Avatar użytkownika

Poradnik Autystyczny

Opcja wsparcia finansowego jest niedostępna!

O autorze

Poradnik Autystyczny to długo oczekiwane spełnienie marzeń wielu osób, które poszukują informacji na temat autyzmu.
Zrobiliśmy już dużo, ale uważamy, że można zrobić jeszcze WIĘCEJ!

Poradnik Autystyczny to długo oczekiwane spełnienie marzeń wielu osób, które poszukują informacji na temat autyzmu. 
Zrobiłam już dużo, ale uważam, że można zrobić jeszcze WIĘCEJ!

I wierzę, że dzięki mojej determinacji wszystko, co zaplanuję uda sie osiągnąć.

Poradnik Autystyczny to coś więcej niż kolejny portal oferujący terapię czy diagnozę osobom z autyzmem.

Tworzę coś, co ma za zadanie działać na rzecz osób z autyzmem, aby osoby te w przyszłości miały zapewnione jak najlepsze możliwości rozwoju. I chodzi zarówno o podopiecznych, jak też i ich opiekunów.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Oznacza to, że u osób nim dotkniętych, obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Dotyczą one przede wszystkim funkcjonowania społecznego, komunikacji, a także ograniczonych, powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowania, zainteresowań i aktywności. Bardzo często osoby z autyzmem charakteryzuje także odmienne odbieranie wrażeń zmysłowych, niechęć do spożywania pokarmów o określonej konsystencji, czy zaburzenia cyklu snu i czuwania. Autyzm często występuje łącznie z upośledzeniem umysłowym. Niegdyś sądzono, że upośledzenie umysłowe dotyka aż 75% osób z autyzmem. Całe szczęście statystyki te ulegają stopniowemu poprawieniu. 

Zobacz w 51 sekund co słyszy, widzi i czuje osoba z autyzmem!
Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkumiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Choć można go zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, często następuje to dopiero około 3, 4, czy 5-ego roku życia, a nawet w wieku szkolnym! Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń.

Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia "spektrum zaburzeń autystycznych". Należy podkreślić, że autyzm pozostawiony bez odpowiedniej terapii, może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Im szybsza diagnoza i podjęcie terapii, tym większe szanse w przyszłości na samodzielność.

Statystyki podają, że aż 1 na 100 dzieci jest dotkniętych autyzmem!


Widzę potrzebę dokonania zmian w tym, jak wygląda postrzeganie autyzmu w Polsce.
Moje działania nastawione są zmianę społecznego postrzegania autyzmu jako zaburzenia, a nie choroby psychicznej. 
Dwukrotnie zrealizowałam podczas Światowego Dnia Świadomości Autyzmy bezpłatne ogólnopolskie konsultacje dla rodziców, by mogli oni sprawdzić, czy ich dzieci rozwijają się prawidłowo. Konsultacje te objęte były patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. 

Mam wiele pracy, ale nie boję się jej!!! 
Ta praca to: prowadzenie strony www, gdzie zawarte jest kompendium wiedzy, równolegle prowadzona jest strona na portalu społecznościowym facebook, dla rodziców prowadzę również wirtualną grupę wsparcia, udzielam porad dotyczących miejsc wartych wyjazów wakacyjnych (turnusów rehabilitacyjnych). 

W tej działalności PASJA spotyka się z ZAANGAŻOWANIEM. 


Mój zapał i ideały dostrzegło już wiele osób. Jestem za to niezwykle wdzięczna i cieszę się z każdego słowa wsparcia i uznania, które napędza mnie do dalszego działania na jeszcze większą skalę po to, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z rad zawartych na portalu Poradnik Autystyczny.