Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Najważniejszy krok - czyli pokaż swój profil światu!

autor: Patronite
3 lata temu

Koniec czy dopiero początek?

Wypełnienie profilu Autora bywa czasochłonne – w końcu to tworzenie wirtualnego portfolio, które ma podsumować lata pasji, działań i dokonań. Gdy wreszcie ze świadomością dobrze wykonanej pracy klikasz przycisk „Wyślij profil do akceptacji” -  przygoda z patronite jeszcze się nie kończy. Przed Tobą zadanie, które może zdecydować o tym, ilu Patronów weźmie Twoją twórczość pod swoje finansowe skrzydła – poinformowanie społeczności, zgromadzonej wokół Twojego kanału, facebookowego profilu czy bloga o dołączeniu do patronite.

Właściwe podejście to połowa sukcesu

Czym jest patronite? Po co do niego dołączasz? Na co przeznaczysz moje wpłaty? To pytania, które mogą rodzić się w głowach Twoich odbiorców. Sposób, w jaki na nie odpowiesz, może przełożyć się na decyzję o wsparciu Twojej pasji. Potencjalni Patroni muszą mieć świadomość, że ich wpłaty umocnią  Twoją motywację do tworzenia jeszcze lepszych materiałów, pozwolą rozwinąć talent, czy też otworzą przed Tobą nowe możliwości (choćby przez zakup lepszego sprzętu). Jak zrobić to dobrze? O tym za chwilę. Najpierw powiemy, jak można zrobić to źle:

„Ludziska jestem na patronite - rzućta kasę, będzie na piwerko!”

„Założyłem takie konto na takim jednym portalu, obczajcie!"

„Dopóki nie pojawi się pierwszy patron – nie nagrywam filmików! Polecam: www.patronite.pl/mojniesamowityprofil

Rozumiecie zapewne, o co chodzi. Informując swoją społeczność, nie można przyjmować „żebraczego” nastawienia. Patronite pozwala odbiorcom bezpośrednio wspierać Twoją pasję, „opiekować się” Twoją twórczością. Objęcie kogoś patronatem to jednoznaczny wyraz głębokiego zaangażowania – ktoś ceni Twoją pracę na tyle, że jest gotów raz w miesiącu zrezygnować z ulubionej kawy, żeby dać Ci motywację i zastrzyk energii do tworzenia youtubowego kanału czy bloga.

Oferujesz swojej społeczności wartość, którą tworzysz swoją (zazwyczaj ciężką) pracą – nieważne, czy są to filmy, dzieła sztuki, blogowe wpisy czy sportowe dokonania. Ideą patronite jest umożliwienie Twoim odbiorcom odwdzięczenia się za wszystkie emocje, doznania, rozrywkę, satysfakcję czy inspirację, którą im dostarczasz – nie tylko w formie pochwał i „łapek w górę”, ale i za pomocą konkretnego, realnego finansowania.

Cisza w eterze…

Jest jeszcze najgorszy sposób – kompletny brak informacji. Pierwsi patroni rekrutują się z kręgu Twoich fanów na facebooku, subskrybentów na YouTube lub blogowych czytelników. Oczywiście, „zewnętrzni” patroni, niezwiązani jeszcze z Twoją działalnością również będą się pojawiać (ich ilość zwiększy się wraz z rozwojem serwisu), jednak najważniejsi są Twoi aktualni odbiorcy. Nawet nie spodziewasz się, ilu z nich jest gotowych wesprzeć Twoją pasję!

Pytania na wagę złota

Przejdźmy do konkretów – istnieją trzy najważniejsze pytania, na które musisz odpowiedzieć, informując swoją społeczność o dołączeniu do patronite.

      Co to jest?

Wiele osób nie słyszało jeszcze o patronite – trudno się dziwić, jesteśmy stosunkowo młodym portalem. Warto krótko wytłumaczyć, jaka jest idea serwisu, w jaki sposób działa, jak funkcjonują płatności. W razie trudności – polecamy dział FAQ (https://patronite.pl/faq), zawsze możesz również do nas napisać!

Staszek iGRAszek poradził sobie z tym wyjątkowo dobrze:

     

       Dlaczego?

Motywy dołączenia do patronite mogą być różne – ale większość skupia się wokół centralnej kwestii: finansowania. Dołączasz do patronite, żeby zasilić swój budżet, warto jednak wytłumaczyć tę kwestię nieco szerzej. Może nie znosisz reklam i za wszelką cenę nie chcesz ich umieszczać na blogu? Może męczą Cię obostrzenia sponsorskich umów i potrzebujesz niezależności? Może bez finansowego zastrzyku będziesz musiał/a porzucić swoją pasję? Odpowiedzi może być naprawdę mnóstwo.

 

Zobacz jak poradziła sobie z tym zadaniem autorka Manufaktury Radości: KLIKNIJ!

       Jak pomogą Ci moje wpłaty?

Sprawa wydaje się oczywista – ale czasem trzeba wymienić wszystkie elementy, które składają się na „koszty pasji”, a o których spora cześć osób może nie wiedzieć… Ciekawie zrobiła to autorka bloga Zwierz Popkulturalny:

"Lata lecą a pisanie z rzeczy darmowej zrobiło się nagle, może nie drogie – ale pochłaniające konkretne wydatki. Tu parędziesiąt złotych na Cinema City Unlimted, tam pieniądze na prasę filmową (głównie zagraniczną), jeszcze trzeba część produkcji kupić na DVD. Do tego jeszcze opłacić Netflix, oraz Amazon Prime. A to dopiero początek drobnej listy wydatków gdzie na samym końcu są burżujskie bilety do Opery.  Przy czym jasne, to są pieniądze które zwierz wydaje z uśmiechem na ustach i radością w sercu bo pozwalają na udział w kulturze. Niestety udział w kulturze nie chce tanieć, wręcz przeciwnie podejrzane drożeje. Wydatki takie jak hosting czy domena nie są za wielkie, ale ponownie – jeśli wrzucimy wszystko do jednego wielkiego worka, to nagle się okazuje, że wszystkiego jest całkiem sporo. Nie jakaś bajońska suma, ale wystarczająco by jednak się zawahać nad tym kolejnym filmem, wyjściem do kina (nie wszystko grają w Cinema City) czy książką. A przecież wszystko razem do blogowania niezbędne."

(Więcej: KLIKNIJ!)

Epilog

Na koniec – forma, w jakieś odpowiesz na te trzy pytania, zależy tylko od Ciebie. Inaczej zrobi to autor youtubowego kanału ze śmiesznymi filmikami, inaczej wytwórca biżuterii, jeszcze inaczej – bloger kulinarny. Ważne, żebyś czuł/a się swobodnie – podobnie Twoi odbiorcy. Oczywiście, reakcje Twojej społeczności na informację o dołączeniu do patronite mogą być odmienne – od zachwytów do niechęci. Warto przygotować się i zadbać o dostarczenie przejrzystych informacji, które zawczasu rozwieją większość wątpliwości.  Wreszcie – o swojej obecności na patronite należy co jakiś czas przypominać. Nie można zapomnieć też o ulepszaniu profilu i reagowaniu na sugestie patronów - bo naczelną ideą patronite jest przecież łączenie autorów i odbiorców, by umożliwić im wspólne budowanie talentów i pasji.

Darmowy!
Trwa ładowanie...