Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Oskar Rożewicz – bloger i twórca materiałów edukacyjnych oraz artykułów dot. nowoczesnej dydaktyki. Młody pasjonat edukacji spersonalizowanej, inteligencji wielorakich, oceniania kształtującego i szerokiego zastosowania TIK w edukacji, który stara się swoją wiedzą i umiejętnościami dzielić z innymi.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 550 zł
brakuje 550 zł
Pół-profesjonalny sprzęt do nagrywania webinarów
Prowadząc webinary, mógłbym po prostu korzystać z wbudowanej kamery i mikrofonu w moim netbooku... Jednakże oferują one fatalną jakość, która czasem utrudnia mi nawet komunikację na Skype.
Dlatego też zdecydowałem się na zakup pół-profesjonalnego sprzętu do nagrywania:
- kamera Logitech C920 Pro
- mikrofon Novox NC1 wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów (statyw mikrofonowy Novox MSX1, pop-filtr Novox PS-1)

Mając taki sprzęt w swojej dyspozycji, będę w stanie nagrywać darmowe webinary bardzo wysokiej jakości, które z pewnością pomogą Wam w waszej pracy :)

O Autorze

Kim jestem? Z zawodu pełnię funkcję nauczyciela języka angielskiego i historii w szkole średniej w Gdańsku, jednakże poza typową pracą w oświacie jestem też blogerem edukacyjnym - od Lutego 2018 prowadzę własnego bloga pod adresem www.o-rozewicz.pl

Na mojej stronie robię wiele różnych rzeczy, skupionych wokół działalności oświatowej, z naciskiem na szeroko pojętą dydaktykę XXI wieku. To tutaj publikuję za darmo moje autorskie międzyprzedmiotowe karty pracy z języka angielskiego, które w swoim założeniu mają wykorzystywać posiadaną przeze mnie wiedzę dot. teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, realizować zagadnienia poruszane na więcej niż jednych zajęciach edukacyjnych (czyli np. język angielski + historia), a także implementować w służbie edukacji najróżniejsze technologie informacyjne. Materiały te były właściwie początkiem mojej pracy jako autora treści w internecie – przed założeniem strony internetowej publikowałem je “ręcznie” w grupach nauczycielskich na Facebooku, uzyskując na tyle pozytywny odzew, że zdecydowałem się na założenie bloga wolnego od najróżniejszych ograniczeń portalu Marka Zuckerberga.

To również w tym miejscu publikuję moje artykuły dotyczące, między innymi, edukacji spersonalizowanej, relacji partnerskich w edukacji, oceniania kształtującego… Wiele z omawianych przeze mnie zagadnień jest przeznaczonych zarówno dla początkujących nauczycieli, jak i tych bardziej doświadczonych, szukających inspiracji do zmiany lub modyfikacji swojej dotychczasowej pracy. Staram się na bieżąco poszerzać swoją wiedzę i natychmiast po poznaniu danego tematu dzielić się uzyskanymi informacjami z innymi, wykonując tym samym misję nauczyciela, tak często niedocenianą we współczesnym świecie.


Gdy zakładałem tego bloga, w głowie przyświecała mi wizja stworzenia strony otwartej, bezpłatnej, na której mogę udostępniać efekty swojej pracy i dzielić się nimi nieodpłatnie. Przez ostatnie 1,5 roku (bloga założyłem w Lutym 2018) udawało mi się spełniać swoją wizję, czasem też eksperymentując z innymi formami dzielenia się wiedzą (rok temu utworzyłem na stronie eksperymentalny i bardzo prosty mini-kurs e-learningowy, wyjaśniający podstawy obsługi wybranego przeze mnie programu do obsługi tablic i ekranów interaktywnych). 

Prowadzenie bloga, mimo, że daje mi niesamowitą frajdę z uwagi na robienie tego co lubię, niesie też ze sobą określone koszta. Należy utrzymać domenę i serwer, zadbać o sprzęt do pracy w internecie… I zainwestować w dalszy rozwój strony.

Chciałbym robić dalej to co dotychczas, ponieważ wierzę, że na oświatowym rynku wciąż potrzebne są treści edukacyjne, stworzone z możliwie jak największą starannością i dbałością o szczegóły, które nauczyciele mogą czytać i pobierać nieodpłatnie – wszak zarobki w szkolnictwie nie należą do najwyższych (a jest wręcz odwrotnie), a placówki edukacyjne nie zawsze skore są do wspomagania zakupów zawodowych pracowników oświaty. Dlatego też nadal chcę prowadzić bloga, na którym nieodpłatnie udostępniam karty pracy i artykuły dot. nowoczesnej dydaktyki – zdania nie zmieniłem, mimo, że pojawiały się już sugestie monetyzacji niektórych treści (i np. zamykania ich za tzw. paywallem, czyli koniecznością zapłaty celem odblokowania dostępu). Ja nie chcę iść w tę stronę – jestem przekonany, że byłoby to sprzeczne z moimi ideałami. W roku szkolnym 2019/2020 chcę rozpocząć też swoją przygodę z darmowymi webinarami, mającymi na celu udoskonalenie warsztatu zawodowego uczestników spotkania oraz wymianę doświadczeń związanych z edukacją XXI wieku – jednakże rozpoczęcie takiej działalności wymaga inwestycji określonych  środków w zakup odpowiedniego sprzętu oraz potrzebnych abonamentów i licencji.

Wierzę, że z Twoją pomocą nadal będę mógł wykonywać moją misję nieodpłatnego dzielenia się ze światem efektami mojej pracy, rozszerzając ją o kolejne elementy, tak potrzebne współczesnym nauczycielom. 

Liczę na Twoje wsparcie ❤️

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki za wsparcie! Twoje 5 zł zdecydowanie pomoże mi w rozwoju bloga!
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki! Siedem to szczęśliwa liczba - wierzę, że i Ty tak sądzisz :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Serdecznie dziękuję! 10 zł to próg, który pozwala Tobie na dostęp do ZAMKNIĘTEJ grupy Patronów na Facebooku. To właśnie tam będę udostępniał moje nowe materiały edukacyjne - przede wszystkim karty pracy i artykuły - WCZEŚNIEJ niż na blogu ;)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Wow! 20 zł miesięcznie to dla mnie niesamowite wyróżnienie. W tym progu oferuję Tobie oferowany powyżej dostęp do zamkniętej GRUPY PATRONÓW, w której będę udostępniał moje karty pracy i artykuły WCZEŚNIEJ niż na blogu. Ponadto uzyskasz możliwość do jednorazowego zaproponowania mi tematu nowej karty pracy i, jeśli się zgodzisz, wspomnę o Tobie w opisie materiału opracowanego zgodnie z Twoją sugestią.
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Wielkie dzięki! 40 zł miesięcznie to już spora suma. W zamian za nią oferuję to co w poprzednich progach oraz jednorazową możliwość przygotowania przeze mnie karty pracy TYLKO DLA CIEBIE - nie zostanie ona opublikowana na blogu.
Zostań patronem
60 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki! 60 zł miesięcznie gwarantuje Tobie dostęp do korzyści płynących z poprzednich progów oraz mój jednorazowy przyjazd do Twojej szkoły lub klasy (w rejonie 100 km od Gdańska), celem przeprowadzenia szkolenia na ustalony wspólnie temat :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Wow! Stówka miesięcznie to już niezła suma. A co dam Ci w zamian? Oczywiście wszystko to co w poprzednich progach - ale w tym wypadku na szkolenie u Ciebie mogę przejechać i całą Polskę, o ile będzie to możliwe logistycznie :)
Zostań patronem

Polecani Autorzy