Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

48

patronów

1640 zł

miesięcznie

49340 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
73
miesięczne wsparcie
126
liczba patronów

  „Nowy Obywatel” to ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej. Propagujemy wizję, w której państwo, społeczeństwo i kultura zorganizowane są wokół idei sprawiedliwości społecznej i troski o słabszych. Wydajemy książki o tradycjach prospołecznych i współczesnych problemach, prowadzimy stronę internetową ze sporą dawką publicystyki.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
54 %
100%
osiągnięto 54%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 1360 zł
DWA NOWE NUMERY I NOWA STRONA WWW W 2018 R.!
Jeśli tylko wasze wpłaty, drodzy Patroni, poszybują do sumy 3000 zł miesięcznie, obiecujemy Wam, że w ciągu tych 12 miesięcy wydamy co najmniej dwa nowe numery naszego czasopisma (wiosną i jesienią), jak zawsze ciekawe, na wysokim poziomie i z pomysłowymi okładkami.
Uruchomimy także nową stronę internetową, która obecnie jest na ukończeniu, ale z braku środków prace nad nią podstępują wolno. Skąd ta kwota? Pozwoli nam ona opłacić druk, prace graficzne oraz redakcyjne, a także stałe koszty funkcjonowania redakcji (przestrzeń magazynowa, wynajem lokalu na redakcję i biuro, obsługa księgowa, opłaty pocztowe).

O Autorze

Kwartalnik „Nowy Obywatel” jest wydawany od 2011 r. przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i stanowi kontynuację wcześniejszej dziesięcioletniej tradycji (2000-2010) czasopisma „Obywatel”. Mamy zatem już prawie osiemnaście lat!

 

Najkrócej mówiąc, „Nowy Obywatel” wziął się z niezgody i sprzeciwu.


Z niezgody na to, że wiele z najbardziej palących problemów społecznych jest niedostrzeganych przez media głównego nurtu i wiodące środowiska polityczne.

Ze sprzeciwu wobec dominacji ideologii liberalnej i etyki darwinizmu społecznego.

Ze sprzeciwu wobec kurczowego trzymania się ideologicznych etykietek, co uniemożliwia autentyczną debatę publiczną oraz rozpoznanie realnych interesów poszczególnych grup społecznych.

Ze sprzeciwu wobec zawłaszczenia lub zapomnienia najpiękniejszych polskich tradycji ideowych: patriotycznych, lewicowych, spółdzielczych i ekologicznych. To właśnie w nich znajdujemy inspirację do naszych działań, dostosowując je do dzisiejszych realiów.


 

Kilka archiwalnych numerów kwartalnika
Kilka archiwalnych numerów kwartalnika
Kilka ostatnich numerów kwartalnika

Poznaj nas:

 

Remigiusz Okraska - pomysłodawca, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika
Mateusz Batelt - prezes Stowarzyszenia "Obywatele Obywatelom", wydawcy kwartalnika
Magdalena Okraska - redaktorka, korektorka i tłumaczka czasopisma, "człowiek do wszystkiego"

„Nowy Obywatel” to dużo więcej niż czasopismo. Prowadzimy Bibliotekę Obywatela, w ramach której wydajemy nigdy wcześniej niepublikowane zbiory pism spółdzielczych, np. Edwarda Abramowskiego czy Jana Wolskiego, ale także pozycje o tematyce społecznej. Prowadzimy portale Lewicowo.pl i Kooperatyzm.pl.

 

Niektóre pozycje wydane w ramach Biblioteki Obywatela
Jeden z hitów Biblioteki Obywatela - "Po dwakroć niepokorni" dr hab. Jarosława Tomasiewicza

Regularnie dołączamy do naszego kwartalnika bezpłatne wznowienia broszur klasyków spółdzielczości i myśli lewicowej, np. „Wędrując” Henry’ego Thoreau, „Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego” Marii Dąbrowskiej czy „Cztery lata wojny” Ignacego Daszyńskiego.

 

Kilka numerów z dołączonymi broszurami
Ostatnia z wydanych przez nas broszur, dołączona do NO75 - Ignacy Daszyński "Cztery lata wojny"

To nadal nie wszystko – „Nowy Obywatel” organizuje debaty na tematy społeczne i polityczne, a także Festiwal Nowego Obywatela. Odbyło się już jedenaście edycji. Ostatnia miała miejsce w maju 2017 r. i cieszyła się dużym powodzeniem. Brały w nich udział tak znane postaci, jak prof. Ryszard Bugaj, Piotr Ikonowicz, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jan Sowa czy prof. Tomasz Grosse, a także wielu młodszych działaczy społecznych.

 

 

Kilka faktów i liczb:

 

- nakład kwartalnika wynosi obecnie 1500 egzemplarzy, a sprzedaż ok. 1200 egz.

