Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Cele - nadaj kierunek swojemu profilowi! (PORADNIK DLA AUTORÓW)

autor: Patronite
3 lata temu

Sprawdź inne artykuły na oficjalnym blogu Patronite.pl: https://patronite.pl/blog

Cele - powiedz mi, dokąd zmierzasz!

Na pewno wiesz, czego brakuje Ci, żeby rozwinąć skrzydła - może jest to nowy tablet graficzny, program do obróbki video, mikrofon, wydanie płyty...Dla Patronów to niebywale ważna informacja - w końcu jeśli ktoś zdecyduje się przekazać Ci część swojego budżetu, powinien wiedzieć, że realnie pomaga rozwinąć Twoją pasję (a nie jedynie  finansuje przyjemności sobotniego wieczoru...)

Dlatego wprowadziliśmy narzędzie do wyznaczania celów. Ważne – w profilu możesz wybrać tylko jeden rodzaj celów. Przy ich wyznaczaniu pamiętaj, że cele zawierają się w sobie (jeśli chcesz kupić aparat za 3000 zł i kamerę za 9000 zł, musisz wyznaczyć dwa cele projektowe: 3000 zł i 12.000 zł (3.000+9.000 zł)

Jak wybrać konkretny rodzaj celu?

Już na samym początku musisz podjąć ważną decyzję – czy na Twoim profilu mają znaleźć się cele projektowe czy subskrypcyjne?  Wszystko zależy od Twoich planów, wyjaśnijmy, czym się różnią:

 1. Cele subskrypcyjne - tutaj wypełnienie celu będzie zależało od kwoty miesięcznego wsparcia (np. jeśli przy założeniu „3000 zł/miesiąc - rzucam pracę i wyjeżdzam na Jamajkę!” osiągniesz poziom wsparcia na wysokości 1500 zł, cel będzie zrealizowany w 50% ). Jeśli zależy Ci na regularnym wsparciu, które pozwoli Ci działać w określony sposób („jeśli osiągnę poziom 1000 zł comiesięcznego wsparcia, odcinki będą się pojawiać raz w tygodniu!”) zdecyduj się na cele subskrypcyjne.
   
 2. Cele projektowe - oparte są na sumie zebranego wsparcia (np. Twój cel wynosi 9.000 zł - bo tyle kosztuje zakup nowej kamery. Jeśli otrzymujesz wsparcie w wysokości 3000zł/miesiąc, cel uda się osiągnąć po trzech miesiącach, gdy łączna suma przekazanych funduszy przekroczy 9000 zł). Jeśli zakładasz Patronite przede wszystkim po to, by zebrać fundusze na konkretny zakup – wybierz cele projektowe.
   

Co więcej masz możliwość wyznaczenia, od jakiego poziomu łącznego wsparcia mają zliczać się cele projektowe. Brzmi skomplikowanie, ale działa prosto: 

Załóżmy, że na swoim koncie masz już 10.000 zł łącznie zebranych funduszy. Odświeżasz profil, usuwasz cele i chcesz dodać nowe (projektowe). Jeśli dodasz cel projektowy w wysokości np. 5000 zł to okaże się, że jest wypełniony w 100% (bo łącznie na koncie Patronite masz przecież 10.000 zł - a cele projektowe określane są na podstawie sumy wsparcia) 

I tu właśnie wystarczy zastosować nowe rozwiązanie - przy opcji dodawania celów projektowych możesz ręcznie wpisać kwotę, OD KTÓREJ mają się zliczać nowe cele. Wracając do naszego przykładu - jeśli wpiszesz tam 10.000 zł (czyli sumę już zebranego wsparcia), nowe cele będą zliczane od zera.

Żywy przykład możesz zobaczyć np. na profilu Tomasza Sekielskiego: https://patronite.pl/sekielski 

 

Pamiętaj, że po akceptacji profilu możesz swobodnie tworzyć nowe cele! W każdej chwili możesz również zmienić typ celów (np. uda Ci się zrealizować cel projektowy – zakup kamery - i chcesz skupić uwagę społeczności na konkretnych celach subskrypcyjnych, np. dostępie do studia nagraniowego, które wymaga comiesięcznej kwoty).

 

Jak dodać cel?

Wystarczy przejść do sekcji Celów w kreatorze profilu lub w Strefie Autora. Następnie musisz kliknąć przycisk „Dodaj cel”. Otworzy się okno, w którym możesz wyznaczyć cel miesięcznego/sumarycznego wsparcia (np. 100 zł co miesiąc) i specjalne nagrody, akcje, dzieła - cokolwiek zechcesz - które zwieńczą jego osiągnięcie.

