony internetowej.

 

Jesteśmy pismem niezamożnym – nie stoi za nami duża fundacja czy wpływowe środowisko, nie brylujemy w mainstreamowych mediach, nie mamy przyjaciół w politycznym establishmencie. Nawet otrzymywane przez nas (nieregularnie) niewielkie dotacje nie sprawiały, że mogliśmy robić swoje w dobrych warunkach. Regularne wydawanie kwartalnika, publikacji książkowych, broszur, prowadzenie kilku portali czy organizowanie corocznego Festiwalu Obywatela wiążą się z wieloma kosztami. Od wielu lat staramy się zapewniać czytelnikom ciekawe treści bezpłatnie lub w maksymalnie przystępnej cenie, jednak nie ma się co oszukiwać, że powstają one zupełnie bez kosztów.

Nasze pismo nie może liczyć na wsparcie możnych sponsorów, na reklamy czy inne komercyjne dochody. Naszym wsparciem możecie być za to Wy! Pozwólcie przetrwać i rozwijać się jednemu z najciekawszych polskich magazynów o tematyce społeczno-politycznej.

 

Pomóżcie nam przetrwać!

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Lucja Kalkstein
Lucja Kalkstein
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Jakub Krasiński
Jakub Krasiński
Próg: 30 zł
Jakób Majchrzak
Jakób Majchrzak
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 250 zł