- mamy ok. 500 prenumeratorów

- w ciągu ostatnich 2 lat liczba prenumeratorów oraz sprzedaż kwartalnika uległy podwojeniu

- na Facebooku lubi nas 20 000 osób

- nasza strona internetowa ma miesięcznie ok. 50 tys. odwiedzin unikatowych użytkowników (jest na bieżąco aktualizowana i pojawiają się na niej treści inne niż w kwartalniku, m.in. żywy dział felietonów na bieżące tematy oraz solidne, ciekawe wywiady)

 

Jak możecie nam pomóc?


Wydawanie gazety w kilka osób to zadanie satysfakcjonujące, ale trudne i pełne wyzwań. Największym z tych wyzwań jest oczywiście konieczność radzenia sobie z pokryciem kosztów stałych funkcjonowania wydawnictwa (księgowość, wynajem biura, telefony, obsługa biura), a także kosztów druku gazety i prowadzenia strony internetowej.

 

Jesteśmy pismem niezamożnym – nie stoi za nami duża fundacja czy wpływowe środowisko, nie brylujemy w mainstreamowych mediach, nie mamy przyjaciół w politycznym establishmencie. Nawet otrzymywane przez nas (nieregularnie) niewielkie dotacje nie sprawiały, że mogliśmy robić swoje w dobrych warunkach. Regularne wydawanie kwartalnika, publikacji książkowych, broszur, prowadzenie kilku portali czy organizowanie corocznego Festiwalu Obywatela wiążą się z wieloma kosztami. Od wielu lat staramy się zapewniać czytelnikom ciekawe treści bezpłatnie lub w maksymalnie przystępnej cenie, jednak nie ma się co oszukiwać, że powstają one zupełnie bez kosztów.

Nasze pismo nie może liczyć na wsparcie możnych sponsorów, na reklamy czy inne komercyjne dochody. Naszym wsparciem możecie być za to Wy! Pozwólcie przetrwać i rozwijać się jednemu z najciekawszych polskich magazynów o tematyce społeczno-politycznej.

 

Pomóżcie nam przetrwać!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 15
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że okazujesz nam wsparcie! W nagrodę wyślemy Ci podziękowanie mailowe oraz umieścimy Twoje nazwisko na liście Patronów na naszej stronie internetowej.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 12
Dziękujemy za wsparcie!

W nagrodę otrzymasz:

* elektroniczną wersję (epub i mobi) broszury Marii Dąbrowskiej "Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego", wydaną w Bibliotece Obywatela;
* podziękowanie mailowe
* ... i umieścimy Twoje nazwisko na liście Patronów
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 10
Wspaniale, że chcesz nam pomóc! W nagrodę oferujemy Ci:

• jeden z archiwalnych numerów „Nowego Obywatela”

• elektroniczną wersję (epub i mobi) książki „Po dwakroć niepokorni” Jarosława Tomasiewicza (jej nakład papierowy został wyczerpany)

• podziękowanie mailowe

• ...oraz umieszczenie Twojego nazwiska na liście Patronów;
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 6
Twoje wsparcie to wielka pomoc dla naszego kwartalnika.

• Wyślemy Ci w nagrodę wybraną książkę z Biblioteki Obywatela

• ...oraz nagrody z niższych progów (nagroda przysługuje przy minimum trzymiesięcznym wsparciu)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 4
Limit: 40
Cieszymy się z Twojego wsparcia!

• Twoja nagroda to zestaw trzech archiwalnych, obecnie już niedostępnych numerów „Obywatela” (z lat 2000-2010)

jeden z numerów „Nowego Obywatela” z dodaną broszurą (do wyboru)

przypinka z naszym logo z limitowanej serii festiwalowej (powstało tylko 100 sztuk)

• elektroniczne wersje naszych broszur (formaty epub i mobi, broszury S. Thugutta, L. Krzywickiego, A. Struga, M. Dąbrowskiej, H. Thoreau, I. Daszyńskiego)

• ...oraz wszystkie nagrody z niższych progów (przysługuje przy minimum trzymiesięcznym wsparciu).
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 10
Jesteś naszym wyjątkowym Patronem! W nagrodę oferujemy Ci:

• roczną prenumeratę „Nowego Obywatela”

zbiór pism Jana Wolskiego „Wyzwolenie” ze specjalną dedykacją redaktora naczelnego naszego kwartalnika

przypinkę z naszym logo z limitowanej serii na 10-lecie pisma (powstało tylko 50 sztuk)

• ....oraz wszystkie nagrody z niższych progów.

• Raz na pół roku możesz zaproponować nam pomysł na tekst lub wywiad, który postaramy się zrealizować (nagroda przysługuje przy minimum trzymiesięcznym wsparciu).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy