Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  OPLOTKI Naszą misją jest pomóc Wam wylogować się z tempa codzienności przy niespiesznych warsztatach rękodzieła. Zaczęło się od babskich pogadanek przy dłubaniu, które pozwoliły uchować zdrowie psychiczne przed wariactwem macierzyńskiego i zawodowego perfekcjonizmu. Teraz puszczamy to w świat.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł
brakuje 1000 zł
Czynsz
Zbieramy na obsługę księgowo-prawną. To warunek funkcjonowania stowarzyszenia OPLOTKI. Dzięki niemu będziemy mogły oficjalnie rozpocząć zbieranie funduszy na lokal. Marzymy o miejscu, w którym społeczność OPLOTKI będzie mogła wylogować się z codzienności bez tułaczki po knajpkach Poznania. Własne miejsce pozwoli nam pokazać Wam wszystkie "brudne" techniki, jak np. ceramikę, miedzianą biżuterię, malowanie na szkle, na wodzie i wieeeele, wiele innych ( będziemy mogły zapraszać gościnnych artystów z całej Polski, a może nawet ze świata). Dzięki gościnności partnera: http://zajezdniapoznan.pl/pl/lokale-start mamy tymczasową siedzibę w lokalu U18 - (tutaj video z oficjalnego otwarcia naszego miesięcznego pobytu: http://oplotki.pl/pop-up/ ) Ten projekt, a właściwie każda odwiedzająca nas osoba, uświadomił nam, że warto marzyć, bo przy ciężkiej pracy jest szansa na spełnienie nawet tych najbardziej szalonych.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 122212800 zł
brakuje 122212800 zł
Własny lokal
Kosmiczna kwota, o której nawet nie śmiemy mówić głośno. Tyle kosztuje lokal, w którym działamy dzięki uprzejmości właściciela : http://zajezdniapoznan.pl/pl/lokale-start - lokal 18 - to tutaj realizujemy http://oplotki.pl/pop-up/ czyli multum warsztatów rękodzieła w jednym miejscu w bardzo ograniczonym czasie. W dzikich fantazjach opowiadamy historię szalonego finansowania magicznej społeczności, która uwierzyła, że jesteśmy w stanie stworzyć warsztatowe miejsce w sercu poznańskich Jeżyc . To Ty możesz zadecydować, że w dobie takich narzędzi, jak Patronite, wszystko jest możliwe.

O Autorze

Zaczęło się od regularnych plotek, które pozwalały nie zwariować przy dzieciakach (to głównie u mnie) i klikanio-godzinach (to zapracowane koleżanki). Niespokojne dłonie tworzyły coraz to nowe formy, a głowy pełne problemów nagle pustoszały...aby napełnić się spokojem, perspektywą drugiego człowieka, dobrą radą i solidnym kopniakiem energii napędzających do zmian. 

Kiedy przeniosłyśmy spotkania do poznańskich kafejek, dołączały kolejne rękodzielnicze artystki. Jakaś niesamowita energia płynęła z tych spotkań, ważnych rozmów, wzajemnego wsparcia. Nagle w bezpiecznym, przyjaznym gronie znalazłyśmy przestrzeń na pracę twórczą, konstruktywną krytykę i silne, konkretne kroki do przodu.  

Zamarzyłyśmy, aby dzielić się tym naszym patentem na zabieganą codzienność. 

I zaczęło się.

Te nasze plotki przy oplataniu sprawiły, że założyłyśmy stowarzyszenie, aby jako OPLOTKI oficjalnie, przy pełnej przejrzystości księgowej rozpocząć zbieranie środków na działanie na większą skalę.

Teraz to już nie tylko zajęcie "po godzinach", to taka trochę misja. 

Zbieramy na lokal.  

Gościnność Zajezdni Poznań uświadomiła nam, że własne miejsce nie tylko pozwala pokazać Wam techniki, których nie przyjmą komercyjne wnętrza ( spróbujcie wytrawiać biżuteryjną miedź w restauracji albo zapytać o zajęcia z ceramiki w miłej kafejce :P ). To tutaj od połowy lipca jesteśmy od rana do wieczora i słuchamy Was, gościmy podczas bezpłatnych warsztatów, doradzamy gdzie tanio kupić materiały potrzebne do spróbowania najróżniejszych technik. To tu zapraszamy gościnnie artystów, którzy mogą przez cały dzień dzielić się wiedzą i doświadczeniem i najzwyczajniej w świecie jesteśmy w stanie zebrać w jednym miejscu wszystko, co udało nam się dotychczas zgromadzić. To tutaj organizujemy szkolenia dla rękodzielników i pomagamy biznesowo pomyśleć o Waszych hobby. 

Poniżej filmik z otwarcia projektu OPLOTKI POP-UP, czyli udostępnione przez dewelopera miejsce plus nasza ciężka praca. Bez zewnętrznego finansowania i pomocy instytucji - przy energii tylu twórczych kobiet zadziała się magia!

Niestety...ta magia to taka trochę bajka o Kopciuszku...

Kiedy wybije północ...(czyli po prostu ktoś kupi lokal, który obecnie zajmujemy) czar pryśnie...

Wierzymy, że przy odrobinie wsparcia uda nam się zgromadzić środki potrzebne, aby stworzyć  naszą przestrzeń "darcia pierza 2.0".

