Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Jak zmienia się Twoje konto Autora po aktywacji?

autor: Patronite
7 miesięcy temu

Jak zmienia się Twoje konto Autora po aktywacji?

Konto Patrona oraz Autora już na pierwszy rzut oka nie wygląda tak samo. Co nowego pojawia się na Twoim profilu? Przede wszystkim nowe zakładki w panelu po lewej stronie.


Konto Patrona


Konto Autora


 

Rozpoczniemy od sekcji, która jest najważniejsza po aktywacji konta, bo wiąże się z wpłatami Patronów - omówmy Strefę Finansów!

STREFA FINANSÓW

Różni się od tej, z którą miałaś/eś do czynienia przed aktywacją konta. Pojawiły się nowe zakładki, które są dostępne tylko dla Autorów:
 

 • Saldo - to jedna z ważniejszych sekcji dla Autorów. To tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat aktualnego stanu swojego konta na Patronite. Widoczna jest zarówno kwota brutto jak i netto. Wyszczególnione zostały wszystkie dostępne metody płatności (tPay, PayPal oraz MangoPay).

  WAŻNE: w jaki sposób wpłaty Patronów trafiają na moje konto?

  Większość odpowiedzi na pytania, dotyczące finansów znajdziesz tutaj.
   

  Pod saldem ogólnym znajduje się saldo środków przedpłaconych tPay. Środki te możesz wypłacić w każdej chwili, natomiast pamiętaj, że po wypłacie zwroty środków leżą po Twojej stronie. Więcej na temat środków przedpłaconych przeczytasz tutaj.


  W sekcji SALDO znajdziesz również przycisk "zgłoś wypłatę", który pozwala ręcznie zgłosić do wypłaty środki z tPay i PayPal.

 • Patroni - sekcja ta zawiera wszystkie dane o Twoich Patronach (aktywnych, oczekujących na pobranie oraz nieaktywnych). Dowiesz się z tej sekcji jaki adres e-mail ma Twój Patron, na jaką kwotę Cię wspiera, jak długo, jaki rodzaj subskrypcji wybrał oraz ile wynosi łączna suma wsparcia. Udostępniliśmy również wyszukiwarkę Patronów po adresie e-mail lub nazwisku.

 

 • Operacje - znajdziesz tutaj wykaz wszystkich operacji (czyli pojedynczych transakcji), zarówno wpłaty od Patronów jak i zgłoszone wypłaty. Wypłaty są podzielone na konkretne metody płatności. Dzięki temu możesz monitorować czy zgłoszone wypłaty trafiły na Twoje konto. Ponadto możesz pobrać listę CSV dla konkretnego miesiąca.
   
 • Planowane Operacje - sekcja ta skrywa listę osób, które wsparły Cię poprzez tPay. Znajdziesz tutaj wszystkie subskrypcje opłacone z góry - ale także listę subskrypcji przedpłaconych, przekazanych na Twoje konto. 
   
 • Faktury - w tym miejscu możesz wpisać, poprawić lub usunąć firmowe dane, które później widnieć będą na fakturze. Pamiętaj, żeby aktualizować je na bieżąco! 

  Kolejna ważna sprawa - nie możesz „wystawić faktury na Patronite”. Faktury wystawiane są na prowizję Patronie, pobraną od kwoty wsparcia. Wszystkie informacje na temat faktur umieściliśmy w tym artykule.
   
 • Rejestr Sprzedaży - biura księgowe będą oczekiwać od Ciebie nie tylko faktury, ale też listy transakcji, której dotyczą kwoty w niej zawarte. Możesz ją pobrać w tej sekcji.
   
 • Metody Płatności - w tej sekcji możesz kontrolować metody płatności włączone na Twoim profilu. Nie możesz samodzielnie zmienić danych (np. numeru konta), ale w każdej chwili możesz napisać wiadomość na kontakt@patronite.pl zmienimy dane administracyjnie. Pamiętaj jednak żeby wysłać do nas wiadomość z adresu podpiętego do Patronite.

  Zobacz więcej:

  Jakie metody płatności możesz udostępnić Patronom?

  Dlaczego warto włączyć metodę płatności kartą?

  Jak uruchomić możliwość płatności kartą?

STREFA AUTORA

to zupełna nowość, choć z częścią z tych zakładek spotkałaś/eś się przy Tworzeniu swojego profilu. Ten artykuł ma na celu rozwiać wszelkie tajemnice dotyczące nowych elementów.