PAMIĘTAJ! Cele muszą nieść obustronne korzyści - zarówno dla Ciebie, jak i Patronów. Wypełnienie celu powinno być zwieńczone specjalną nagrodą, czymś, co pobudzi Patronów i zachęci ich do subskrybowania progów. Jeśli osiągnięcie celu nie wiąże się z żadną satysfakcją, to po co go osiągać? :)

To jeden z celów jakie umieściła na swoim profilu Autorka bloga Zwierz popkulturalny! Koniecznie zajrzyjcie na profil Kasi: https://patronite.pl/zpopk

 

By wyznaczyć dany cel, musisz uzupełnić trzy pola:

1) Tytuł - im bardziej intrygujący i atrakcyjny, tym lepiej!

2) Kwota celu/miesiąc - podaj miesięczną/sumaryczną kwotę wsparcia, która stanowić będzie cel (w zależności od wybranego typu celu)

3) Opis celu - to pole, w którym możesz twórczo i z polotem opisać zarówno swoje motywacje, jak i niesamowite nagrody za wypełnienie celu!

 

Ile celów powinieneś wyznaczyć?

Nie ma tu reguły - ale lepiej nie przekraczać liczby pięciu celów, bo Patroni mogą się poczuć zagubieni. Warto jednak wyznaczyć co najmniej jeden cel - to nada jasny kierunek całemu Twojemu profilowi na patronite. Potencjalni i obecni Patroni, od razu po wejściu na Twoje konto, zobaczą, że masz wizję i cele, których zrealizowanie pozwoli rozwinąć Twoją pasję.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące celów, daj nam znać w komentarzu!

 

Model zaawansowany

Wspominaliśmy że w profilu możesz wybrać tylko jeden rodzaj celów – ale istnieje wariant dla zaawansowanych. Wymaga nieco wysiłku – ale pozwala ustawić na profilu zarówno cele projektowe jak i subskrypcyjne.

Najlepiej rozpatrzyć ten model na przykładzie. Janek ma profil Autora, na którym ustawione są cele subskrypcyjne. Marzy mu się jednak wielki projekt – wyprawa do Nowej Zelandii. Postanawia więc skupić uwagę społeczności tylko na tym projekcie – jednak nie może po prostu przestawić rodzaju celów, bo przy tworzeniu nowego celu system weźmie pod uwagę już zebraną kwotę. (Do tej pory Jankowi udało się zebrać 6034 zł łącznego wsparcia. Jeśli wyznaczy cel projektowy na kwotę 5000 zł od razu będzie on zrealizowany w 100%!)

Co więc zrobić? Potrzebne będzie nowe konto.

Janek zakłada zupełnie nowe konto Autora – rejestrując się, a następnie wypełniając wszystkie kroki wizardu. Nazywa swój profil „Janek Kowalski – Nowa Zelandia”. Tworzy również nowe progi, które dotyczą wyłącznie wielkiej wyprawy – układ progów, kwoty, nagrody są zupełnie inne niż w głównym profilu, dotyczą tylko Nowej Zelandii. Janek wyznacza również cele, które dotyczą wielkiej podróży – a następnie ukończony profil wysyła do akceptacji.

Gdy nowe konto „Janek Kowalski – Nowa Zelandia” jest już aktywne, można przejść do sedna sprawy – podłączenia konta projektowego pod konto główne.

Najpierw na swoim głównym koncie („Janek Kowalski”) w sekcji Konta Powiązane, Janek dodaje numer identyfikacyjny (ID) konta projektowego („Janek Kowalski – Nowa Zelandia”).

PORADA: Numer ID możesz w sekcji Dane, pod polem Krótki opis profilu: https://patronite.pl/moj_profil/dane

Następnie, robi to samo na drugim koncie, łącząc konto projektowe z kontem głównym. Taka weryfikacja jest konieczna, inaczej każdy z Autorów mógłby podpiąć pod swój profil dowolne, inne konto!

Kolejna decyzja dotyczy wyświetlania się celów projektowych na głównym koncie Janka. Istnieją trzy opcje

 • Następny do zrealizowania – na stronie głównego konta pojawi się pierwszy, najniższy cel (ze wszystkich celów projektowych)
 • Ostatni – na profilu głównym pojawi się ostatni, najwyższy cel projektowy.
 • Wszystkie – tu sprawa jest jasna – oprócz celów subskrypcyjnych, na głównym koncie Janka pojawią się wszystkie cele projektowe.

Udało się! Jeśli Patron będzie chciał wesprzeć wyprawę Janka, musi kliknąć w przycisk „Wesprzyj” pod wybranym celem projektowym. Wówczas zostanie przekierowany na konto „Janek Kowalski – Nowa Zelandia” i tam będzie mógł już wybrać konkretny próg i go opłacić.

Jednocześnie, jeśli Patron będzie chciał wesprzeć ogólną działalność Janka, a nie projekt wyprawy (może ma złe wspomnienia z Nowej Zelandii?) wystarczy że wybierze próg na głównym profilu („Janek Kowalski”) i go opłaci, wówczas zasili konto celu subskrypcyjnego, a nie profilowego.
 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące celów, daj nam znać w komentarzu!

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...