Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

75 zł

miesięcznie

586 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
657
miesięczne wsparcie
476
liczba patronów

  Miło Cię widzieć! :) Jestem Kasia Płaza-Piekarzewska. Jestem położną. Jestem mamą wspaniałej córeczki. Pomagam przyszłym rodzicom przygotować się do narodzin potomka, towarzyszę i wspieram w pierwszych tygodniach po narodzinach. Co wtorek o 11.00 prowadzę Poranek z położną Kasią.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 925 zł
Poranek z położną Kasią raz w miesiącu
Z Waszą pomocą mogę rozwijać pasję i dzielić się wiedzą oraz zapraszać wspaniałych gości.

Oprócz dzielenia się wiedzą z pasji jestem jak Wy osobą, która ma do opłacenia:
- rachunki
- pożywienie

Wierzę, że jeśli dołączysz do społeczności wspierającej mnie. Możemy razem osiągnąć więcej :) Mogę z dużo większą swobodą planować działania na 2019 rok. Dzięki czemu zyskasz jeszcze więcej treści merytorycznych, inspirujących rozmów i treści, które zostaną w Twojej głowie na dłużej.

To pierwszy mały cel. Twoje wsparcie to dla mnie DUŻY kopniak motywacyjny i zastrzyk hormonu szczęścia. Cudownie jest poczuć, że tworzy się rzeczy, które doceniają inni.
0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 925 zł
Poranek z Położną Kasią - Podcast :)
Od 2018 roku zaczęłam tworzyć AUTORSKI program Poranek z położną Kasią, który odbywa się na żywo w każdy wtorek o 10.00 (w wyjątkowych sytuacjach w inny dzień tygodnia).

W programie rozmawiam z ekspertami oraz sama prowadzę odcinki, w których dzielę się wiedzą.
Poranek z położną Kasią można obejrzeć na Instagramie i Facebooku. Wsparcie pozwoli, żeby był dostępny w postaci PODCASTU. :)

Dzięki czemu Poranka z położną Kasią będziesz mogła słuchać w dowolnym miejscu na ziemi.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 1700 zł miesięcznie
brakuje 1625 zł
Wsparcie w działaniach - przybicie 5 piątki :)
Chcesz bym tworzyła jeszcze więcej, regularnie pisała artykuły, chcesz mieć wybór na tematy, które się znajdą. Zapraszam do wsparcia. Twoja cegiełka doda mi powera do działania. To dla mnie znak, że nie działam w próżnię, że dla kogoś to jest ważne :) Zaś mi pomoże opłacić rachunki :) Pozdrawiam ciepło.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 1828 zł miesięcznie
brakuje 1753 zł
Zbieram na SPRZĘT - Kamera
Poranek z położną Kasią odbywa się do tej pory LIVE na Facebooku i Instagramie. Różne sytuacje pokazały mi, że dobrze jakby był zapisywany zewnętrzną kamerą. Z Twoją pomocą Poranek z położną Kasią może być publikowany w bardzo dobrej jakości na You Tubie. Sprzęt, który potrzebuję to:
Kamera - https://www.cyfrowe.pl/kamery/kamera-cyfrowa-panasonic-hc-v770-czarna.html
Statyw - https://www.cyfrowe.pl/kamery/statyw-velbon-videomate-538-f.html

O Autorze

Nazywam się Kasia Płaza-Piekarzewska. Jestem położną. Jestem mamą wspaniałej córeczki.

Od 11 lat tworzę portal i blog ZapytajPolozna.pl, na którym dziele się wiedzą. 

Pomagam przyszłym rodzicom przygotować się do narodzin potomka, towarzyszę i wspieram w pierwszych dniach po tym wydarzeniu. Pomagam mamom karmiącym w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją i rozwiewam wątpliwości dotyczące karmienia piersią. Uczę także rodziców Masażu Shantala dla niemowląt. O tym wszystkim piszę też na moim blogu.

 

W 2017 roku zorganizowałam konferencję z okazji 10 lecia portalu ZapytajPolozna.pl. Oj działo się działo! Sami zobaczcie :) Marzy mi się kiedyś powtórzyć organizację tak dużego wydarzenia.

 

W 2018 roku wystartowałam z autorskim programem "Poranek z położną Kasią", w którym dziele się swoją wiedzą. Bądź zapraszam wyjątkowych gości ekspertów, pasjonatów i inspirujących rodziców.   "Poranek z położną Kasią" ma już ponad 30 odcinków! Odbywa się systematycznie, co tydzień we wtorki o 10.00. Można oglądać go na żywo i zadawać pytania, bądź obejrzeć zapisaną transmisję na Instagramie (24 godziny) bądź na Facebooku. Zapisane odcinki publikowane są również na YouTubie. Marzę by z pomocą mojej społeczności podnieść jakość wizualną Poranków i dalej je kontynuować. 

Do tej pory finansowałam swoje działania, niestety doszłam do ściany i bez wsparcie projekt nie będzie miał szansy powodzenia. 

Transkrypcje niektórych Poranków z położną Kasią można już przeczytać na blogu. Z pomocą społeczności mam nadzieję, że WSZYSTKIE Poranki z położną Kasią będą miały transkrypcję:

=> Aktywność fizyczna w ciąży i po porodzie rozmowa z Edytą Litwiniuk

https://blog.zapytajpolozna.pl/aktywnosc-fizyczna-w-ciazy-i-po-porodzie-edyta-litwiniuk-poranek-z-polozna-kasia-16-transkrypcja/

=> O wychowaniu dziecka i nie tylko rozmowa z Anią Trawką z Nebule.pl

https://blog.zapytajpolozna.pl/o-wychowaniu-dziecka-i-nie-tylko-rozmowa-z-ania-trawka-z-nebule-poranek-z-poloozna-kasia-19-transkrypcja/

=> Leki w czasie ciąży i laktacji rozmowa z Magdaleną Stolarczyk farmaceuta-radzi.pl 

https://blog.zapytajpolozna.pl/leki-w-czasie-ciazy-i-laktacji-poranek-z-polozna-kasia-15-transkrypcja/

Moim gościem w Poranku z położną Kasią była również Monika Mrozowska aktorka i autorka książek kulinarnych.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook