Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

165 zł

miesięcznie

4145 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
372
miesięczne wsparcie
437
liczba patronów

  Niezwykły, drewniany domek "OsiemPrzezDwa" w centrum miasta prowadzony przez Pracownię Nauki i Przygody.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
27 %
100%
osiągnięto 27%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 435 zł
Cel 1: Bezpłatna świetlica

Bardzo zależy nam, aby prowadzona przez nas świetlica naukowa była bezpłatna. Bariera finansowa nie powinna być dla rodziców żadną przeszkodą. Za taką kwotę dostarczymy niezbędnych materiałów oraz zapewnimy zespół wolontariuszy, którzy wesprą świetlicowych bywalców w poznawaniu świata.
0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1335 zł
Cel 2: Program, a nie walka o byt
Cel 1 oraz….

Tyle potrzebujemy miesięcznie, aby zapewnić podstawowe funkcjonowanie domku. Czynsz, ciepło, elektryczność, sprzątanie, drobne naprawy, herbata i kawa, która na Was czeka. Zapewnienie takiego wsparcia pozwoli nam skupić się na działaniach programowych więc rozwoju działań w domku; a nie comiesięcznej trosce o podstawowe potrzeby. Pomożesz?
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2835 zł
Cel 3: Gospodarz
Cel 1 + 2 oraz….

Możemy zadbać o stałego gospodarza domku, który otworzy drzwi zawsze kiedy będzie to potrzebne. Zadba o większą dostępność OsiemPrzezDwa, odpowie na Wasze zapytania oraz, co najważniejsze, skoordynuje zespół wolontariuszy, działających w domku by jeszcze lepiej służył on warszawiakom i gościom z całej Polski!
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4835 zł
Cel 4: Społeczny wolontariat
Cele 1-4 oraz...

Budujemy stabilny model długoterminowego wolontariatu, dzięki któremu rośnie społeczność dookoła domku. Mamy możliwości dobrego przygotowania wolontariuszy (kurs pierwszej pomocy, kursy pedagogiczne, mentoring). Każdy wolontariusz wyzwala efekt synergii! Więcej zajęć, lepsza komunikacja, badanie naszego oddziaływania lokalnego, powiększenie oferty domku przy jednoczesnym inwestowaniu w rozwój najaktywniejszych Warszawiaków!
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 7835 zł
Cel 5: Przyspieszamy!
Cele 1-4 oraz...

Wreszcie możemy myśleć o systematycznym rozwoju; zarówno przestrzeni jak i programu domku. Remontujemy salę warsztatową, dokupujemy krzesła oraz odnawiamy meble, tworzymy edukacyjny ogród i przestrzeń do działań na zewnątrz. Dodatkowo, działania dla dzieci, młodzieży i rodzin są dofinansowane.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14835 zł
Cel 6: Nie bój się podjąć wyzwania
Cele 1-5 oraz...

Dzięki Waszemu wsparciu, możemy porządnie remontować domek, aby stał się bardziej ekonomiczny w utrzymaniu oraz przyjaźniejszy dla środowiska. Wzmocnimy jego niezwykłe miejsce oraz rolę w Warszawie. W planach jest wymiana wszystkich okien i drzwi wewnętrznych, ocieplenie (niezmiernie ważne dla dalszej eksploatacji!) rozświetlenie ogrodu, zadbanie o estetyczne oraz klimatyczne wnętrze. Do modernizacji zaprosimy warszawskich artystów i specjalistów od wystroju wnętrz aby OsiemPrzezDwa zachowując klimat domków fińskich, stało się piękną oraz dostępną przestrzenią.

O Autorze

"Górska chata w centrum miasta!"

 

 

Domek OsiemPrzezDwa znajduje się w centrum Warszawy, w zielonym azylu Osiedla Jazdów.  Domkiem opiekuje się zespół fundacji Pracownia Nauki i Przygody tworzony przez społeczników, edukatorów, animatorów i grona wolontariuszy.
 

Naszą misją jest działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie rozwoju i wsparcia edukacji alternatywnej oraz tworzeniu wartościowych rozwiązań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Inspiruje nas pedagogika przygody. 

