Kim jesteśmy

Darmowy!
1 rok temu Brak komentarzy

Fundacja Go’n’Act powstała z myślą o dzieciach, młodzieży i młodych ludziach. Zgodnie ze statutem nadrzędnym celem fundacji jest szeroko rozumiane "wspieranie rozwoju i dobrobytu dzieci, młodzieży i młodych ludzi, w szczególności poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i pomocową". Wierzymy, że to właśnie dzieci i młodzież są sercem całego społeczeństwa.

Misją naszego zespołu jest praca na rzecz zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności (również w sytuacji, gdy dziecko lub młody człowiek należy do grupy mniejszościowej). Poprzez edukację, działania na rzecz praw dziecka, projekty integracyjne wspieramy też wychowanie obecnego pokolenia dzieci i młodzieży na odpowiedzialnych i moralnych obywateli, którzy w przyszłości zadbają o przyjazny, bezpieczny i sprawiedliwy świat. 

Działamy w trzech obszarach:

(1) ochrona praw dziecka,

(2) edukacja dzieci i młodzieży oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,

(3) integracja społeczna dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o nas znajdziecie Państwo na stronie: www.goandact.org (zakładka "o nas"). Znajduje się tam również nasz statut, sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz informacje o zespole Fundacji.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: magdalena@goandact.org.

Dziękuję, że razem z nami działacie Państwo na rzecz dzieci i młodzieży.

Magdalena Szymańska

Prezeska zarządu

Fundacja Go'n'Act

 

 

Trwa ładowanie...