To Ty możesz stać się Magiczną Wróżką, która urzeczywistni to marzenie i pozwoli Kopciuszkom z OPLOTKI zamieszkać w Zamku :)

Projekt POP-UP, stowarzyszenie OPLOTKI, długie godziny pracy, roznoszenia ulotek, opowiadania o idei rozmów przy rękodziele to dla nas potężne narzędzia, a Twoje wsparcie przy pomocy PATRONITE może niesamowicie przyspieszyć realizację naszej rękodzielniczej misji. 

Każde wsparcie przybliża nas do upowszechninia warsztatów dla dzieci, osób starszych, wykluczonych, wszystkich tych, których nie stać, aby płacić za materiały potrzebne do realizacji naszych warsztatów. Wierzymy, że finanse to nie bariera, ale kolejne wyzwanie, które tym bardziej motywuje do szukania nowych rozwiązań dla działalności OPLOTKI. 

lskjdhlasglkad

Zaczęło się od spotkań po całym dniu użerania z maluchami (jednych) i przeklikiwania pracowitych roboczogodzin (drugich). W trakcie regularnych wieczornych nasiadówek, które teraz przekornie zwiemy "darciem pierza 2.0" dołączały ( i ciągle dołączają) do nas kolejne rękodzielniczki pracujące w najróżniejszych technikach, po godzinach, po pracy...

Aż 3 długie lata zajęło nam uświadomienie sobie, że mamy coś bezcennego w dzisiejszej zabieganej rzeczywistości - patent na skuteczny reset.

Wiemy to od od WAS - uczestników naszych warsztatów. Rękodzieło pozwala zająć trzęsące dłonie i zebrać "do kupy" rozbiegane myśli, daje pretekst do rozmowy z nowymi ludźmi...takimi totalnie z innej bajki, niż nasza. Pozwala nabrać innej perspektywy dla naszych malutkich wzlotów i upadków...

Założyłyśmy stowarzyszenie - OPLOTKI. Uwierzyłyśmy, że zgodnie z nazwą - wszystko zaczyna się od rozmowy. Te "plotki" przy O-plataniu... przywróciły nam wiarę w ludzi, w wartości większe, niż to, co robimy. Wierzymy, że rękodzieło jest tylko pretekstem, nośnikiem ważnych tematów. Nie kryjemy, że świadomie wybrałyśmy taką formę prawną - wiemy, że stowarzyszenie to pełna przejrzystość księgowo-prawna i możliwość przyjmowania wszystkich chętnych w nasze szeregi, ale przede wszystkim to nasze narzędzie. Wierzymy, że uważane przez wszystkich za niedochodowe i "dla pasjonatów" dziedziny... zebrane w jednym miejscu... są w stanie utrzymać magiczne miejsce spotkań, magazyn potrzebnych do warsztatów materiałów i mały inkubator rękodzielniczych talentów.

Nie mamy budżetu, a szalony pomysł własnego lokum kołacze nam w głowach od momentu, kiedy dzięki uprzejmości partnera (ZAJEZDNIA POZNAŃ) na moment marzenie stało się rzeczywistością.  Teraz, jak ten Kopciuszek po północy, głowimy się, jak znowu wbić się do zamku :) Jeżeli chcesz stać się naszą DOBRĄ WRÓŻKĄ, wesprzyj nas!

...spotkamy się po "godzinie zero" w twierdzy rękodzieła, której strzegą mali i duzi pasjonaci niespiesznych godzin rozmowy, bycia razem, tworzenia...

Pomożesz urzeczywistnić to marzenie?

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Wierzysz w rękodzieło i choć niekoniecznie ciałem, czasem czy "dupogodzinami" - ale DUCHEM jesteś z nami. Wierzysz, że to, co robimy ma sens i po prostu chcesz nas wesprzeć nie oczekując w zamian nic poza wdzięcznością szalonych rękodzielniczek.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Wierzysz w rękodzieło i choć niekoniecznie ciałem, czasem czy "dupogodzinami" - ale DUCHEM jesteś z nami. Wierzysz, że to, co robimy ma sens i po prostu chcesz nas wesprzeć nie oczekując w zamian nic poza wdzięcznością szalonych rękodzielniczek.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Otrzymujesz nieograniczony dostęp do dowolnie wybranych płatnych mini-video tutoriali z naszej strony: https://oplotki.pl/sklep/ :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Zagwarantuj sobie jeden warsztat stacjonarny w miesiącu. Wybierz dowolny warsztat o wartości do 150 zł i po prostu ciesz się VIP wejściówką . Masz gwarancję, że dla Ciebie zawsze znajdzie się miejsce :) Dlaczego taka wejściówka nie obowiązuje na droższe warsztaty? - Są to zazwyczaj gościnne całodniowe spotkania, których pieniążki to zarobek zaprzyjaźnionych rękodzielników, nie chcę ich pozbawiać zarobku. Aktualne warsztaty znajdziesz na naszej stronie: http://oplotki.pl/kalendarz/ oraz na fanpage: https://www.facebook.com/pg/oplotki/
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Chcesz dołączyć do naszego stowarzyszenia i wraz z nami korzystać z wewnętrznych szkoleń dla rękodzielników, dużych projektów promocyjnych. Chcesz korzystać z naszej pracowni i zasobów wiedzy oraz doświadczenia. Czujesz, ze tak jak my chcesz współtworzyć przyszłość OPLOTKI nie tylko w Poznaniu, ale i innych miejscach. Traktujesz rękodzieło zupełnie poważnie. Dla Ciebie, tak jak dla nas, w grupie siła,
Zostań patronem

Polecani Autorzy