 • Płać z ING - funkcja ta jest częścią współpracy ING Banku Śląskiego i Patronite.pl, realizowanej w ramach akcji Najlepiej Robić Swoje. Jeśli włączysz funkcję Płać z ING to za każdym razem, gdy nowy Patron wesprze Cię, opłacając subskrypcję za pomocą przelewu z konta ING, bank dopłaci Ci dodatkowe 10%! Więcej dowiesz się z tego artykułu.
   
 • Czarna lista - to tutaj znajdziesz użytkowników, których zablokowałaś/eś. Blokada powoduje, że użytkownik nie będzie mógł ponownie stać się Twoim Patronem.
   
 • Moje Posty - pamiętaj, że podstawą sukcesu na Patronite jest utrzymywanie bliskich relacji z Twoją społecznością! W tej sekcji znajdziesz wszystkie dodane przez Ciebie posty. Jak działają posty na Patronite?
   
 • Moje Ankiety - ankiety pomogą Ci poznać lepiej preferencje Twojej społeczności. Jak stworzyć ankietę?
   
 • Mecenasi - ta sekcja służy wyróżnieniu osób, instytucji, firm, które wspierają Twój profil. W danym progu (np. 300 zł) możesz zawrzeć informację, że wykupującym go Patronom/firmom będzie przysługiwał status Mecenasa - i w związku z tym ich logo/zdjęcie/inne dane pojawią się w sekcji Mecenasi.
   
 • Wizytówka - dzięki tej zakładce, w każdej chwili możesz wprowadzić zmiany w opisie swojego profilu. Prawidłowa wizytówka składa się z kilku części szerzej opisanych tutaj:

  Jak stworzyć wizytówkę?
  Jak wstawić zdjęcie do opisu?
  Jak osadzić film YouTube?
   
 • Progi - po aktywacji profilu możesz edytować progi, które nie mają jeszcze pierwszego Patrona. Jeśli chcesz zmienić treść progu, który ma już Patrona należy poinformować go o zmianie oraz przesłać nową treść na adres: kontakt@patronite.pl

  Jakie progi cieszą się największą popularnością?
  Czym różni się próg od celu? 
   
 • Galeria - znajdziesz tutaj wszystkie dodane zdjęcia. Możesz je dowolnie edytować lub dodawać nowe.
   
 • Cele - po akceptacji profilu możesz swobodnie dodawać nowe cele. Więcej na temat dodawania nowych celów znajdziesz tutaj:

  Ile powinno być celów w profilu?
  Czy po akceptacji można dodawać nowe cele?
   
 • Social Media - w tej sekcji możesz aktualizować linki do swoich kanałów.
   
 • Tło - ustawienie tła to świetny sposób na wyróżnienie się wśród innych Autorów i uatrakcyjnienie Twojego profilu. Jak dodać zdjęcie w tle? 
   
 • Kategorie - w trakcie tworzenia profilu spotkałaś/eś się już z kategoriami. Jednak jeśli w międzyczasie uznasz, że chcesz je zmienić, zrobisz to w tej sekcji.
   
 • Prywatność - w tej sekcji możesz ustawić widoczność poszczególnych elementów na Twoim profilu (kwotę miesięczną, kwotę łączną,  liczbę Patronów czy miejsce w rankingach).
   
 • Szablony E-mail - sekcja ta pozwala tworzyć własne, spersonalizowane powiadomienia mailowe do Patronów. Jak je stworzyć?
   
 • Ustawienia Strony - zakładka ta pozwoli Ci ustalić kolejność segmentów, w jakiej chcesz aby były pokazywane na Twojej stronie profilowej (mecenasi, cele, opis, udostępnij.
   
 • Dla Streamerów - możesz spersonalizować powiadomienie, które może pojawić się na żywo na Twoim streamie. Jeśli ktoś wesprze Cię w czasie livestreama, a uprzednio skonfigurowałeś to powiadomienie, na ekranie pojawi się informacja o Patronie i jego wpłacie. To doskonały sposób na przyciągnięcie nowych wspierających (i okazja do wspominania o istnieniu Twojego profilu na Patronite!).
   
 • Widget - jeśli chcesz umieścić na swojej stronie przekierowanie na Patronite, w tej sekcji wygenerujesz swój widget. Jak go umieścić?

Nie zapominaj też o najważniejszym elemencie, kluczowym dla sukcesu Twojego profilu - o komunikacji. W większości przypadków problem nie tkwi w konstrukcji czy użytkowaniu profilu, ale w  komunikacji z Patronami. Sprawdź, jak osiągnąć komunikacyjny sukces!

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, wątpliwość - pisz na kontakt@patronite.pl!

 

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...