Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Szablony maili - Twoje teksty zamiast automatycznych powiadomień!

autor: Patronite
1 rok temu

Autorko, Autorze,

z dumą prezentujemy kolejną funkcję Patronite, o którą nas prosiliście - możliwość edycji wiadomości, które Patroni otrzymują automatycznie po utworzeniu/zakończeniu subskrypcji.

Jeśli skorzystacie z szablonów maili, Patroni otrzymają Waszą wyjątkową, spersonalizowaną odpowiedź - to znacznie skuteczniejszy sposób na powitanie Patrona lub zachęcenie go do odnowienia subskrypcji niż automatycznie przypominajki.

Jak stworzyć własne szablony maili?

1. Przejdź do tej sekcji: https://patronite.pl/moj_profil/maile/szablony

2. Kliknij "zdefiniuj nowy szablon"

3. Zdecyduj, czy chcesz zmienić szablon na powitanie nowego Patrona czy wiadomość, którą Patron otrzymuje przy zakończeniu subskrypcji

4. Określ temat i treść (patrz kolejny punkt!)

5. Wiadomość może być kierowana do Patronów ze wszystkich progów - możesz też stworzyć osobną wiadomość powitalną/pożegnalną dla każdego progu! To pozwoli np. zautomatyzować proces dostarczania niektórych nagród :)

6. Zaznacz, że nowy szablon ma być aktywny

7. Gotowe!

Jak stworzyć świetną wiadomość na przywitanie Patrona?

Po pierwsze - podziękuj Patronowi za to, że zdecydował się na wsparcie. Powiedz, ile to dla Ciebie znaczy, zaznacz, jak planujesz wykorzystać środki Patronów (do rozwoju kanału? Zakupu kamery? Powrotu do regularnego pisania blogowych artykułów?) i jak wsparcie Patrona przybliża Cię do tych osiągnięcia celów.

Pochwal Patrona, że zdecydował się wyjść poza lajki i łapki w górę, wspierając Cię finansowo!  To w końcu wyjątkowe zachowanie, warte pochwały i docenienia :) Poinformuj go, gdzie może odebrać nagrody (np. dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku), wymień najważniejsze punkty, które musi znać, dołączając do grona Patronów.

Wreszcie - pozostaw dane kontaktowe! Może to być adres mailowy, zachęta do kontaktowania się przez system wiadomości na Patronite, a może nawet numer telefonu? Ty decydujesz!

 

Jak stworzyć znakomitą wiadomość na pożegnanie Patrona?

Musisz wiedzieć, że często Patroni nie zdają sobie sprawy, że ich subskrypcja się kończy - nie zauważą braku środków na koncie PayPal, przeoczą termin zakończenia subskrypcji tPay (i zignorują powiadomienia), mają problem z kartą.

Czasem wystarczy jedna wiadomość od Autora, żeby Patron natychmiast wznowił subskrypcję - i do tego właśnie służy wiadomość, którą otrzymują wspierający po zakończeniu subskrypcji. Jak ją dobrze skontruować?

1. Po pierwsze - znów - podziękuj za wsparcie! Jeśli ktoś wspierał Cię przez miesiąc, trzy czy dziesięć - zawsze należą mu się podziękowania.

2. Pokaż, co udało się zrobić dzięki wsparciu Patronów - udowodnij, że każda złotówka ma znacznie i realnie wpływa na Twoją twórczość!

3. Spytaj o feedback - co podobało się Patronowi? Co się nie podobało? Co zmieniłby w profilu na Patronite; dodałby w celach/progach? Może pojawił się jakiś problem z nagrodami?

4. Zachęć do ponownego wsparcia - to kluczowy element. Warto podkreślić, że jeśli kiedykolwiek Patron będzie chciał do Ciebie wrócić, zawsze będzie powitany z otwartymi ramionami!

Jak może wyglądać taka wiadomość?

Cześć!

chcę Ci gorąco podziękować za wsparcie przez cały ten czas. Dzięki Patronom mogłem wrócić do regularnego publikowania filmów na kanale - bez Ciebie i innych wspierających na pewno nie powstałyby vlogi z Estonii, nie mówiąc już o specjalnym odcinku z rejsu po Bałtyku. Rządzisz! Niewiele osób jest w stanie zrezygnować choćby z jednego piwa i przekazać tę kasę na rozwój kogoś innego - Ty zdecydowanie jesteś wyjątkiem :)

Daj znać, jak oceniasz doświadczenie bycia Patronem - może powinienem coś zmienić w profilu? Dodać nagrody? Odzywać się częściej? Daj znać! :) (najlepiej napisz bezpośrednio na mojego maila: xyz@xyz.pl)

Jeśli kiedykolwiek zechcesz wesprzeć mnie ponownie - będę naprawdę nie-sa-mo-wi-cie wdzięczny! Inwestuję każdą złotówkę w rozwój kanału, staram się utrzymywać bliski kontakt z Patronami i razem z Wami budować coś niesamowitego...  Wystarczy kilka złotych i możesz na powrót zostać współtwórcą kanału i moim Aniołem Stróżem :)

Dzięki za wszystko! 

XYZ

 

Jeśli natraficie na jakiekolwiek problemy przy tworzeniu wiadomości - piszcie do nas! (kontakt@patronite.pl)

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...