 

W domku OsiemPrzezDwa tworzymy otwartą przestrzeń działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych w duchu pedagogiki przygody. 

 

Zespół wolontariuszy i przyjaciół OsiemPrzezDwa

 

 

Dlaczego zapraszamy Cię do zostania naszym Patronem/Patronką?

 • Jako organizacja pozarządowa potrzebujemy niezależnego wsparcia. W przeciwnym wypadku, zamiast realizować naszą misję, ulegamy "grantozie" i orientacji na pozyskiwanie funduszy. Nie ma nic złego w grantch (sami z nich korzystamy!) niemniej pośród grantodawców panują mody, priorytety, założenia, które nie zawsze zgodne są z naszą misją. Chcemy działać, a nie tonąć w kilkadziesiąt stronnicowych wnioskach grantowych zastanawiając się jakie słowa klucze wygrywają w tej turze grantów...
 • Będąc Patronem lub Patronką dajesz nam to, czego tak bardzo potrzeba: perspektywę. Dzięki temu, że wsparcie od Ciebie jest stałe, możemy wreszcie działać długofalowo, tworzyć strategie i inwerstować. Wyciągasz nas z rajdu po finansowych górkach-dołkach, sezonach. Pozwalasz działać nawet wtedy, kiedy inni czekają na otwarcie nowych konkursów grantowych lub budżetów sponsorskich.
 • Patron i Patronka to ktoś z kim jesteśmy w kontakcie. Zależy Ci na nas, a nam zależy na Tobie! Zapraszamy Cię w odwiedziny i prosimy, abyś dzielił/dzieliła się swoją wiedzą, umiejetnościami i doświadczeniem. Możesz współtworzyć to co dzieje się w OsiemPrzezDwa.
 • Wspierając nas w sposób długofalowy pokazujesz, że nasza praca ma sens. Przecież nie tworzymy OsiemPrzezDwa dla siebie. Domek otwarty jest dla Ciebie, innych Warszawiaków oraz gości z całej Polski.  Wiesz przecież, że za ogrzewanie, remonty i wyposażenie trzeba płacić.  Skoro chcesz w tym partycypować - oznacza to, że nasz cel wspierania aktywnego, obywatelskiego społeczeństwa jest krok bliżej do osiągnięcia!
Domek w wiosennej oprawie, fot. Cezary Kamiński

"Podwórko jak z >>Dzieci z Bullerbyn<<"

 

W domku odbywają się regularne zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz grup mieszanych :) Dodatkowo organizowane są spotkania cykliczne, wystąpienia, warsztaty. Udostępniamy również przestrzeń dla grup zorganizowanych i nieformalnych, które szukają miejsca na własne działania a ich misja jest zgodna z naszymi celami statutowymi. 

 

Jednym z naszych najważniejszych działań programowych jest świetlica naukowa dla dzieci i młodzieży. Raz w tygodniu domek opanowują dzieciaki, które mają u nas wolną przestrzeń do eksperymentowania i zabaw plenerowych. Wspólnie z naszymi wolontariuszami majsterkują, budują dziwne maszyny, mieszają substancje, tworzą tory dla kapsli, organizują podchody, odwiedzają sąsiadów, inicjują akcje społeczne, próbują zamalować kredą cały jazdowski chodnik. 

 

OsiemPrzezDwa jest miejscem przygód i prawdziwym, bezpiecznym podwórkiem dla wielu okolicznych dzieciaków. Fot. Cezary Kamiński

"Jestem w Bieszczadach!"

Domek stał się miejscem spotkań i śpiewów grup zainteresowanych piosenką górską i turystyczną. Wraz ze Studenckim Kołem Przewodników Bestkidzkich organizujemy comiesięczne śpiewanki, na które przychodzi kilkadziesiąt osób. Liczba instrumentów pozwala niekiedy stworzyć niezwykłą orkiestrę. Poza śpiewankami, raz na kwartał spotykają się u nas "Mamuty" czyli osoby zainteresowane starą piosenką turystyczną. Spotkacie również u nas ekipę Rozśpiewanek oraz amatorów śpiewu gardłowego.  Uważamy się za najbardziej rozśpiewany domek na Jazdowie. 

