W Patronite od 16.11.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
60 łącznie

Miesięczny fact-checking

1 000 zł

6%

osiągnięto

940 zł

brakuje

Dla naszego działania kluczowe jest Państwa wsparcie. Zweryfikowanie jednej informacji zajmuje w przybliżeniu 2 godziny, co przy obecnych stawkach za godzinę pracy pozwala na uśrednienie kwoty potrzebnej dla stworzenia jednej fact-checkingowej publikacji do kwoty 35 zł.

Na naszym portalu publikujemy średnio 30 tekstów miesięcznie. Kwota potrzebna do zapewnienia bieżącego funkcjonowania tylko w zakresie publikacji to średnio 1000 zł miesięcznie.

Dzięki wsparciu finansowemu będziemy w stanie zatrudnić nowych autorów, tak by nasza praca była jeszcze bardziej skuteczna. Ponadto otrzymane fundusze przeznaczymy na ulepszanie portalu oraz jego promocję - chcemy by trafiał do jak najszerszego grona odbiorców.

Niezwykle ważną częścią naszego zespołu jest stale powiększające się grono wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas, by weryfikować informacje gospodarcze, prawne i społeczne w zakresie ich prawdziwości. Naszym celem jest zapewnienie im możliwości dalszego rozwoju w zakresie fact-checkingu oraz stworzenie przestrzeni do pracy, która stanowić będzie pole dla ich zawodowej realizacji, oraz pomoże nam stworzyć zespół profesjonalnych analityków.

Przed nami wciąż wiele pracy, dzięki Państwa wsparciu może być ona jeszcze bardziej efektywna oraz pozwoli na skuteczniejszą walkę z dezinformacją!
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 20 zł