Wieczory pełne muzyki i śpiewu to fenomen OsiemPrzezDwa, fot. Ania Szykiedans

"Pachnie lasem"

Co przyciąga ludzi do OsiemPrzezDwa? Mówią o niezwykłej atmosferze i przestrzeni wolności działań.  W naszym domku nie pijemy alkoholu ani nie korzystamy z używek, dlatego goście często przychodzą z dziećmi wiedząc, że jesteśmy dla nich bezpieczną przestrzenią.  Zespół osób opiekujących się domkiem ma niezwykłą fantazję i łatwo daje się namówić do uczestnictwa w grach miejskich, akcjach kulturalnych oraz animacyjnych. Możesz w naszym ogrodzie natknąć się na maszynę oblężniczą, wielką huśtawkę lub basen z cieczą nienewtonowską.

 

"Nie jest Wam wszystko jedno"

Zdajemy sobie sprawę z niezwykłości miejsca, w którym działamy, dlatego angażujemy się w akcje dla lokalnej społeczności. Z przyjemnością oprowadzamy gości, opowiadamy o Jazdowie i naszej fundacji i częstujemy herbatą spragnionych. 

Czasem OsiemPrzezDwa przeistacza się w scenę teatralną lub plan filmowy. Fot. Cezary Kamiński

Zapraszamy Cię do OsiemPrzezDwa i współpracy z Pracownią Nauki i Przygody!

Domek OsiemPrzezDwa przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele społeczno-kulturalne przez Fundację Pracownia Nauki i Przygody dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

 srodmiescie

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Pozwoliłeś nam zbliżyć się do wymarzonego celu!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Doceniamy Twoje wsparcie! Dostaniesz od nas co miesiąc inspirację lub instrukcje ciekawej gry/ zabawy/ ćwiczenia w nurcie pedagogiki przygody.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Witamy w gronie Patronów! Chętnie przedstawimy Cię na naszym profilu na Facebooku (jeśli sobie tego życzysz).
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Dzięki za hojny datek! W ramach podziękowań dostaniesz od nas raz w miesiącu pracę artystyczną wykonaną przez ekipę naszej świetlicy. Wyślemy ją pocztą jeśli tylko sobie tego życzysz!
Zostań patronem
45 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Podoba Ci się to co robimy - a dodatkowo interesujesz się popularyzacją nauki! Wow! Co miesiąc wyślemy Ci 4-5 inspiracji naukowych lub scenariuszy doświadczeń naukowych, możliwych do przeprowadzenia w domu. Bądź z nami!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 50
Naprawdę podoba Ci się to co robimy! Dziękujemy! W ramach podziękowania, otrzymasz od nas co miesiąc skrypt zawierający 4-5 inspiracji/instrukcji ciekawych gier/ zabawy/ ćwiczeń w nurcie pedagogiki przygody.
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 35
Dziękujemy za Twoje systematyczne wsparcie! Otrzymujesz od nas jedną z naszych książek (do wyboru) oraz 10% zniżki na wszystkie płatne wydarzenia organizowane w domku.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Pomagasz nam na SERIO! W ramach podziękowania chcemy przekazać Ci koszulkę, zaprojektowaną dla Ciebie jako Patrona. To nie wszystko! Dodatkowo, możesz sobie wybrać jedną z powyższych nagród lub zamówić u nas skrypt 10-15 gier outdoorowych, podwórkowych, klasowych dedykowanych dla konkretnej grupy. Taki skrypt otrzymasz dwa razy w roku.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Udzielasz nam dużego, systematycznego wsparcia! Dzięki Tobie NAPRAWDĘ rozwijamy miejsce społeczne jakim jest OsiemPrzezDwa. Zapraszamy Cię do bezpłatnej organizacji imprezy edukacyjnej, artystycznej lub kulturalnej w naszym domku raz na kwartał. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Wow! To naprawdę wielki gest! W ramach podziękowań chętnie przeprowadzimy zajęcia z parkiem linowym lub inne ćwiczenia outdoorowe dla wybranej przez Ciebie grupy raz na pół roku.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy